Frihetsverdier

– Vesten er i ferd med å tape verdikampen overfor islam

Den islamske verdens paraplyorganisasjon, OIC, har vind i seilene som aldri før. En statsviter på Færøyene mener at Vesten er på vei til å tape verdikampen grunnet en allianse mellom OIC og autokratiske land som Russland og Kina. Akkurat derfor advarer han mot å forby koranbrenning, da et forbud vil være å bukke under for presset fra OIC og dets udemokratiske allierte.

Danmarks statsminister, Mette Frederiksen (S), er klar for å endre danske lov for å på slutt på koranbrenning. Hennes argument sammenfaller med Jonas Gahr Støres uttalelse om at han personlig mener at det å brenne en koran er hatkriminalitet.

Mette Fs begrunnelser for forbud er nemlig disse tre:

  • Hun liker personlig ikke at bøker brennes.
  • Grunnet klimakrise er det viktig at verden står sammen for å løse den, altså må man føre en politikk som ikke skaper splid i verden.
  • Det samme gjelder krigen i Ukraina; verdenssamfunnet må står sammen og stå opp for Ukraina. Det handler om geopolitikk.

Vi skal gi opp

Hun støttes fullt ut av utenriksminister Lars Løkke Rasmussen fra Moderaterne, som mener at verden nå må «stå samlet». For at verden skal kunne stå samlet, ligger det åpent i dagen at det vil kreve et verdensomspennende forbud mot både koranbrenning og mot alle handlinger som skjender, provoserer og fornærmer islams symboler og «helligheter. Det er altså vi i Vesten som skal legge til side vår måte å leve på. Vi skal gi opp vår sivilisatoriske arv knyttet til kritikk av religion, en kritikk som ga livsviktig CO2 til våre samfunn etter den tusen år lange middelalderen (år 500 – 1500).

Løkke Rasmussen har den siste tiden vært i telefonsamtaler med OICs ledelse. Den danske utenriksministeren har handlet i tråd med britiske Chamberlain, som også mente at fred kunne forhandles frem ved å imøtekomme fascistiske regimer.

Det er nettopp denne kjensgjerningen som har fått alarmen til å gå på Færøyene. – Regjeringen går en farlig vei når den gir etter for press og lover mot koranbrenning, sier den færøyske statsviteren Heini i Skorini.

OIC, grunnlagt i 1969 og nå bestående av 57 medlemsland, definerte seg fra begynnelsen som en religiøs organisasjon etablert for å beskytte og beskytte islamske verdier og muslimske interesser.

– For OIC handler det ikke først og fremst om et forbud mot koranbrenning, sier Heini i Skorini.

– Selv om jeg ikke har noen sympati med koranbrenninger, er det konteksten som er farlig i denne sammenhengen. At man tilpasser seg fordi noen autoritære muslimske regimer presser på.

Skorini ga tidligere i år ut boken «Kampen for ytringsfriheten», der han undersøker hvor kampen om ytringsfrihet står i internasjonal politikk og i FN-systemet. Og det er grunn til bekymring for forkjempere for vidtrekkende ytringsfrihet. Ifølge Heini i Skorini er prosjektet for OIC langt større enn bare et forbud mot koranbrenning. De ønsker å endre de generelle internasjonale spillereglene.

Trenger en ny Churchill

Gjennom hele sin historie har OIC vært preget av splittelser mellom medlemslandene, spesielt konflikter mellom sunni- og sjiamuslimer. Men ifølge Heini i Skorini kan de samle seg mot ett større formål: å bekjempe vestlig verdipolitikk.

– Når det gjelder verdipolitikk og menneskerettighetsspørsmål, er denne alliansen en veldig mektig aktør, sa han, og fremhevet også kampen mot LHBT-rettigheter, abort og likestilling.

Nettopp av sjia- og sunnimuslimer står sammen i en felles kamp mot vestlig ytringsfrihet så vi også for første gang på norsk jord under striden om Salman Rushdies bok, Sataniske vers. I samme måned som fatwaen ble utstedt fra Teheran, samlet alle norske muslimske organisasjoner og moskeer, totalt 26 enheter, seg under en ny paraply, Det islamske forsvarsrådet i Norge. Forsvarsrådet første offentlige handling var å kreve at norske myndigheter skulle forby import og salg av Rushdies bok. I en demonstrasjon i Oslo stod ledere for sjia- og sunnimoskeer felles i front, som til gangs understreker Heini i Skorinis poeng.

– De har funnet noen temaer der de kan samarbeide til tross for fiendtligheten. Nasjoner som normalt kjemper mot hverandre har nå funnet felles grunn og konkurrerer nesten om hvem som kan fremstå som den største islamske forsvareren i verden, sier Heini i Skorini.

– OICs endelige mål er å innføre en global blasfemiparagraf – og de finner allierte blant autokratiske land som Kina og Russland, fortsetter Heini Skorini.

Det verden nå mer enn noensinne trenger siden 2. verdenskrig er en ny Churchill, «We shall never surrender» – ikke flere Chamberlain som vi i dag har flust av i Skandinavia, anført av Støre, Frederiksen og Løkke Rasmussen. Skulle disse tre bestemme i Vesten er det ensbetydende med at vi også sluker rått alle undertrykkende aspekt ved islam, som den massive kvinneundertrykkingen.