Fundamentalisme

Terroren ulmer i Tyrkia – en rekke land stenger ambassader og kontorer

Illsinte muslimer har tatt til gatene i tusentall i Tyrkia i protest mot at Sverige tillater offentlige demonstrasjoner som kritiserer islam. En rekke vestlige land stenger nå sine konsulater i landet. Lengst går Sveits, som har stengt ambassaden og uttaler at det grunnes i «håndgripelig informasjon om et forestående terrorangrep».

Nederland, Tyskland, Storbritannia og Sverige har nå stengt konsulatene i Tyrkia. Konsulatene er i henhold til SNL vanligvis underlagt den fremmede stats ambassade i vedkommende land og er ambassadens stedlige representasjon. De fungerer altså som «lokalkontorer» for ambassaden, og er kontaktpunkt for borgere som befinner seg i Tyrkia.

De tyske og britiske konsulatene i Istanbul stengte tirsdag etter at Nederland gjorde det samme mandag, etter trusler mot europeere i Tyrkia. Det har vært voldsomme demonstrasjoner i Tyrkia i etterkant av koranbrenninger, og europeere advares nå mot å bevege seg utendørs med mindre det er strengt nødvendig.

Terroradvarsel

«Det tyske generalkonsulatet vil forbli stengt i dag, 1. februar, av sikkerhetsgrunner», skrev det tyske konsulatet på sin Instagram-side onsdag, og meldingen er oppdatert både i går og i dag. Det innebærer at visum- og passavtaler også er kansellert.

Britiske myndigheter advarer også mot å reise til Tyrkia. «Det er et potensiale for at innbyggere fra vestlige land kan være mål for eller bli utsatt for angrep, spesielt i de store byene», skriver utenriksdepartementet, og beskriver risikoen for terrorangrep som «svært sannsynlig».

 

På samme side kan man lese at det er  økt trussel om terrorangrep mot kirker, synagoger, ambassader/konsulater og andre steder som besøkes av vestlige i Istanbul. «Det britiske generalkonsulatet i Istanbul er foreløpig ikke åpent for publikum som en forholdsregel», opplyses det.

Den amerikanske ambassaden advarer også sine statsborgere om økt risiko på «steder som vestlige mennesker ofte er, spesielt i Beyoglu-, Galata-, Taksim- og Istiklal-områdene (i Istanbul)».

Tyrkias innenriksdepartement sa søndag at sikkerhetstiltakene er hevet til det høyeste nivået «etter de skumle handlingene mot vår hellige bok, Koranen, i Sverige, Nederland og Danmark».

Lengst har Sveits gått, som såvidt vi kan finne er det eneste vestlige landet som har stengt hele ambassaden. Swissinfo skriver som følger:

Onsdag bekreftet utenriksdepartementet rapporter i den sveitsiske avisen Blick om at den sveitsiske ambassaden i Ankara og generalkonsulatet i Istanbul var stengt for offentligheten inntil videre.

Det er dermed rimelig å anta at det norske politiets nei til Sians demonstasjon handler om reell terrorfare, og ikke «bare» et generelt sikkerhetsproblem. PST har ikke justert terrortrusselnivået siden 28. september, da det ble nedjustert til «moderat», men erfaringsmessig justeres det heller ikke opp før etter terrorhendelser.