Frihetsverdier

Hvorfor stopper politiet koranbrenning i Oslo?

Sian ville demonstrere foran den tyrkiske ambassaden i morgen ved å brenne en koran. Men politiet nekter å gi tillatelse til demonstrasjonen. Politiet peker på sikkerhet for hvorfor de avlyser demonstrasjonen. Men hva har endret seg? Sian har brent en rekke koraner siste årene. Hav er det som tilsier at politiet nå ikke vil klare å opprettholde sikkerheten til demonstrantene? Se det spør ikke VG politiet om.

«Sikkerhetshensyn», sier politiet.

Dette er begrunnelsen for hvorfor politiet i Oslo stanser Sians planlagte demonstrasjon i Oslo foran den tyrkiske ambassaden i morgen. Demonstrasjonen er grunnet på Tyrkias skarpe reaksjoner på koranbrenning utført av Rasmus Paludan i Sverige, som president Erdogan nå ikke vil slippe inn i NATO.

Tyrkia kalte inn den norske ambassadøren i Ankara på teppet i dag grunnet den planlagte demonstrasjonen i Oslo. Altså arbeider Tyrkia aktivt for å stoppe skjending av koranen.

Vi leser i VG følgende:

– Politiet har på bakgrunn av den informasjonen vi besitter vurdert om politiet kan ivareta sikkerheten rundt markeringen. Vi har etter en helhetsvurdering kommet fram til at vi ikke kan ivareta sikkerheten på en tilfredsstillende måte ved dette arrangementet.

Hva er det som skjer?

Det store spørsmålet vi borgere sitter igjen med, og som VG ikke prøver å få svar på, er følgende: Hva har endret seg fra i fjor til i år? Hvorfor kunne Sian brenne koraner i ulike byer i Norge i fjor – med politibeskyttelse – men ikke nå?

Har Norge så voldelige krefter på innsiden at de kan diktere demokratiet? Er de så mange at politiet ikke har kontroll?

Politiet nekter for at beslutningen har noe med Tyrkia og den diplomatiske situasjonen å gjøre. «Vi gjør individuelle vurderinger på alle markeringer som blir meldt inn til Oslo politidistrikt, og her har vi gjort en sikkerhetsmessig vurdering», heter det fra politiet.

Deretter sies dette:

– Vi har etterretningsopplysninger som tilsier at vi sikkerhetsmessig ikke kan gjennomføre markeringen, sier han.

Hvilke opplysninger politiet sitter på, sies det ingenting om.

Førsteamanuensis Anine Kierulf ved Institutt for offentlig rett ved Universitetet i Oslo sier at politiet i realiteten ikke har kapasitet til å ivareta borgernes sikkerhet:

Men det man i realiteten sier her, er at vi ikke er riktig politimessig dimensjonert til å ivareta norske borgeres sikkerhet mot den trussel som denne lovlige ytringen møtes med. Det er alvorlig, sier Kierulf og fortsetter:

– Det hadde vært fint med en fyldigere begrunnelse fra politiet. Koranbrenning skjer jo titt og ofte. Er trusselen større nå? Må vi ta hensyn til denne trusselen på andre områder også, spør hun.

Vi borgere få altså ikke vite hva det er som gjør at grunnloven i Norge om ytringsfrihet tilsidesettes i morgen. Det vi med sikkerhet kan vite er at det er en eller begge sider av samme mynt: Ekstremt voldsberedte mennesker i vårt land er villige til å gå til angrep på bokbrennere og/eller er politiet, slik Kierulf skriver, aom ikke i stand til å sørge for sikkerheten til folk som bruker sin lovgitte rett til å ytre seg.

Dette bør få politisk etterspill. Rygger Norge for å logre for Erdogans Tyrkia, eller er det ukjent voldelige krefter som er årsaken til at demonstrasjonen avlyses?

VG