Den kulturelle revolusjonen

Politiets trusselvurdering i Agder: Snøscooter «særlig alvorlig kriminalitetstrussel»

Agder strever med alvorlig gjengkriminalitet, vold og overgrepskultur i ungdomsmiljøene, men da politiet for første gang holdt pressekonferanse om trusselvurderinger for Agder, ble "ulovlig motorferdsel i utmark" trukket fram som en «særlig alvorlig kriminalitetstrussel». - Det er himla rart at vi settes i samme bås som voldtektsmenn og kriminell aktivitet som er atskillig mye mer alvorlig enn å lage noen spor i snøen, sier Nils Birger Verdal, medlem av Åseral snøscooterklubb til Fædrelandsvennen.

Fædrelandsvennen er lokalavis i Agder, og avisen rapporterte onsdag fra pressekonferansen til politiet – den første av sitt slag noensinne. Og politiet kunne fortelle at truslene i Agder står i kø. De hadde utarbeidet en liste med ni alvorlige kriminalitetstrusler, og ikke uventet var mange av punktene innvandrerrelaterte.

  • Ungdomskriminalitet
  • Snitching i ungdomsmiljøene
  • 1% MC-klubbene
  • Seksuallovbrudd mot barn og unge
  • Vold mot kvinner i nære relasjoner
  • Personer i vanskelige livssituasjoner med voldspotensial
  • Digitale bedragerier
  • Ulovlig motorferdsel i utmark
  • Trusler mot kritisk infrastruktur

Helt siden lokalsamfunnet fikk stoppet byggingen av moské med både kuppel og 15 meter høy minaret i 2020, har vi skrevet om Agder en rekke ganger. Sist vi nevnte Kristiansand omhandlet det grove knivran, drapstrusler, vold og sparking av ofre som allerede ligger nede, og før det igjen var Agders «hovedstad» nevnt da vi skrev om syreren som drepte sin kone og datter med øks og kniv.

Agder har opplevd stor vekst i antall innbyggere med innvandrerbakgrunn, og påfølgende stor vekst i kriminalitet. På fylkeskommunens nettsider finner vi hvor stor veksten faktisk har vært, og grafen viser at andelen innvandrere med MENA-opprinnelse er om lag 50 prosent av alle innvandrere. Nær 20.000 bosatte i Agder har opprinnelse i Afrika og Asia.

På Agderpolitiets smørbrødliste over kriminalitetstrusler i regionen, er det da heller ikke tvil om at ungdomskriminalitet, snitching i ungdomsmiljøene, seksuallovbrudd mot barn og unge, vold mot kvinner i nære relasjoner og personer i vanskelige livssituasjoner med voldspotensial i stor grad handler om innvandret kriminalitet.

At disse punktene utgjør en trussel i regionen er ikke overraskende, men overraskelser kunne Agderpolitiet likevel by på. Fædrelandsvennen gjengir:

På pressekonferansen tirsdag sa Silje Solvang, analyseleder i seksjon for etterretning i Agder politidistrikt, følgende:

– Den trusselen vi har valgt å fremheve som særlig alvorlig, er ulovlig motorferdsel i utmark. Det gjelder også kjøring på islagte vann. Barmarkskjøring er mer skadelig enn snøscooterkjøring, sa Solvang.

Sjokk og vantro

Nils Birger Verdal i Åseral snøscooterklubb synes ikke noe om politiets vurderinger, og uttaler til Fædrelandsvennen i dag at han blir forbannet over å bli satt i samme bås som voldtektsmenn.

– Vi er jo fornuftige folk, vi holder oss unna kalvingsområder og slikt. Men vi driver også friluftsliv. At noen byfolk kommer opp hit og forventer at alt skal være helt stille og klager på hobbyen vår, det synes jeg ikke noe om, sier Verdal til avisen.

Men politiet står på sitt og mener det er «særlig alvorlig» for Agder at noen bruker snøscooter.

Leder Tom Handeland i samme klubb ble også irritert da han så lista fra politiet.

– Hele klubben reagerer egentlig med sjokk og vantro. All aktivitet i regi av oss er jo omsøkt og lovlig, men det er ikke til å stikke under en stol at noen tar seg en kjøretur uten løyve av og til. Det er det. Men vi er en klubb som har jobbet med sikkerhet og holdninger til for eksempel ruskjøring siden 1987 – bare se vårt prosjekt Bruk Håve. Det er et prosjekt mellom skuterklubber, politiet og frivilligsentraler som jobber med holdninger innen all motorisert ferdsel. Ruskjøring – både på skuter og i bil – opplever vi som en mye større trussel enn kjøring i utmark, mener Handeland.

Den tidligere kikken inn på fylkeskommunens nettsider gir likevel en ide om hvorfor politiet velger å trekke fram motorferdsel i utmark som en svært alvorlig kriminalitetstrussel. Slik ser fylkeskommunens hovedfane ut:

Det er klart at dersom Agder skal ha nubbsjans til å nå FNs bærekraftsmål innen 2030, er det viktig å prioritere deretter. Så må det også være lov å påpeke at som man reder, så ligger man. Politiressurser er som andre ressurser; de er begrensede. Velger man å bruke tid og innsats på en gjeng som er glad i friluftsliv, får det nødvendigvis følger for hvilke ressurser som står til rådighet for å bekjempe voldtekter, narkotikakriminalitet og sågar æresdrap.

Konfrontert med kritikken fra snøscooterklubben har politiet i Agder sendt et svar til Fædrelandsvennen. Der heter det blant annet følgende:

Trusselen er løftet i vurdering av kriminalitet som omhandler natur og miljø og bør således ikke sammenlignes med trusler knyttet til andre kriminalitetsområder i rapporten. Det er derfor ikke politiets intensjon å sette brudd på lov om motorferdsel i utmark opp mot andre kriminalitetstyper.

Men det er jo nettopp det de gjør når de trekker snøscooterbruk fram som «særlig alvorlig kriminalitetstrussel» for Agder.