Barn

Fem tenåringer tiltalt i Kristiansand: drapstruer, knivraner og sparker ofre som ligger nede

De er fem gjerningspersoner, men de er alle under myndighetsalder. Grove knivran, drapstrusler, vold og sparking av ofre som allerede ligger nede er på smørbrødlisten over handlinger de fem skal ha begått mot en rekke personer ved ulike anledninger. Selv med lovbrudd med seks år strafferamme er det allerede mulig å vite dette ene: De 16 og 17 år gamle kriminelle kan neppe forvente noen sviende straff. 

Tiltalen er tatt ut, og alle de fem er tiltalt for et ran som ble begått i oktober i fjor, skriver Fædrelandsvennen.

De fem guttene skal da ha oppsøkt fire gutter på Lund og truet dem med kniv.

– De fire fornærmede er unge gutter, sier politiadvokat Sondre Kristian Halvorsen i Agder-politiet til avisen.

Historien har de samme kjennetegnene som liknende historier fra både samme by og andre byer; de kriminelle er i overtall og bærer våpen, slik at den eller de som angripes har liten mulighet til å forsvare seg. Og i likhet med andre saker er det en åpenbar «versting» omgitt av et deltakende «hoff» som står tiltalt. Fædrelandsvennen skriver at den ene av de tiltalte må svare for ikke bare ranet av de unge guttene, men for sju andre forhold.

I juli i fjor skal 17-åringen og en av de andre tiltalte ha truet med «banke, drepe, og slakte» fire personer på togstasjonen i Kristiansand. Han skal også ha viftet med en kniv.

I desember skal gutten ha skallet, slått og ranet en person i Arendal. Ifølge tiltalen slo og sparket han offeret mens vedkommende lå nede, før han tok fram en kniv og stjal en klokke.

De øvrige forholdene i tiltalen dreier seg om tyveri, vold, besittelse av narkotika og bæring av kniv. Disse gjelder bare en eller to av de fem tiltalte.

Jo yngre, jo mer kriminelle

Det som dessverre underkommuniseres hver gang unge kriminelle står tiltalt, er hva handlingene betyr for ofrene. Hvor mange som er ofre for det som i realiteten i all hovedsak er innvandret voldskriminalitet er et annet underkommunisert tema. For hver nye voldelige overgriper er det selvsagt et offer – i mange tilfeller er det flere ofre. Ser man nærmere på SSBs tall, kan man vanskelig kalle utviklingen annet enn eksplosiv.

I de aller siste årene er det også i aldersgruppen 15-17 år et økende antall siktede og siktelser, da særlig i lovbruddsgruppen vold- og mishandling. I alt 950 forskjellige personer i alderen 15-17 år fikk samlet sett 1 600 siktelser for vold og mishandling i 2019. Dette er henholdsvis 39 og 54 prosent flere enn i 2016.

Merk at dette utelukkende omhandler 15 til 17 år gamle kriminelle. Ser man nærmere på aldersgruppen under 15 år, altså under den kriminelle lavalder, er tallene enda mer oppsiktsvekkende. SSB fører statistikk også over anmeldt kriminalitet som henlagt fordi gjerningspersonen ikke var strafferettslig ansvarlig.

Lovbrudd som anmeldes og beviselig er begått av personer under 15 år er blant de som blir avgjort som oppklart på denne måten, uten at det gis en strafferettslig reaksjon. I 2019 medførte slike lovbrudd over 4 400 siktelser mot 2 928 forskjellige barn i alderen 5-14 år. Dette er 13 prosent flere enn i året før, og hele 66 prosent flere siktelser og 52 prosent flere siktede barn under 15 år enn i 2015. Vi må da tilbake til 2010 for å finne et høyere antall barn som er registrert for å ha begått lovbrudd.

Som barn flest vokser selvsagt de kriminelle barna også, og står klare til å fylle kategorien 15-17 år etterhvert som tiden går, før de deretter fyller kategorien voksne kriminelle. Og på samme tid som de har lagt den kriminelle løpebanen fra de er stadig yngre, blir også ofrene for vold, trusler og ran stadig yngre. Det er kanskje det aller mest skremmende ved utviklingen, for det er ikke vanskelig å tenke seg hva det gjør med et barnesinn å oppleve knivran eller trusler om at familien din blir drept dersom du sladrer om at «Hassan» truet til seg jakken din eller telefonen din. Det er ekstremt psykisk ødeleggende å utsettes for slike handlinger.

Fremtidsprognoser

Mens de fem tiltalte tenåringene og deres mange ofre venter på de tolv (sic) dagene som er satt av til rettssaken i Kristiansand, er det betraktningene til forfatter, offiser og ekspert på islamisme, Johan Westerholm, jeg først og fremst blir sittende og tenke på når jeg leser Fædrelandsvennens korte artikkel. Westerholm sier at konsekvensene av siste års innvandring ennå ikke har blitt merkbar i forbrytelsene der de med utenlandsk bakgrunn er involvert. Den reelle effekten innvandringen har på forekomsten av gjengkriminalitet og vold, tar mellom ti og tjue år, sier han, og den fullstendige analysen kan du lese i denne saken.

Det er framtidsprognosene Westerholm bekymrer seg for. Han mener at det ganske enkelt går an å se på antall migranter og forventet effekt. Sammenliknet med tidlig 2000-tall har Sverige de senere årene tidoblet antallet asylsøkere som har fått opphold.

I 2005 mottok Sverige 17 530 migranter. Ti år senere var tallet 162 877, eller nesten ti ganger mer, med omtrent de samme forholdene i skolen og på arbeidsmarkedet. Dette er ikke iberegnet de som er født etter en eller to foreldre av migrantene som ankom i perioden før 2005, som allerede har disse risikoene i dag i henhold til Brås siste rapport.

Det er det uforløste voldspotensialet i den oppvoksende, importerte innvandrerbefolkningen Westerholm er aller mest bekymret for. Han mener at politikernes analyser ikke er dekkende, og at det er en alt for mild antakelse at det vil ta 20 år å få bukt med kriminaliteten. Etter all sannsynlighet vil kriminaliteten bli enda større og volden enda mer omfattende enn i dag.

Uansett er det ikke urimelig å konkludere med at kriminaliteten, og volden, på grunn av migrasjonen som Sverige opplever i dag, vil øke, eller i hvert fall ikke avta i årene som kommer. Det er bare å følge statistikken tilbake i tid og slå fast at de neste generasjoner av kriminelle, de med en eller to utenlandsfødte foreldre, fortsatt ikke har kommet inn på det kriminelle markedet ennå, samtidig som rekrutteringen av politi og andre samfunnsressurser har hengt etter.

Og fortsatt henger den etter.

De fleste av disse årskullene har nettopp begynt å skulke skolen og forsørger seg på mindre alvorlig kriminalitet ( … ). En aktivitet som Sverige allerede vet hvor vil ende hvis spiralen ikke brytes, konkluderer Westerholm.

Så er det ikke vanskelig å ta et blikk over kjølen og se hva som har skjedd siden artikkelen ble publisert i 2021. Forutsigbart nok er det enda verre i dag. Vel vitende om at Norge mangler sanksjoner for i det hele tatt å straffe de fem i Kristiansand, all den tid de er under 18 år alle sammen, kan vi samtidig spekulere i hvor raskt den tiltakende voldsspiralen blant unge innvandrere skal spinne i de kommende årene. Neste generasjon har fortsatt til gode å komme inn på det kriminelle markedet i Norge også.