Islam

Moské med kuppel og minaret stoppet i Kristiansand

Trossamfunn med 50 medlemmer i sørlandsbyen ville reise moské med både kuppel og 15 meter høy minaret. Nå er planene stoppet etter massiv lokal motstand.

I over tre år har striden i Kristiansand pågått. Et knøttlite trossamfunn, utgått av minoriteten ahmadiyyaene, ville reise en moské med islamsk arkitektur der en nedlagt drosjesentral lå. Bygget skulle være over to etasjer, med kuppel og en minaret for bønnerop på 11,8 meter.

Prosejektet har skapt en langvarig strid med naboene. Trossamfunnet ville reise denne moskeen på nesten 600 kvadratmeter til sine 50 medlemmer i en nedlagt drosjesentral. Den stipulerte regningen var på ti millioner kroner, altså 200.000 kr. per medlem.

Alpha arkitekter.

Protestene som ledet til at trossamfunnet har gitt opp planene, har handlet om økt trafikk i nærområdet, og at man ikke ønsket flere gudshus i området.

Tinnheia Vels leder, Ditlev Urestad Pedersen, sier følgende til Fædrelandsvennen (betalingsmur 11. februar 2020):

Det har vært mye protester, og det er klart at dette er et tema som fort blir veldig konfliktfylt. Vi har følt at det ikke er naturlig å plassere et menighetsbygg der, uansett hvem det er, fordi vi mener tomta ikke er egnet. Det vil medføre mer trafikk til området, da er det mye mer positivt å utnytte området til boliger eller liknende.

Ahmadiyyane, som regnes som ikke-muslimer av sunni- og sjiamuslimer, har jaktet bolig i Kristiansand siden 2013.

Nå har de kjøpt en annen eiendom, en kristen menighet sitt bygg, God’s Grace, en flott og stor bygning like ved den nedlagte drosjesentralen.

Merk dette: Denne bygningen som God’s Grace eide, er godkjent for religionsutøvelse. Dermed trenger ikke ny eier søke om bruksendring av bygget. 

Blir det likevel kuppel og minareter i Kristiansand? 

Hovedfoto: Illustrasjon fra Danmark