Krig i Ukraina

Russernes vil at vi skal være redde

Vi nærer at krigen kommer nærmere, men vi er ikke i krig. Vi er ikke i noen akutt krise, men det er antakelig det som er russernes mål: vi skal tro at krig nærmer seg i Norge og bli redde - og urasjonelle. Men vi burde kanskje heller følge nærmere med på "vennskapet" mellom Russland og Iran.

Vi har vel alle fått med oss at Putins Russland sliter med krigen i Ukraina. Hvordan skal da Russland kunne mobilisere til en ny krig – mot Europa og Norge? Endog med atomvåpen. Det er det de færreste tror er en reell mulighet. Derfor skal vi ikke la oss skremme, noe som også var hovedbudskapet på dagens pressekonferanse fra statsministeren, forsvarsministeren og justisministeren.

– Da vil jeg gjøre det veldig klart: Kjernefysiske våpen må aldri brukes. En atomkrig kan ikke vinnes og må ikke kjempes. Det vet også det russiske regimet. Skulle det komme radioaktivt nedfall i Norges retning, har vi en god atomberedskap, sa statsminister Jonas Gahr Støre, og fortsatte:

– Vi har oppdaterte planer for å møte en slik situasjon med nødvendige tiltak. Men jeg forstår likevel at mange er urolige. Jeg har møtt mange barn og unge de siste dagene som er redde for det som skjer, og det forstår jeg godt, sier han.

– Jeg vil gjenta: Vi ser ikke i dag en direkte militær trussel mot Norge, men vi har skjerpet beredskapen siden desember i fjor, i forkant av krigen, da vi så en militær kraftsamling fra Russlands side på Ukrainas grenser.

Det kom også frem at det jobbes med et nytt varslingssystem.

– Regjeringen jobber med å etablere et nytt, mobilt befolkningsvarslingssystem. Det betyr at vi kan sende presise varsler om fare eller annen informasjon til alle i Norge som har en mobiltelefon i løpet av få sekunder, sier justisminister Emilie Enger Mehl.

Den økte droneaktiviteten i Norge fra russere er derfor antakelig ment mest for å skremme, men er etter all sannsynlighet ingen fare for vanlige folk. I tillegg har norske myndigheter tidligere villig vekk delt norske hemmeligheter med Russland, så de vet antakelig nok til å ramme Norge på sårbare områder – om de kunne.

Russernes strategi er nok heller at Norge (og andre land) må avstå fra å hjelpe Ukraina, ellers blir vi de neste. Men Russland har ingen slik kapasitet, da de allerede trenger hjelp fra sine «venner», som de faktisk åpenlyst etterlyser. Vennene er få, men en av disse er Iran, som skal ha gått inn i krigen i Ukraina på russisk side med omfattende leveranser av droner (og kanskje missiler) til Russland. I går møttes USA, Storbritannia og Frankrike i FNs sikkerhetsråd for å diskutere Russlands bruk av iranske droner i krigen i Ukraina. De tre landene, i likhet med EU, konkluderte med at det er «rikelig bevis» for at Russland bruker iranske droner for å angripe sivile i Ukraina.

Hvorfor Iran ønsker å gå sammen med Russland i krigen i Ukraina kan ifølge Berlingske være at iranerne, utover å tjene penger, også signaliserer at de nå er en betydelig væpnet makt ikke bare regionalt, men internasjonalt. Legg så til Irans hat mot Vesten, som sammenfaller med Putins, og at Israel i mange år har presset på for å få USA til å militært ramme Iran før regimet får utviklet atomvåpen.

Det kan være at krig rykker nærmere helt andre steder enn Norge.