assimilering

Hva NRK kan lære av TV2 om muslimer

NRK har brukt mye ressurser på kampanjejournalistikk direkte rettet mot norsk innvandringspolitikk, på dekning av ramadan og id og på villedende barneprogrammer som "forklarer" de muslimske opptøyene i påsken. Hva om ett enkelt underholdningsprogram med et godt integrert muslimsk par som ett av flere par, er langt mer effektivt for både inkludering og integrering?

Det er islam til alle døgnets tider i NRK, enten det er Festen etter fasten, det mildt sagt kleine realityprogrammet om familien Adampour eller NRK Supernytt for barna. Og listen er langt lenger enn som så, eksempelvis omtalte vi nettopp serien Uønsket i saken NRK bør slippe Neda fri.

I det store og hele brukes mye tid, energi og ikke minst skattepenger på innsalg av islam i NRK, og vi skal «forstå» og vi skal «ha respekt»og vi skal ikke minst «synes synd på». Stort sett er NRKs programmer bygget over samme lest, omtrent som vi beskrev da vi så nærmere på NRKs Helene sjekker ut konservative muslimer.

Spørsmålene blir aldri så vanskelige eller inngående at det blir ubehagelig verken for journalisten, IslamNets representanter eller andre inviterte til IslamNets dialogmøte. Det hele er tannløst, vennlig og fylt av håp om fredelig framtidig sameksistens i det multikulturelle Norge.

Hakket verre er det når NRK bevisst villeder eller gjør seg til politisk aktør i innvandringsspørsmål, men også dette er vante noter fra statskanalen. For nei, Rasmus Paludan brant ikke koranen «på grunn av ytringsfriheten», slik NRK Supernytt fortalte sist uke. Paludans protester – enten man liker dem eller ikke – er et angrep på idégrunnlaget i islam – som er nedfelt i blant annet koranen. Og «stakkars» Neda som ikke har vært i Norge siden familien ble hentet og uttransportert grunnet asyljuks da hun var barneskoleelev, har sikkert bedre saker å bruke tiden på som voksen student enn å gråte om norsk asylpolitisk «urettferdighet» ni år senere.

Intensjon og effekt

Når nordmenn ikke er udelt positive til islam, handler det selvsagt om noe mer enn norske fordommer, til tross for at statskanalen iherdig forsøker å påprakke nordmenn et rasistisk og ekskluderende tankesett, parallelt med en fortelling om at integreringen går på skinner, til tross for at det beviselig ikke er sant.

Intensjonen til statskanalen er øyensynlig å gjøre nordmenn generelt mer positivt innstilt til islam, helt isolert fra den forståelige og legitime frykten mange nordmenn har for effektene av grunnleggende ideer og holdninger i islams tekster. 

Med dette bakteppet løfter NRK fram regelrette islamister på den ene siden, mens de på den andre siden skal tegne et bilde av de virkelig vellykkede muslimske stemmene. Men felles for alle muslimene de løfter fram er viljen til å framholde islam som noe utrolig viktig, noe essensielt for deres eksistens – faktisk så viktig at ethvert annet budskap, ytringsfrihet eller reelt fellesskap kommer i bakgrunnen. På denne måten fungerer NRKs sendinger som ren propaganda, snarere enn å være opplysende og integreringsfremmende.

Effekten er forutsigbar: Statskanalen bidrar til ytterligere polarisering, ikke bare mellom nordmenn og muslimer, men nordmenn imellom og muslimer imellom, og kanalen går islams sosiale kontrollører og mørkemenn tjeneste ved å la være å ta i den reelle undertrykkingen muslimske kvinner og barn står i.

Lær av TV2

NRK kan få en gratis leksjon av å se til TV2s program Sommerhytta. Fire par skal pusse opp hver sin hytte, og til slutt kåres et vinnerpar som får hytta til odel og eie.

Blant deltakerparene er et muslimsk par. Om paret skriver TV2 følgende:

Sara Meyer Boudaya (28) og Ibrahim Mahnin (30) møttes for omtrent 8 år siden på barnevernsstudiet. Høsten 2019 giftet de seg, og i dag bor de i Oslo, hvor begge jobber med barn og unge i utfordrende livssituasjoner. Ibrahim tar videreutdanning i kognitiv terapi ved siden av, og Sara går master i familieterapi.

(…) Paret er fra Oslo, men har utenlandske aner – Sara har far fra Tunisia, mens Ibrahim sine foreldre er fra Marokko. De har aldri hatt egen hytte – derfor setter de stor pris på at de kanskje kan få drømmen oppfylt.

Paret skiller seg ikke ut fra de øvrige deltakerne, de har begge tatt utdannelse utenfor de tradisjonelle ALI-yrkene (advokat, lege og ingeniør), det er ingen hijab, de har giftet seg av kjærlighet og de samarbeider om å bruke både hammer og sag. Visst faster de, men de framsetter ingen særkrav, snarere synes de overrasket når andre deltakere foreslår at paret skal være først ute til å steke pizza:

Det er de unge, etnisk norske deltakerne som er raske med å tilby «tilpasning», ikke det muslimske paret som krever det. Tvert om forstår ikke Ibrahim hvorfor han blir spurt om å steke først, tanken virker ikke engang å ha slått ham.

Hva forteller dette? Det forteller flere ting. Det forteller at unge nordmenn forventer at muslimer ha tilpasning, men det forteller også en historie om vellykket integrering, der det muslimske paret har lagt vekk særkrav, bønnematter og kjønnssegregering og omfavnet norsk kultur. At folk beholder skikker som ikke er til plage eller skade for andre er ikke problematisk, tvert i mot er det forståelig, slik vi også tar med skikker hjemmefra om vi flytter til utlandet.

Hvilken effekt kan programmet ha for unge muslimer i Norge i dag? Min påstand er at dette paret er et forbilde som kan framholdes, et eksempel til etterfølgelse. Du lykkes i Norge hvis du deltar i det norske samfunnet, du har akkurat de samme mulighetene som alle andre til å leve fritt, velge utdannelse etter eget ønske, velge egen partner og klare deg uten religiøse ytre markører som eksempelvis hijab.

Hadde NRK framholdt blide, ydmyke, selvstendige forbilder snarere enn muslimske mørkemenn og ditto hijabkvinner med konstante særkrav og selvvalgte offerroller, hadde de gått det sekulære samfunnets ærend og bidratt til assimilering og integrering – til beste for muslimene selv og for kommende generasjoner. NRK bør definitivt lære av TV2 i dette tilfellet og slutte å være mikrofonstativ for de mest kravstore, misfornøyde og farlige islamske stemmene.

Gi dem som omfavner frihetsverdier mikrofonen i stedet.

Hovedillustrasjon: Skjermdump TV2