Den kulturelle revolusjonen

Det muslimske partiet Nyans vil mobilisere velgere i «utsatte områder»

De voldelige opptøyene i svenske byer i påsken kan gi det muslimske partiet Nyans vind i seilene. Partiet går til valg på å styrke muslimer og afrosvenskers rettigheter. De protesterer mot koranbrenning og mener at den gode behandlingen av ukrainske flyktninger er et uttrykk for rasisme. Nå vil partiet kapre innvandrerstemmene, både fra den store andelen som stemmer Socialdemokratene, og den like store andelen som ikke pleier å stemme. Svensk statsviter mener de kan lykkes. 

Slik presenterer partiet Nyans seg på Facebook. «Ikke som andre partier», er slagordet de har valgt seg, og det stemmer selvsagt også. Selv i Sverige står ytringsfriheten høyt i den svenske partifloraen, mens Nyans ønsker ytringsfrihet kun som en frihet til å si noe om hva som er rasistisk, og de ønsker å endre svenske lover. Partileder Mikail Yüksel omtales i svenske medier som å ha «hellig vrede».

Forbindelser til De grå ulvene

Partiet Nyans ble dannet etter at nevnte partileder Mikail Yüksel ble kastet ut av det svenske Centerpartiet. I 2019 forsvant Yüksel derfor fra politikken, anklaget for samrøre med den islamistiske bevegelsen De grå ulvene. Han var likevel ikke lenge borte fra politikken. Han fikk med seg en rekke aktører og dannet det muslimske partiet Nyans.

Partiet er aktivistisk og kjører en hard «dem og oss»-linje. Avlegger man Facebooksiden deres et besøk, forstår man raskt hva det går i. Her er det trusler om at de andre partiene vil måtte «betale prisen for sitt hykleri» i flyktningespørsmålet, høylytte krav om at koranbrenning må bli forbudt fordi det er rasistisk og indignerte påstander om svensk institusjonalisert rasisme.

Tilknytningen til De grå ulvene sier partiet selv ikke noe om, slike «uvesentligheter» får selvsagt ikke fokus når det er så mye «ondskap» i det svenske samfunnet, men til opplysning for lesere som ikke er kjent med hva Ulvene står for, kan det kort opplyses at De grå ulvene anses som en ultranasjonal, voldelig bevegelse innen det nasjonalistiske partiet MHP som støtter Tyrkias president Erdogan. Gruppen er forbudt i Frankrike, og da vi omtalte forbudet, oppsummerte vi også hvordan gruppen har operert i Norge:

I Norge opererer også De grå ulvene, dokumentert av HRS etter tips fra leser i Drammen. De er å finne i en såkalt «kulturforening», og også i sportsklubben Fjell SK. Denne paramilitære ungdomsorganisasjonen til det høyreekstreme partiet MHP, Det nasjonale aksjonspartiet, anklages for å stå bak nærmere 700 politiske mord i perioden 1974 – 1980. Denne rasistiske gruppen er også sterkt antisemittisk. Alparslan Türkes er grunnleggeren av MHP, og hans foto er å finne på veggen i klubbhuset til Fjell SK. Türkes skal ha vært inspirert av nazistene og tituleres som «høvding» av tilhengerne. Ambisjonene er et etnisk rent tyrkisk storrike.

Til avisen Mitt i Stockholm sier partilederen selv at hans forbindelser til De grå ulvene er helt uproblematisk, fordi han er ferdig med å ha forbindelser til dem.

Islamofobi og afrofobi

I partiprogrammet til Nyans finner vi under fanen «Våre viktigste spørsmål», en rekke punkter partiet vil arbeide med. Vi kan nevne noen eksempler:

  • Partiet Nyans vil at den svenske staten skal anerkjenne afrofobi som et samfunnsproblem. De relevante myndighetene skal arbeide for å løfte afrofobi som et spesifikt arbeidsområde.
  • Partiet Nyans ønsker at afrosvensker skal anerkjennes som en nasjonal minoritetsgruppe i grunnloven.
  • Partiet Nyans ønsker at Diskrimineringsombudet innfører en ny statistikkkategori «Diskrimineringssaker med afrofobiske motiver».
  • Partiet Nyans ønsker å følge anbefalingene fra FNs komité for rasediskriminering (CERD) og EU-kommisjonen mot rasisme og intoleranse (ECRI) og innføre en likestillingsdatabase for å produsere statistikk basert på etnisk gruppetilhørighet. Dette for å kunne undersøke årsaker og omfang og virkninger av rasediskriminering.
  • Partiet Nyans ønsker å tillate positiv forskjellsbehandling med hensyn til rase eller etnisitet i samme grad som det i dag er kjønnskvotering i arbeidsliv og utdanning.
  • Partiet Nyans ønsker å forbedre etnisk mangfold innen politistyrken og Sikkerhetspolitiet. Vi ønsker derfor at politiet og Säpo aktivt jobber for at etniske minoriteter er proporsjonalt representert i hver organisasjon.

De samme punktene og en rekke flere finnes (selvsagt) under temaet islamofobi. Svenskene er et folkeferd med omfattende fobier forstår vi av partiprogrammet, og «representasjon» av minoriteter er et overordnet krav. Her skal hudfarge telle langt mer enn kvalifikasjoner, og det hele begrunnes selvsagt i samfunnets påståtte «institusjonaliserte rasisme».

Videre er det et uttalt krav fra partiet å få bukt med «feil og problemer i barnevernloven». Partiet hevder at den svenske LVU-loven brukes til å diskriminere og skremme muslimske og andre minoritetsforeldre når de blir fratatt omsorg for barna sine.

Potensialet

Den svenske avisen Mitt i Stockholm har intervjuet en av Nyans’ andre politikere. Ifrah-Degmo Mohamed er partiets kandidat til det forestående lokalvalget i hovedstaden, og hun sier til avisen at partiet vil få enorm oppslutning i innvandrertette bydeler.

40–50 prosent i disse områdene stemmer ikke i det hele tatt. Nå opplever de at vi sitter med løsningene på problemene deres, sier Ifrah-Degmo Mohamed.

Hun forteller avisen at måten barnevernet behandler innvandrere på er et eksempel på hvordan Nyans kan rekruttere innvandrerstemmer, fordi innvandrere opplever at de andre partiene ikke lytter til dem. Partienes behandling av muslimske friskoler er et annet punkt der Mohamed ser for seg at Nyans vil skille seg positivt ut for muslimene selv.

70–80 prosent i Järva har alltid stemt på S og V, fordi det ikke var noe alternativ. Og 40-50 prosent i disse områdene stemmer ikke i det hele tatt fordi de ikke tror på de rødgrønne, sier Ifrah-Degmo Mohamed til avisen.

Dersom partiet evner å mobilisere i den grad de selv antar, vil de få stor representasjon i bystyret. Avisen har snakket med statsviter Peter Esaiasson ved Universitetet i Gøteborg. Han kaller Nyans et «nisjeparti» som trolig vil bidra til økt polarisering. Han tror partiet kan ha en reell sjanse til å vokse.

– Følelsen av at det er hykleri og urettferdighet i flyktningespørsmålet er en konkret ting som mange jobber med og som kan utnyttes, sier Peter Esaiasson.

– Legger man det på toppen av sakene de allerede driver, som LVU og muslimers rettigheter, kan de nok trekke store velgergrupper, spesielt fra partiene på venstresiden. Da får vi en ny situasjon, sier han til Mitt i Stockholm.

Det synes overflødig å kommentere, men likevel: All samfunnseffekt av innvandring handler om hvem som innvandrer og hvor mange de er. Er det stor innvandring fra muslimske land er den uunngåelige samfunnseffekten mer islam. Også i politikken.