Fundamentalisme

«Direkte sponsing av terror» at HRS får statsstøtte, sier Rødtpolitiker

Sofia Rana av pakistansk opprinnelse mener at statlig støtte til HRS er det samme som "direkte sponsing av terror". Dette sa hun i tydelige ordlag i et Youtube-intervju like før Stortingsvalget i fjor. Samme Rødtpolitiker i Oslo bystyre er aktiv i den voldelige Antifa-bevegelsen. Hun har også vært rådgiver på høyreekstremisme i Antirasistisk senter.

Sofia Rana har sittet i Oslo bystyre siden 2019 for Rødt, og hun har vært rådgiver mot høyreekstremisme i Antirasistisk senter. Hun driver med vektløfting og thaiboksing, og er aktiv i den ekstreme venstreorienterte gruppen Antifa i Norge.

I det Youtube-sendte programmet Sammia & Zaeem 30. august 2021 (13.min. 20 sek ut i sendingen), er temaene blant andre rasisme. Det er her Rana kommer med disse ordene:

Rana på en Antifa-demonstrasjon i Oslo.

 – Antirasisme er virkelig min hjertesak. Man har vokst opp som minoritet i Norge, og folk sier det ikke direkte ut, men kulturen din blir behandlet som liksom annenrangs, eller du er liksom, forskjellsbehandlingen folk opplever, det er veldig viktig for meg å jobbe mot det.

 – Det er viktig med flere som oss i politikken. Jeg er veldig glad for at – jeg ser at flere og flere med minoritetsbakgrunn engasjerer seg, det er veldig viktig, ikke sant. Vi må ha flere i kommunestyrer, bystyrer, og ikke minst på Stortinget med minoritetsbakgrunn. Og særlig flere muslimer, rasismen mot muslimer har blitt så, det er kjempeille. Og så det at HRS får statsstøtte ennå etter 20 år, de har fått 30 millioner av skattepengene våre, og det er ganske uhørt, så det er jo egentlig direkte sponsing av terrorisme på statsbudsjettet. Og det vil jeg jobbe for å få avskaffa (utheving, red.).

«Direkte sponsing av terrorisme på statsbudsjettet» påstår den unge Rødt-politikeren, uten å heve så mye som et øyebryn. Hun hevder altså at HRS bruker vold mot sivile for å skape frykt, og at det er HRS’ politiske strategi som tenketank å kombinere vold og kommunikasjon. Det er dette som er definisjonen av terrorisme.

Man kan selvsagt velge å avfeie Ranas påstander som det reneste vrøvl – noe det er – men det er alvorlig å fremme slike beskyldninger i et offentlig ordskifte, ikke minst med tanke på Ranas påvirkningskraft på minoritetsvelgere. Løgnen hun framsetter vitner om at hun er overbevist om at HRS vil utøve vold mot muslimer, endog at vi aktivt er i gang med voldsutøvelse. Er dette hennes eget fantasifoster eller er det partiet Rødts tanker hun bringer til torgs? Om ikke, hva har hennes egen partiledelse å si til slik omtale av islamkritiske tanker? Er dette beskrivelser Bjørnar Moxnes og Mímir Kristjánsson stiller seg bak?

Interessant er det likevel at Ranas løsning på «forskjellsbehandling» er å ønske større muslimsk representasjon i politiske styringsorganer. «Forskjellsbehandlingen» hun peker på er i realiteten en likebehandling, det er å behandle muslimske samfunnsaktører etter akkurat de samme normer og regler som andre. Det synes åpenbart at Ranas forståelse av forskjellsbehandling er av en slik art at hun ønsker å legge til rette for muslimske særkrav og dermed ønsker en sammenblanding av religion og politikk.

Totalitær ledestjerne

Programlederne er åpenbart innvandrere fra Pakistan, og de har også intervjuet en annen politiker, og pakistaner, som sitter i Oslo bystyre for Arbeiderpartiet, Nasir Ahmed. Nå er det først den utbredte islamofobien som skal omtales av han som hyller lederen for Minhaj-bevegelsen, den totalitære Tahir ul-Qadri. Hyllesten fant sted på Facebook etter ul-Qadris opptreden i Norge i august 2017.

Facebook, Yasir Ahmed med tvillingsbroren sin som er i Oslo Ap, Nasir Ahmed. De befinner seg på utsiden av en privat bolig, antakelig i Oslo eller omegn

Temaet er blant annet den voldsomme islamofobien som visstnok herjer landet vårt fra sør til nord, fra øst til vest. Her er noen sentrale punkt fra hans uttalelser:

  • Du må stopp pengestøtten til Hege Storhaug og HRS.
  • Vi har alltid ment at de ikke jobber med integrering. De har alltid jobber med å fremme muslimhat.
  • Det er mange av oss som blir ofret, vi som blir angrepet fra disse kreftene. Hege Storhaug er ute etter meg hele tiden, og mange andre. De kaller meg for mullah bare fordi jeg er muslim og sitter i finans (finanskomiteen i Oslo bystyre, red.) og har onde hensikter, ikke sant, eller du har onde hensikter. Så Arbeiderpartiet er ikke redd for å ta kampen mot dem.

Den høyt respekterte politikeren mener – i likhet med Røds Rana – at HRS sprer «islamofobisk» tankegods.

Det konstante «angrepet» som beskrives er i realiteten kritikk av et konservativt moskémiljø som undertrykker egne medlemmers rett til frie liv, et miljø som mener sharia er egnet som lov også innenfor Norges grenser, et miljø som hater vantro med en slik intensitet at de mener dødsstraff er det eneste rette.

Ahmed påstår han angripes fordi han er muslim, ut fra det kjente narrativet; «jeg er bare en vanlig muslim». Dette sier han vel vitende om at ingen andre enn HRS har konfrontert ham med sin dyrking av ul-Qadri. Vi omtalte denne dyrkingen senest sist uke, i en sak som omhandlet Nasir Ahmeds bror, Yasir Ahmed: Urettferdig at ukrainere får reise gratis med buss og tog:

Qadri er som kjent leder av den verdensomspennende islamist- og kalifatbevegelsen Minhaj ul-Quran, og han besøkte Norge i august 2017. Sylvi Listhaug var godt informert da hun møtte frem på konferansen, særlig gjennom rights.no, om Qadris ideologiske rulleblad, som at han snakker med doble tunger og at han er hovedmannen bak innføring av dødsstraff for blasfemi i Pakistan. Og dette sier han til sine egne om akkurat dette med «blasfemi»:

  • den som begår blasfemi – muslim eller ikke-muslim, mann eller kvinne, jøder, kristne, hinduer – uansett hvem av dem som begår blasfemi skal straffes med døden!
  • at den som er frafallen fra islam gjerne kan angre, men det gis ingen mulighet for anger og tilgivelse for blasfemi mot profeten – vedkommende må henrettes umiddelbart!
  • at de som åpner munnen; muslim, jøde, kristen, vantro, mann eller kvinne vil bli henrettet som en hund!

Tverrpolitisk enige muslimer

Mens Rødt, ytterst ute på venstre fløy, sjeldent er politisk enige med Arbeiderpartiet (det var jo også helt uaktuelt for Ap å ha Rødt i regjering), er det altså tverrpolitisk muslimsk enighet om at kritikk av islam er å regne som islamofobi og rasisme. Terrorisme-anklagen mot HRS står Rana likevel alene om, og det må være opp til hennes egen partiledelse å besvare hvorvidt de forfekter en slik holdning.

Og mens muslimene er enige om at HRS er en hatefull pøl, kan det likevel være betimelig å spørre dem hvilket arbeid de selv har gjort for å frigjøre muslimske kvinner og barn. Med sitt aktive engasjement for muslimske særrettigheter fungerer disse aktørene i praksis som en bremsekloss for integrering, og islamvasker undertrykkelse under dekke av antirasistisk arbeid.

Så må gjerne både Rana og Ahmedvfremme påstander om at HRS»alltid har jobbet med å fremme muslimhat.» Vi tviler på at de gamle traverne i Ap er særlig enige i den påstanden.

Hovedillustrasjon: Skjermdump Debatten NRK.