Den kulturelle revolusjonen

Frata totalitære moskeer i Norge økonomisk støtte og statlig legitimitet

Først mistet Jehovas vitner statstilskuddet. Nå vurderes det å ta fra dem retten til å være et trossamfunn. Bereder myndighetene grunnen for å kunne stryke ekstreme moskeer fra både statstilskudd og retten til å stå registrert som et trossamfunn? Det ville i så fall bety at Norge endelig våkner opp og tar opp kampen mot de mest utbredte destruktive miljøene i landet vårt.

Det som nå bygger seg opp, kan bli historisk – også i europeisk forstand. Siden 1970-tallet har skattebetalerne ufrivillig måtte sponse tilbakestående og ekstreme krefter i de muslimske trossamfunnene. Det begynte med Islamic Cultural Centre (ICC), utgått av jamaat-bevegelsen til mørkemannen Maulana Maududi i Pakistan.

Nevn Maududi til pakistanske feminister og menneskerettighetsaktivister og de går rett opp i det røde feltet. Maududi er antitesen til enhver frihet som er skattet i det norske demokratiet.

Tross at sjefsimamen i ICC i en årrekke har uttrykt støtte til Taliban, tross at de aktivt har promotert bigami, har dette aldri fått konsekvenser for de offentlige finansene til moskeen.

Rabiat imam og moské

Enhver moské i Norge har vært økonomisk fredet gjennom alle år. Endog den rabiate moskeen, Central Jamaat Ahle-Sunnat, har aldri blitt truet med å miste statsstøtten. Moskeen ledes av imamen Nehmat Ali Shah, en norske statsborgeren fra Pakistan og imam i Norge siden 1991. Han har selv avslørt sitt lite hyggelige verdisett en rekke ganger. Først i 2002 med sine befalinger til Jeanette, oppfanget ved bruk av skjult mikrofon: Ikke-muslimer er som dyr.

Neste aktKnivstikking og balltre under fredagsbønn i 2006. Seks personer skadet. Også knivstikking på utsiden av moskeen samme dag. En av de involverte var Ap-politikeren Khalid Mahmoud.

Tredje akt 2007: Daværende utenriksminister Jonas Gahr Støre på stemmefiske i Ali Shahs moské: Vi «alle sammen tilhører et fellesskap».

Dette fellesskapet og økende anti-islamske holdninger leder opp til fjerde akt: Den evige jøde. Hitler drepte jødene fordi «de er urolige folk i verden», og islam bakvaskes i mediene «fordi mediene har jødisk bakgrunn». Signert imam Ali Shah og styreleder fra samme Punjab, Ghulam Sarwar.

Femte akt: Mer vold. Ali Shah knivangripes av en av sine såkalte egne.

Sjette akt: Guvernøren i pakistanske Punjab, Taseer, massakreres av sin egen livvakt i 2011. 28 skudd på høylys dag fordi Mumtaz Qadri avskydde guvernørens motstand mot dødsstraff for blasfemi. Det var i seg selv blasfemi – med dødsstraff. Ali Shah demonstrerte mot henrettelsen i Oslo, deretter i Pakistan. Samme Ali Shah var vert for kulturminister Widvey i oktober i fjor da Regjeringen inviterte til dialog med mediene på slep.

I 1998 giftet Ali Shah bort sin 19 år gamle datter til en mann i Pakistan, imam Syed Farasat Ali Bukhari, som dermed fikk familieetablering med henne i Norge. Denne mannen er ikke hvem som helst. Det var han som i 2011 ble avslørt av eget videoopptak på urdu, der han forteller forsamlingen hva islam sier om muslimer som ikke faster under ramadan: De skal halshugges.

Ali Shah har endog hatt æren av å bli invitert med av daværende kulturminister,

Sosial utstøtelse opp mot terrorstøtte

Jehovas vitner (JV) driver med sosial utstøtelse av medlemmer. Vi mener det er bra at de mister statsstøtten for denne umenneskelige opptredenen. Nå skal statsforvalteren vurdere om dette forholdet også skal bety at JV mister retten til å stå registrert som trossamfunn. Det er Barne- og familiedepartementet som har gitt oppdraget. Mister de denne retten, er det over og ut for fremtidige års statsstøtte, samt at JV da vil miste vigselsretten.

Sosial utstøtelse: Se dette temaet opp mot moskeers rulleblad. Vi kan jo også nevne en annen rabiat moské, moskeen som er tungt dominert av somaliere, Tawfiiq Islamsk Senter. Her har den tidligere jihadgruppen Proftenes Ummah, anført av terrordømte Ubaydullah Hussain, holdt til. På innsiden av moskeen giftet de bort en norsk, narkoman kvinne til landsforviste Omar Cheblal, da i Hellas. «Vielsen» foregikk på mobil, og en sentral aktør var jihadisten Arfan Bhatti.

Beviset for at Choudary ble benyttet i norsk moské for å spre kalifat-tankegangen.

I samme moské ble det i 2000 uttrykt full støtte til kjønnslemlestelse. Vel så ille: På Paltalk har den terrordømte pakistanske briten, Anjem Choudary, undervist ungdom i Tawfiiq.

I nord har vi Alnor-moskeen som ledes av en kvinnelig konvertitt, Sandra Maryam Moe. I 2010 ble det avdekket at hennes ektemann, Andrew Ibrahim Wenham, også han konvertitt, hadde fått terrortrening av gruppen Jemaah Islamiah på Filippinene. Jemaah Islamiah stod bak terrorangrepet på Bali i 2002 som drepte 202 personer. Alnor har åpne bånd til en rekke ekstreme hatpredikanter og saudisk finansiering.

Likhet for loven?

Men politisk ledelse har aldri brydd seg. Politikere flest har behandlet moskeene og deres talsmenn som tvillinger av kristendommen og kristne prester.

Derfor ser vi i spenning frem mot dette neste trekket fra staten mot JV. Vil det være likhet for loven? For hvordan i all verden kan norske myndigheter fortsette å bruke skattebetalernes kroner på ekstreme, endog terrorfremmende, moskeer når JV fratas økonomisk støtte – og muligens nå også vigselsrett? Å gifte bort en sårbar, norsk konvertitt til en terrorist fikk altså ingen konsekvenser. Sosial utstøtelse fikk sviende konsekvenser.