Islam

Ny grov avsløring av Alnor i Tromsø

Det islamske trossamfunnet i Nord-Norge, Alnor, avsløres for åpne bånd til ekstreme islamister som endog har terrorsympatier. Det er stortingsrepresentant Per-Willy Amundsen (Frp) som kjører saken ut i avisa Nordlys i dag, samme avis som kunne presentere skandaleoppslag i fleng om samme moské høsten 2010.

Nordlys kunne etter grundig arbeid over lengre tid avdekke kritikkverdige forhold i den mest profilerte moskeen i Tromsø i 2010, fremdeles tilgjengelig på nettet. Det handlet den gang blant annet om moskélederen Sandra Maryam Moe sin ektemann, Andrew Ibrahim Wenham, også han konvertitt, som hadde fått terrortrening av gruppen Jemaah Islamiah. Jemaah Islamiah stod bak terrorangrepet på Bali i 2002 som drepte 202 personer.

Nå får avisa gratis drahjelp av Per-Willy Amundsen, tidligere innvandringspolitisk talsperson for Frp, selv om avisa fremstiller saken som om det er egen avsløring. Men det må også kunne sies at Amundsen igjen har fått både god og gratis drahjelp av Alnor. For Alnor har selv lagt ut følgende på hjemmesiden sin sommeren 2012:

Alnor Senter arrangerte en rundreise fra Tromsø til Lofoten i juni, med støtte fra iERA. Planen var å spre kunnskap om islam, snakke med folk og svare på spørsmål de har i tilknytning til muslimer og islam, samt dele ut gratis bøker og hefter om islam. (min utheving)

Alnor forteller altså selv at de støttes økonomisk av iERA. iERA og hvilke personer som er knyttet til denne ekstremistorganisasjonen, har vi omtalt flere ganger. Her er en smakebit, knyttet til Islam Net i Norge, som Alnor også samarbeider tett med:

En sentral samarbeidspartner for Islam Net er organisasjonen iERA – «Islamic Education and Research Academi».

Imponerende navn, men om personene bak ikke er kjent for alle er i hvert fall minst et par av dem velkjent for den britiske innenriksministeren, som har nektet dem adgang til Storbritannia. Alle de omtalte personene nedenfor har tilknytning til iERA.

Zakir Naik er nektet adgang til Storbritannia, og ble også nektet adgang til Canada da det skulle holdes konferanse der. (…)

Naik har ved flere anledninger støttet Osama Bin Laden og al-Quaida. Et sitat er: «If Osama Bin Laden is terrorizing America or the enemies of Islam, every Muslim should become a terrorist.»

På PeaceTV opptrer Naik sammen med flere av de andre i iERA og sprer ideologien om det perfekte islamske samfunnet. (…) De samme personene opptrer også på “Deen show” hvor de sprer propagandaen sin og veileder folk som vil styres i detalj av fundamentalistisk islam.

Når Abdur Raheem Green, som også er nektet adgang til Australia, sier at homofile skal steines til døde, er det fordi det er loven ifølge Allah – og best for samfunnet. På bloggen sin «Terrible and brutal Islamic punishments or wise and just guidance from Allah?» forklarer han logikken.

Bilal Phillips er nektet adgang både i Storbritannia og Australia blant annet fordi han ble avslørt av Channel 4 i å forsvare ekteskap for jenter i førpubertet og offentlig steining og pisking. Her snakker han om homofili. Ingen har klart å bevise at homofili er medfødt, sier han, og hvis Allah hadde skapt oss som homofile, ville han selvsagt ikke forbudt det i sin egen bok, Koranen. Homofili er en forbrytelse som folk velger å begå. Og straffen er døden.

(…)

Og så har vi Hamza Tzortsis som har forbindelser til ekstremistgruppa Hizb-ut-Tahrir, og som tidligere har sagt: “We as Muslims reject the idea of freedom of speech, and even of freedom.” Tzortsis startet en aksjon mot BBC da de sendte programmet «British SchoolsIslamic Rules». I programmet opptrer Haytham al-Haddad, i det han foreleser ved en privat islamistisk skole i England. BBC avslører at flere av disse private muslimske skolene i Storbritannia har pensumbøkene sine fra Saudi-Arabia. Barn i småskolen får utfyllingsoppgaver som: ”Hva vil skje med de vantro? De vil brenne i …” De eldre elevene har bøker med illustrasjoner med hvordan man kapper av hender og føtter i straffeøyemed osv. Og på skolenes websider spør barna de lærde om forskjellig ting. Hva som er haram og halal, eller hva som er straffen for homofili, det vil si om det er riktig å steine, brenne eller dytte homofile utfor stup.

(…)

Shaikh Hussain Yee opptrer også regelmessig på «PeaceTV». Her er han filmet mens han foreleser over temaet: «Why does islam hate jews and christians»

Shady Alsuleiman kommer også til Oslo i april. Han tilhører Lakemba mosque i Sydney. Han støtter steining til døden for utroskap (ca 34 min. inn i filmen) og sier at AIDS er en guddommelig straff for promiskuitet og homoseksualitet (ca 29 min.)

Alsuleimans moské i Sydney inviterte en ledende al-Qaeda representant til å forelese for hundrevis av ungdommer. Her reklamerer han for foreleseren på sin internettside – og foreleseren er ingen ringere enn Anwar Al Awlaki , en etterlyst terrorist som president Barack Obama har gått til det ekstraordinære skritt å gi CIA lov å drepe.

Det er disse personene som kommer hit og avholder «Fredskonferanse». Det må være lov å få assosiasjoner til George Orwells «Ministry of Peace».

Dette er altså ”miljøet” til Alnor, og også sponsor av vekkelsesturneen i Lofoten (!).

Det stopper selvfølgelig ikke her. For i 2009 inviterte Alnor shariaforkjemperen og Islam Net-foredragholderen Yusuf Estes. Foredrag ble avholdt både i kulturhuset og på UiT.

Estes går for drap av homofile – for eksempel:

In an article on his website he says: “Scholars of Islam have already made it clear what the position is on those who engage in homosexual activities.” And he links to a fatwa ruling:

“In order to maintain the purity of the Muslim society, most Muslim scholars have ruled that the punishment for this act should be the same as for zina (i.e. one hundred whiplashes for the man who has never married, and death by stoning for the married man). Some have even ruled that it should be death for both partners, because the Prophet, sallallahu alayhe wa sallam, said: ‘Kill the doer and the one to whom it was done.’

Og så hadde Alnor (og Islam Net) besøk av Fadel Suleiman i 2011 og  Haytham al-Haddad i fjor høst – også begge forkjempere for sharia.

Nei, det stopper fremdeles ikke her, for på Alnors nettside reklameres det også for Bhilal Philips’ Islamic Online University som nylig er omtalt her av rights.no, da to moskeer i Norge, Islamic Cultural Centre og Bergen Mosque er godkjente uteksamineringsanstalter i Norge.

Vi får prise oss lykkelige for at ekstremismen som vokser tydeligere og tydeligere frem i Norge, nær sagt dag for dag, i alle fall følges med et årvåkent blikk av en politiker som Amundsen og også tas på alvor av avisa Nordlys.

Sandra Maryam Moe, leder av Alnor-menigheten, sier til Nordlys at hun er skuffet over at avisa viderebringer det hun kaller skremselspropaganda. Men utover det ønsker hun imidlertid ikke å la seg intervjue, men har sagt til avisa at hun kan svare på spørsmål per e-post. Til tross for flere purringer, har hun foreløpig ikke svart på spørsmålene, forteller Nordlys.

Kanskje er svaret på Amundsens engasjement er å finne i kronikken han skrev hos Aftenposten i 2011: Hvorfor jeg er kritisk til islam.