Islam

Alt ved det samme

Han heter Nehmat Ali Shah, imam i en av Norges eldste moskeer Jamaat-e Ahl-e Sunnat i Urtegata i Oslo. I dag står han frem med klassiske konspirasjoner om jøder, og han undrer seg over hvorfor mange ikke-muslimer har et negativt syn på islam. Sommeren 2000 møtte han en ung norskpakistansk kvinne som slet med verdispørsmål. Det han ikke visste var at Jeanette bar en skjult mikrofon, og liknende hårreisende holdninger ble fanget på lydopptaket. Men fikk det realpolitiske konsekvenser den gang? Nei. Får det konsekvenser nå? Neppe. Millionene i offentlig støtte vil nok fortsette å tilflyte moskeen og Ali Shah.

Det er knapt noen som det vitses mer om blant bedrestilte i et land som Pakistan, Nehmat Ali Shah sitt fødeland, enn mullahene og imamene. De ses stort sett på som forstokkede personer uten noen som helst tilknytning til modernitet og fornuft. De har pugget tekstene som de slår omgivelsene i hodet med. Forbannelse og dommedag.

Det oppløftende med uttalelsene imam Ali Shah serverer Dagsavisen er at han klager over at besøk av skoleklasser fører til at moskeen får kritiske spørsmål om hijab, tvangsekteskap og likestilling:

– Elever, journalister og sånne som deg stiller de samme spørsmålene igjen og igjen – om tvangsekteskap, hijab og om kvinner kan bli imam. Ingen kan tvinges til å gifte seg i islam, men foreldrene kan være med på å finne giftepartner. Kvinner kan ikke bli imam. Folk mangler kunnskap fordi de kun har fått informasjon fra mediene, og mediene skriver bare negativt om islam.

Kardinalspørsmålet er: hvorfor ”baktaler” mediene islam? Ali Shah vet å svare:

 – Fordi mediene har jødisk bakgrunn. Det er jøder som står bak mediene – det er det som ødelegger. De som lagde filmen om Mohammed i USA var bare noen få og hadde ikke mye penger. Så hvem står bak dem? Hvem står bak dem? spør Sarwar (styreformann i moskeen som svarer på vegne av Ali Shah, min merknad), med henvisning til den antiislamske filmen «Innocence of Muslims», laget av en kristen egyptisk kopter bosatt i USA.

Verken Sarwar eller Ali Shah klarer å peke på en eneste konkret jøde. Det bekreftes, som sant er, at forholdet mellom jøder og muslimer, ”aldri (har) vært noe bra”. Begrunnelsen er dog ganske sjokkerende:

– Hvorfor drepte tyskerne dem? Én grunn er at de er urolige folk i verden.

Dette sier altså personer, som ber om ”dialog” (!), og som forer barn i moskeen med samme tankegods, en moské med over 5 000 medlemmer. Hvert medlem utløser om lag 400 kroner årlig i offentlig tilskudd, som betyr at Ali Shah og co mottar rundt 2 millioner skattekroner i 2013 også. For hvorfor skulle moskeens forkvaklede holdninger få realpolitiske konsekvenser, når ikke en eneste politiker i landet vårt ville frata samme moské støtte da Dagbladet (norskpakistanske Jeanette og meg som frilansjournalist)  avslørte samme Ali Shah for over ti år siden?

Her er utdrag av Ali Shahs uttalelser fanget på lydopptak:

Jeanette: «Jeg liker en norsk gutt men jeg har ikke fortalt dem (foreldrene, red.anm.).»

Ali Shah: «En norsk gutt?»

Jeanette: «Ja!»

Ali Shah: «Er han muslim?»

Jeanette: «Nei.»

Ali Shah: «Det viktigste grunnlaget for å gifte seg er at en må være muslim. Fordi det er bare i islam det er ekteskap. I andre religioner er det ikke ekteskap, men samboerskap.»

Jeanette: «Kristne folk gifter seg!»

Ali Shah: «Det er bare muslimer som gifter seg. Du må forstå at alle andre folk bare gjør synder. De nyter forbudte gleder for bare få dager.»

Jeanette: «Hva mener du med synder? Jeg har sett mine norske venninner gifte seg.»

Ali Shah: «De gjør det bare for noen få, korte dager. Du må se at blant nordmenn finnes det ikke noe familiesystem. Et ekteskap skal lage en samlet slekt og et fullt hjem med en familie. Disse menneskene (nordmenn, red.anm.) holder ut maksimalt i fem eller sju år sammen… (du) må ha sett at nordmenn ikke har noe samhold i familien. Den ene dagen er de sammen med en person og neste dag er de sammen med en ny en. De av dem som er gift, sier også ifra til sin kone at dersom de har lyst på en venninne i kveld, så skal de ta henne med seg hjem.»

Jeanette: «Jeg har aldri hørt om noe sånt før.»

Ali Shah: «Det er helt sant, helt sant… Du har sikkert hørt om kjærester. Når en norsk kone spør sin mann om hvem dama ved siden av ham er, så sier han at det er hans kjæreste.»(…)

Jeanette: «Han jeg vil gifte meg med er et godt menneske.»

Ali Shah: «Han er sikkert et godt menneske, men bare muslimer får lov til å inngå ekteskap… hvis du velger å gifte deg på den kristne måten så betyr det at du har forlatt islam og har blitt kristen.»

Jeanette: «Pappa påstår at de som gifter seg med ikke-muslimer, kommer til å havne i helvete. Er det korrekt?»

Ali Shah: «Ja, det stemmer. Forlater man sin religion så kan en ikke forvente noe annet enn helvete… Himmelen er begrenset bare for muslimer.»

Jeanette: «Denne gutten jeg ønsker å vies til, krever ikke at jeg skal være kristen.»

Ali Shah: «Hvorfor skulle han kreve det!? Er dere gift, så blir du automatisk en ikke-muslim…» (…)

Jeanette: «Familien hans har ikke noe imot at jeg er muslim!»

Ali Shah: «Det er bare noe de sier, de taper ingenting på at du forlater din religion og blir medlem i deres familie. Tapet blir ditt siden du da ikke kommer til å være muslim lenger. Og du vil da så klart miste din familie og slekt i tillegg.»

Jeanette: «Min onkel giftet seg med en kristen norsk kvinne for lenge siden. Hun konverterte ikke til islam.»

Ali Shah: «Riktig. Det er mulig å gjøre det på denne måten. En mann kan alltid styre viljen til sin kvinne. Kvinnen er nødt til å gi etter sin mening for sin mann.» (…)

Ali Shah: «Det Gud vil fra mennesker, er ikke mulig å oppnå i et flerkulturelt samfunn. Med så mange trossamfunn omkring, forsvinner forskjell mellom dyr og menneske. Når mennesket lever livet uten tro og respekt, så lever det akkurat som dyr.»(…)

Ali Shah: «Hvis man gifter seg med en ikke-muslim, ødelegger man meningen med livet. Det er som om en sau treffer en annen sau og tilbringer litt tid sammen, uten tro eller verdier å leve opp til… Den følelsen går over, og mennesker ødelegger det evige livet på grunn av kjærlighet.»