Den kulturelle revolusjonen

I lukkede fora på sosiale medier flommer muslimers hat mot Sverige

Det er spesielt én ting denne muslimske bevegelsen, som teller titusener, engasjerer seg i: motstand mot loven som handler om omsorg for unge. Samtidig vil de styrke islamiseringen av landet, mens andre håper på krig og terror mot Sverige.

At unge ivaretas etter «lagen om vård av unga» (LVU) engasjerer bredt i muslimske kretser, melder den svenske stiftelsen Doku, som har gransket en muslimsk bevegelse som sprer mistro og avsky mot Sverige.

Tonen i disse foraene betegnes som svært hard. Her blir Sverige, spesielt sosialtjenesten og andre myndigheter, beskrevet som rasistiske og kriminelle. Landet omtales som en terroriststat som motarbeider islam.

Det vises til innlegg som beskriver omsorgen for unge muslimer med påstander om at de blir satt i ikke-muslimske hjem og tvunget til å spise svinekjøtt og drikke alkohol. Det er en utbredt oppfatning at jenter blir voldtatt og tvunget til å ta av seg hijaben, samt at de må bytte navn og religion og bruke kors. «Alt dette er et systematisk arbeid for å begrense tilstedeværelsen av muslimske fremtidige generasjoner i Sverige, med mål om fullstendig å bryte ned det muslimske barnet ved å gjøre det lett å påvirke. Fordi svenskene er redde for den fredelige islamiseringen av Sverige de siste 50 år», siterer Doku fra innlegg.

Merk så «den fredelige islamiseringen», den sier vel litt om hva vi kan ha i vente i fremtiden fra grupperinger som dette.

Krig

I de lukkede gruppene, som skal ha titusener av medlemmer, hevdes det blant annet at sosialtjenesten (vårt barnevern), skoler og domstoler deltar i en krig mot islam og muslimer gjennom praktiseringen av LVU. Bevegelsen er ikke bare stor, men den skal også være voksende. Det deltar medlemmer fra Svenska Hizb ut Tahrir og andre islamister, men også navn fra islamske miljøer som ellers ikke er knyttet til islamisme. En gruppe som har engasjert seg er de såkalte utvisningsimamene Abo Raad, Fekri Hamad og Raad al-Duhan.

Også Mahmoud Aldebe, tidligere styreleder i det svenske muslimske forbundet, deltar. Han er kanskje mest kjent for å skrive brev til justisministeren og alle riksdagens medlemmer, der han krevde at sharialover innføres i saker knyttet til blant annet familieretten (ekteskap, skilsmisse, barnefordeling). Som kandidat til Riksdagen i 2006 for Centerpartiet, på 3. plass, støttet Ebtisam Aldebe offentlig ektemannens krav om innføring av sharia i Sverige. Støtten vakte oppmerksomhet i partiet, men hun fikk fortsatt tillit. Hun vakte igjen oppsikt i 2018 da hun som meddommer i tingretten frikjente Hassanin Aledari, tiltalt for konemishandling, blant annet med begrunnelsen at han var «av god familie». Hun måtte trekke seg både fra Centerpartiet og som dommer. Året etter ble hun tiltalt for 138 tilfeller av bedrageri, da hun hadde løyet om inntektstap som dommer i tingretten – da hun ikke hadde hatt (skattbar) inntekt. Hennes mann oppfordrer nå alle muslimer i Sverige til å stemme på islamistpartiet Nyans, samtidig som han er aktive i disse lukkede foraene.

Ifølge Doku setter Mahmoud Aldebe i ett av flere innlegg om LVU fokus på æreskultur og hevder at hat mot islam og muslimer i Sverige spres både på TV, sosiale medier og radio, og at debatten om æreskultur drives av en forskergruppe som prøver å påvirke andre. Han ber imamer skrive et opprop om «æreskultur og vold». Partiet Nyans sier de vil løfte frem LVU som en av sine prioriterte saker (som ikke kommer fram i sakene de har prioritert), men partiledere Mikail Yüksel har hevdet at loven blir misbrukt og at flere familier har flyktet fra Sverige med sine barn for å slippe unna sosialtjenesten.

Jihad – vår kultur

Men denne bevegelsen nøyer seg ikke med å la hatet flomme i lukkede fora, de holder også jevnlige demonstrasjoner rundt om i Sverige. Her konsentrerer de seg nettopp om sosialtjenestekontorene, der deltakere prøver å filme ansatte som så spres internt i gruppene, eventuelt etterfulgt av navn og hjemmeadresse, i noen tilfeller også personnummer. Doku gjengir også trusler som blir rettet mot sosialtjenesten:

«Om vi brinna Alla Socialtjänst socialsekreterare kontor då kommer vi bli änmald brottemål terrorism. Men efter Socialtjänst socialhandlagar sitta på gatan med computer och träffa sin Klienter. Hur ser ut roligt och bästa sociala Jobb.? Då slipper Socialtjänst betala till alla gris Socialsekreterare kontor hyra.»

Samme person uttaler også følgende:

«Olagligt hotning och kränkning är att Folk kommer Brinna Socialtjänst kontor Idag eller imorgon Ingen vet exakt. Plan IS under konstruktion.»

«Fuck socialtjänst kontor. Detta är jihad detta är vår kultur. Detta är inte terrorism.»

Svært mange av kommentarene skal handle om at Sverige er et skittent og rasistisk land der sosialtjenesten aktivt kidnapper muslimske barn for å sekularisere dem. Sosialtjenesten beskrives som mafia og mediene som medskyldige.

Håper på hevn fra Allah

Det mangler altså ikke på konspirasjonsteorier om behandlingen muslimske barn og unge utsettes for i Sverige. Det heter videre at barna blir tatt fra foreldrene utelukkende for økonomisk vinning. Men det har antakelig aldri slått disse folkene at det er på seg selv man kjenner andre, eller rett og slett: det hjertet er fullt av, renner munnen over med.

Noe av det «inkluderende» budskapet fra denne bevegelsen er:

«Hvis Allah vil, vil Sverige bli angrepet og Allah vil ta hevn på dem»

«Krig mot muslimer i Sverige, dette er en terrororganisasjon»

«De har ingen religion og har ingen følelser, må Allah hevne dem»

«Herre, ta oss og våre barn ut av dette landet så snart som mulig»

«Grisenes land»

«Æresbegrepet har blitt et verktøy for å forhindre islamsk barneoppdragelse som gir barnet islamske verdier» 

» ( … ) en kampanje for å eliminere den islamske religionen og svekke den og ydmyke muslimer»

Det synes ikke være en grense for det hat og avsky som disse muslimene har til landet de etter all sannsynlighet har «flyktet» til – og blitt tatt imot. For det er ikke nok, disse vil ikke gi seg før Sverige underlegger seg islamske verdier og sharia. Og når det gjelder Sverige, vet man jo ikke hvordan de vil takle denne voksende bevegelsen. Får islam enda mer innflytelse vil det selvsagt gå hardt ut over barn, kvinner, jøder og homofile.

Kvinnesynet

Det mangler ifølge Doku heller ikke på innlegg om den muslimske kvinnen, om kvinners frihet i Sverige og motstanden mot vestlige verdier. Det er heller ikke bare menn som står for slike innlegg, også kvinner ytrer seg om hvordan kvinners oppførsel i Sverige er skadelig og bryter opp familier.

Flere mener at muslimske kvinner lokkes til å leve etter svenske og vestlige verdier – og blir fortapt. Det gjør det igjen vanskelig eller umulig for mannen å holde familien samlet. At kvinner i Sverige forventes å jobbe og kunne forsørge seg selv, blir sett på som en trussel. En kvinne som ikke lenger adlyder mannen sin, tenker i stedet på seg selv.

En skriver om hvordan den svenske «barneloven» og kvinners frihet utgjør et ondsinnet oppgjør mot religionen, skikkene og tradisjonene som muslimer er oppdratt til og ønsker å leve under i Sverige. Vestlige verdier korrumperer kvinnen og hva Allah har ment for henne i hjemmet som mor til neste generasjon.

En annen forklarer at arabiske kvinner oppfører seg dårlig mot ektemenn i Sverige og at de retter falske anklager mot sine ektemenn om overgrep, isolering i hjemmet, påståtte trusler, restriksjoner og undertrykkelse. Han konkluderer med at den mest kreative anklagen er voldtekt: «som om de er våre venner, ikke ektefeller».

Også generell avsky mot homofile går igjen.

Islamisering

Ifølge Doku fungerer også disse foraene som rådgivende organ, der ikke minst diskusjonen om å ta barn ut av Sverige går jevnlig.

Ei forteller at sosialtjenesten ville ta datteren hennes i fjor og at hun derfor sendte jenta til Syria. Hun ber om råd om hvordan hun kan vite om utredningen er avsluttet og lurer på om det er mulig å sende datteren til et annet europeisk land uten at svenske myndigheter griper inn. I et påfølgende innlegg takker hun Allah for at hun tok jenta til Syria i tide, der hun lurer på om noen vet om det er mulig å få økonomisk støtte fra Sverige dersom hun registrerer datteren på en privatskole i Damaskus.

En ny lov for å beskytte barn som er vitne til vold i hjemmet blir møtt med sterk motstand, og like upopulært er nyheten om at æresrelatert vold og undertrykkelse kan bli kategorisert som en egen forbrytelse.

Men uansett kjennskap vi får om slike grupperinger, så fortsetter vi med «integrering». Problemet er bare at det ikke er så mange som vet hvem som er hvem, hvem som er våre venner og hvem som er våre fiender, derfor lar vi oss lure av beskyldninger om islamofobi, særkrav og lag på lag med offerrolle. Disse er her av to grunner; å få tilgang til vestlige penger og for å islamisere våre land.

Og det er de frihetsorienterte muslimene som først og fremst blir skadelidende.

Les hele saken fra Docu