Den kulturelle revolusjonen

Groteske hendelser som forteller oss at kultur betyr noe

En afghansk flyktning forgrep seg på en 3 år gammel jente i leiren i USA hvor de var innlosjert. En far i Danmark tok barna med seg til Kenya og Somalia, der spesielt datteren ble utsatt for grov vold, inkludert kjønnslemleste. Stikkordet er kultur.

For noen dager siden fortalte vi om en endring i den norske straffeloven som gjør det straffefritt, eventuelt mye vanskeligere å få dømt noen, for å utøve familievold så lenge volden utøves i et land som ikke har det samme strafferettslige regelverket som oss. Siden vi er over 200 nasjonaliteter i Norge, kan vi fastslå at det gjelder svært mange, ikke minst fordi så mange av «flyktningene» ferierer i hjemlandet, eventuelt dumper sine barn der for lengre perioder.

Denne oppmykningen av straffeloven er vanskelig å forstå, for igjen vil det gå utover de mest sårbare: barn og kvinner. For Norges del er det barn og kvinner med bakgrunn fra Somalia og Pakistan som kan ha høyest risiko for å utsettes for vold i opprinnelseslandet. Er det fortsatt slik at et flertall av våre politikere faktisk ikke tror at kultur betyr noe?

«Vår kultur»

La oss begynne med Mohammed Tariq (24). Etter USAs evakuering fra Afghanistan i august i fjor ble ham plassert i en leir for US Marine Corps i Virginia. Her var også den 3-årige jenta med sin familie plassert.

Amerikanske marinesoldater observerte at Tariq «upassende berørte offeret utpå klærne, på brystet, kjønnsorganer og rompa», heter det i en uttalelse fra det amerikanske justisdepartementet.

Den afghanske statsborger Tariq skal ha forklart amerikanske myndigheter via tolk at hans oppførsel er tillatt i hans kultur, og det er sikkert riktig nok, i alle fall for deler av Afghanistan. Men hans «forklaring» ble blankt avvist av dommeren. Den amerikanske advokaten, Jessica D. Aber, berømmet heller «motstandskraften og motet til offeret og hennes familie» for at de rapporterte om overgrepet.

Tariq ble funnet skyldig i seksuelle overgrep mot jentebarnet, og skal etter planen få sin dom 26. april. Han kan risikere livstid i fengsel, melder RT.com.

Over 73.000 afghanere ble hentet til USA i den innledende fasen av evakueringen, der det også ble uttalt fra Det Hvite hus at ytterligere 22.000 kan bli hentet.

«Ikke skyldig»

Så er en ny grusom sak om hvordan barn er prisgitt foreldre som ikke evner å ivareta dem blitt kjent. En far (43) tok med seg sin datter og sønn fra Odense i Danmark til Somalia og nabolandet Kenya. De reiste dit sommeren 2017, da jenta var 12-13 år (i dag er hun 17) og gutten var 9-10 år (nå 14). Her ble de til desember 2021, melder Fyens.dk.

Hvorvidt faren er fra Somalia eller Kenya sier saken ingenting om, men han burde ikke under noen omstendigheter ha noen omsorgsrett til barna. Faren skal ha utsatt jenta for grov vold, fått henne kjønnslemlestet, brent henne på beina med en varm kniv, låst henne inne og sultet henne. Han har også forsøkt å gifte henne bort med en betydelig eldre mann i Kenya og forsøkt å selge henne. I tillegg skal han ha latt et familiemedlem voldta henne flere ganger.

Gutten skal ha blitt utsatt for vold.

Faren ble i for et par dager siden fengslet i retten i Odense, og selv om han erklærte seg ikke skyldig så anket han ikke kjennelsen om fengsling.

Det nevnes ingenting om moren, om hun var i Danmark eller andre steder i denne perioden. Uansett er det ikke sikkert at mor har så mye hun skal ha sagt.

Ta kultur på alvor

Vi kan jo bare tenke oss hvordan dette har vært for barna, som skal være født i Odense. Kultursjokket og mishandlingen vil nok prege dem hele livet, men det verste er at de ikke er alene om å oppleve grov vold eller overgrep på besøk i foreldrenes opprinnelsesland. HRS har blitt fortalt så mange groteske historier at man mest har lyst å gråte. Ikke minst fordi politikerne og myndighetene ikke makter, eller ikke forstår, hvordan disse barna kan beskyttes. Men vi kan slå fast at en oppmykning av straffeloven ikke er veien å gå.

Fengslingsmøtet av denne faren ble holdt for lukkede dører, derfor vet vi ikke hva han selv har forklart i retten, eller hva påtalemyndigheten mener å ha av bevis mot ham. Påtalemyndigheten ønsket også lukkede dører slik at eventuelle medhjelpere ikke skal få kunnskap om etterforskningen. Nå er vi ikke i tvil om at han vil havne bak lås og slå i Danmark, det samme ville han nok gjort i Norge, selv om danskene antakelig vil straffe han langt hardere enn hva vi ville ha gjort. Dessuten er jeg ikke tvil om at denne faren vil forsøke å unnskylde seg med hva som er gangbar mynt i «hans kultur», men om en slik unnskyldning går her til lands, så er danskene mer realitetsorienterte.

For det er akkurat slik vi har latt visse innvandrergrupper, med en kultur langt fra vår egen, holde på i flere tiår. Da vi avdekket praksisen i 2003 med retur av barn og unge på lange opphold i foreldrenes opprinnelsesland, var reaksjonen fra mange politikere og myndigheter, som UDI, at dette var foreldrenes ansvar og avgjørelse. «De» bestemmer seg hvor barna oppdras», ble det sagt. Det var ikke noe «vi kunne gjøre». Samtidig hevdet representanter fra disse kulturene at HRS oppildnet til fremmedfiendtlig.

Vi er dessverre stort sett på samme sted enda. Norge ofrer barn og kvinner med innvandrerbakgrunn, men hvis vi klarer å myke opp strafferettslige tiltak så burde vi jo også klare det motsatte. Og da ikke bare for opplagte overgrep som tvangsekteskap og kjønnslemlestelse, der HRS har bidratt til flere innskjerpelser i lovverket. For når vi har blitt «et flerkulturelt samfunn» må vi også ta på alvor hva ulike kulturer faktisk kan representere, ikke sitte rolig å vente til skadene har skjedd – og til og med da unnlate å gjøre noe.

Rettssaken i Danmark vil bli historisk. Vi har aldri tidligere registrert en så alvorlig siktelse overfor en innvandret far, med unntak av æresdrap. HRS vil selvfølgelig følge opp kommende rettssak.