Innvandring

Migrantene gir opp på Polens grense, reiser mot Finland i stedet

Det er verdt å ha i bakhodet at antallet asylsøkere som kommer til Norge er fullstendig avhengig av hvor mange av dem som stopper andre steder på veien hit. Nå gir migrantene på Polens grense mot Hviterussland opp og reiser videre. Migrantbølgen forventes å strømme gjennom Russland på vei til Finland.

Polens grensebevoktning har vært så vellykket at migrantene gir opp å komme seg inn i Europa over den polske grensen, melder svenske Samnytt. Neste destinasjon er Finland.

Vi kan jo minne om at vi «advarte» om dette 12. november – der vi påpekte at tar de seg til Finland kan de også ta seg til Norge.

Illegale migranter

Menneskesmuglerne har kommet opp med alternative ruter for migrantene som ønsker seg en bedre økonomisk framtid i europeiske velferdsstater.

Det polske militæret klarte å holde grensen mot de tusenvis av økonomiske migrantene som ble lurt inn i Hviterussland med løfter om å fortsette til Nord-Europa. Når den veien nå er stengt, tar menneskesmuglere andre veier.

En reportasje i den arabiske avisen Asharq Al-Awsat fra slutten av november beskriver hvordan syrere, irakere, afghanere og libanesere kjøper dyre smuglerreiser med destinasjonsland som Tyskland, melder Samnytt.

Det er hovedsaklig verken kvinner, barn eller flyktninger med reelt beskyttelsesbehov som betaler menneskesmuglerne for å ta seg til Europa. De er økonomiske migranter, for det meste unge menn, som er villige til å betale titusenvis av kroner for et bedre liv, skriver avisen, som opplyser at smuglerreisene annonseres på sosiale medier.

Turene selges på sosiale medier av menneskesmuglere som åpent annonserer med prislister og tilbud om råd. I noen tilfeller får du også transport på andre siden av grensen til Tyskland.

Neste stopp Finland

Monika L Richter, analysesjef for Semantic Visions, et britisk selskap for ekstern analyse, sier til avisen at siden midten av november har visumtilbud til Hviterussland blitt nesten fullstendig erstattet av tilbud til Russland.

Nå er det i stedet hovedsakelig Russland – Finland som er smuglerruten blant annonsene på Facebook. Ingen steder nevnes det å søke asyl i andre land enn hovedsakelig Tyskland.

I Finland bekrefter Sikkerhetspolitiet at de er kjent med markedsføringen og følger situasjonen nøye.

Norge grenser mot både Russland og Finland. Den norsk-finske grensen er 736 km lang, regnet fra Treriksrøysen i Storfjord i Troms til Treriksrøysen i Pasvikdalen i Finnmark. Store deler av finskegrensen går gjennom ubebodde strøk, fra Storfjord til Reisa nasjonalpark gjennom fjellområder, lenger øst gjennom Finnmarksvidda.

Den norsk-russiske grensen er nesten 198 kilometer lang og strekker seg fra Treriksrøysen i Pasvikdalen, der Finland, Norge og Russland treffes, til Grense Jakobselv, med Storskog som grenseovergang.

Facebook-drevet menneskesmugling

Semantic Visions har avdekket flere titalls smuglerruter som promoteres på Facebook. De skriver på Twitter at tech-giganten fungerer som reklamekanal for menneskesmuglere.

Analysesjef Richter har også lagt ut et intervju hun har gitt om migrantsituasjonen på Twitter:

Hvorvidt migrantene vurderer Storskog som mål vites naturlig nok ikke, men norske myndigheter har allerede åpnet et nytt asylmottak. Det er all grunn til å følge Frps innvandringspolitiske talsmann Erlend Wiborgs forslag om å innskrenke asylretten slik at vi kan unngå press på egne grenser.

Kartillustrasjon: Wikimedia Commons