Frihetsverdier

Halve Frankrike deler Zemmours islam-bekymring

En meningsmåling viser at rundt én av to franskmenn er enige i hovedpoengene Eric Zemmour la fram da han annonserte sitt kandidatur til presidentembetet. Franskmennene føler seg fremmede i eget land.

En spørreundersøkelse publisert av BFMTV onsdag 1. desember viser at motstanden mot islam er langt sterkere i Frankrike enn hva den er i Norge.

«Det er ikke lenger tiden for å reformere Frankrike, men for å redde landet,» sa Eric Zemmour i sin tale, og spørreundersøkelsen som nå er foretatt i Frankrike viser at hele 51 prosent av respondentene er enige i akkurat dette utsagnet.

Islam er ødeleggende

Undersøkelsen i seg selv omhandler både Zemmours kandidatur og folkets vilje til å stemme på ham, og folks grad av enighet i påstandene Zemmour har framsatt. Og mens Zemmour selv har samme problem som hjemlige Trygve Slagsvold Vedum – manglende statsmannsevner i flertallets øyne – har Zemmour et kort på hånden som halve velgermassen vil ha: Kampen mot islam.

Det er på ingen måte underlig at det søreuropeiske landets velgere frykter både mer innvandring og mer innflytelse av islam. Frankrike har den høyeste andelen muslimer i Europa, og har i tillegg til negative samfunnsmessige følger av migrasjonen vært utsatt for en rekke terrorangrep.

Pew Research Center skrev i 2016 at «Selv om all migrasjon til Europa umiddelbart og permanent skulle stoppe – et ‘nullmigrasjonsscenario’ – vil den muslimske befolkningen i Europa fortsatt forventes å stige fra dagens nivå på 4,9 % til 7,4 % innen år 2050.»

Allerede i 2016 var 8,8 prosent av Frankrikes befolkning muslimsk og utgjorde over 5,7 millioner mennesker:

Bred oppslutning

Undersøkelsen i BFMTV viser at Zemmour får bred oppslutning for flere påstander enn den som omhandler at tiden er inne for en redningsaksjon.

Zemmours påstand om at både høyre- og venstresiden må holdes ansvarlige for «nedgangen» i Frankrike og at politikerne «løy, skjulte alvoret og pyntet på virkeligheten» om innvandringens konsekvenser er tilsvarende 51 prosent enige i.

50 prosent av respondentene er enige i at de har  «følelsen av ikke å gjenkjenne landet de vokste opp i» og 49 prosent er enige i at «innvandring forverrer alle problemene i Frankrike».

Eric Zemmours uttalelser om å ta tilbake makten fra «minoriteter» og «beslutningstakere» er 46 prosent av de spurte enige i, og 41 prosent av respondentene føler seg «fremmede i sitt eget land».

Zemmours analyse av innvandring og islam får dermed bred oppslutning i det franske folket, der halvparten av respondentene er enige i at Frankrike er inne i sin skjebnetime og valget 2022 handler om islam.

Det er åpenbart at temaet deler det franske folket i to, der en halvdel ønsker å redde republikken fra befolkningsutskiftning, mens den andre halvdelen tilsynelatende har slått seg til ro med status quo.

Zemmours problem

Zemmour er ikke en tradisjonell karrierepolitiker, og undersøkelsen viser også at velgerne har problemer med å plassere ham på den tradisjonelle høyre-venstre-aksen i politikken.

Mens 56 prosent mener han er «ytre høyre» og 10 prosent mener han er «høyre», mener to prosent at han er «ytre venstre», 10 prosent at han «verken er høyre eller venstre» og hele 18 prosent aner ikke hvor Zemmour befinner seg i det politiske landskapet.

Zemmour selv peker på dem som kaller han «rasist» og «fascist» og parerer med at islam er ingen rase, og at fascister er fiender av demokratiet. Han ønsker ikke selv å identifiseres som «ytre høyre», men som «ærlig».

Det som kan bli et problem for Zemmour er imidlertid at mindre enn en fjerdedel av franskmennene mener at han har de egenskapene som kreves for å være statsoverhode. Bare 25 prosent finner ham sympatisk og mener at han er i stand til å være en samlende leder for Frankrike.

Imidlertid tror 51 prosent av de spurte at Eric Zemmour virkelig ønsker å endre ting, og 48 prosent anser ham som dynamisk, 46 prosent modig og 39 prosent oppriktig. 33 prosent mener han jevnt over har gode ideer for Frankrike.

Til tross for at folket gir ham langt høyere karakter for ideer enn for personlig egnethet, står Zemmour fast på sin påstand om at demokratiet må reddes.