Den kulturelle revolusjonen

Eric Zemmour kunngjør at han stiller som presidentkandidat

Den franske journalisten og polemikeren Éric Zemmour melder tirsdag at han akter å stille som presidentkandidat til det forestående franske valget i 2022. Valget kan bli et skjebnevalg, og Zemmours kandidatur handler hovedsaklig om en ting: Kampen mot islam i Frankrike.

Vi har tidligere pekt på hvorfor Zemmour har stor popularitet blant «vanlige folk» i Frankrike.

Mange anser han for å være den eneste som forteller sannheten: at en «stor befolkningsutskiftning» finner sted på det franske territoriet. Hans tilhengere på folkemøtene sier rett ut at opplysningstidens Frankrike er i ferd med å «dø», og at valget neste år, i 2022, kan bli siste sjanse til å redde republikken.

Zemmour peker på dem som kaller han «rasist» og «fascist» og parerer med at islam er ingen rase, og at fascister er fiender av demokratiet, mens hans mål er å redde demokratiet.

Mens det lenge har vært forventet at Zemmour skulle stille som kandidat til det franske presidentvalget i 2022, har han selv ventet til i dag med å kunngjøre at faktisk vil stille.

På Twitter skriver han «Kjære medpatrioter, jeg stiller som presidentkandidat til valget. »

Et skjebnevalg

En lengre video med kunngjøringen kan sees her. I kunngjøringen forteller Zemmour om sine største fokusområder når han nå kaster seg inn i kampen om å bli Frankrikes neste president. For Zemmour handler kandidaturet om å framelske nasjonalfølelsen og stoltheten som finnes i det franske folk, og ingen kan si at mannen ikke har ordet i sin makt.

Talen er akkompagnert av Beethovens 7. symfoni, og det er umulig ikke å få assosiasjoner til De Gaulles frigjøringstale i Paris 25. august 1944. Et utdrag av denne kan du forøvrig se her.

«Det er ikke lenger tiden for å reformere Frankrike, men for å redde landet. Derfor bestemte jeg meg for å stille som presidentkandidat. Hjelp meg, bli med meg!» sier Zemmour.

Han omtaler valget som et skjebnevalg, og beskriver hvordan franskmenn er i ferd med å miste tilknytningen til eget land fordi de ikke lenger gjenkjenner de verdiene landet er tuftet på. Zemmour beskriver avmakten og frykten i kjølvannet av gjentatte islamistiske terrorangrep, og han sier at nå må alle krefter settes inn for å redde landet.

Fem punkter

Eric Zemmours tale inneholder fem tydelige punkter, der presidentkandidaten framholder de viktigste sakene å ta tak i Frankrike i dag, dersom landet ikke skal miste sin posisjon som Europas frihetssymbol over noen: identitet, utdanning, skatter, industri og uavhengighet.

 – Vi må vinne tilbake vår suverenitet, som per i dag er overlatt til teknokrater og europeiske dommere som har fratatt det franske folket sin evne til å selv bestemme sin skjebne, sier Zemmour.

Han peker på hvordan akademia har blitt overtatt av venstresiden og hvordan radikale kjønns- og islamteorier preger undervisningen barna får i franske skoler. Han peker videre på hvordan den enorme muslimske innvandringen gjør landet utrygt og ugjenkjennelig og hvordan globaliseringen har ødelagt fransk industri.

Zemmour ønsker å gjenreise den franske arven.

 – Jeg vil bli president slik at våre barn og barnebarn ikke skal etterlates til barbariet, slik at døtrene våre ikke tilsløres og at sønnene våre kan overta et Frankrike slik vi mottok det fra våre forfedre. Vi skal fortsatt kunne bevare vår livsstil, våre tradisjoner, vårt språk, våre samtaler og kontroversielle historie, vår mote og sans for litteratur og gastronomi.

 – Franskmenn skal være stolte av sin fortid og trygge på framtiden, slik at franskmenn igjen føler seg hjemme og slik at vi krever assimilering av dem som kommer hit. Franskmenn skal ikke bli fremmede i et ukjent land, sier Zemmour.

Franske medier melder at den fullstendige valgkampplattformen til Zemmour kunngjøres den 5. desember. I påvente av kunngjøringen er det verdt å merke seg at den dels utskjelte tidligere Le Figaro-journalisten Zemmour definitivt har rett i at valget i Frankrike neste år blir et skjebnevalg.