Islam

NRKs jakt på festlig islam

Islam er aldri så festlig som når den skal tolkes og framstilles av statskanalen NRK. Nylig gikk fristen ut for å søke om å bli prosjektleder for neste års Festen etter fasten, "NRKs nyskapende sending som markerer den muslimske høytiden id al-fitr". 

Stillingsannonsen som fremdeles ligger søkbar på finn.no, beskriver behovet for en ny prosjektleder, og mandatet er å gjøre islam til allemannseie ved å presentere en inkluderende, varm versjon av «religionen» som ellers ligger som et åk over en voksende andel av den norske befolkningen. Det er søkere med relevant bakgrunn som vil bli prioritert, forsikrer NRK, som samtidig poengterer at den utvalgte «vil få nødvendig opplæring underveis».

Vil nå ut til muslimene

Stillingsannonsen kunne blitt brukt som eksempel på det Rafaela Dancygier, professor ved Princeton University og forfatter av boken Dilemmas of Inclusion: Muslims in European Politics fra 2017, beskriver som tekniske prosesser i tiltrekking av muslimske velgere ved politiske valg.

– Symbolsk inkludering er første skritt for partiene – ikke minst de på venstresiden. De stiller med progressive og feministiske muslimer som signaliserer assimilering og avstand fra innvandrernes patriarkalske normer. På denne måten appellerer de til sine politisk korrekte kjernevelgere, samtidig som de signaliserer interesse for den muslimske velgermassen blant deres muslimske kandidater, sier Dancygier.

NRKs symbolske inkludering av muslimer er ikke mindre politisk, her skal islam renvaskes og festen være i fokus, både for å tekkes politisk korrekte, «oppdra» publikum og tiltrekke seg muslimske seere. I fjorårets runde var programleder for det endelige programmet åpent homofile Noman Mubashir, helt i tråd med Dancygiers oppskrift på oppslutning om islam. Dette skal den kommende prosjektlederen for Festen etter fasten jobbe med:

 • Være med å utforme programformat gjennom redaksjonell og produksjonsteknisk utvikling med fokus på å nå ut til norsk-muslimske seere
 • Lede det redaksjonelle arbeidet i samspill med prosjektleder 1
 • Bidra i bemanningsprosesser
 • Organisere og lede preproduksjon av innslag og musikkopptredener
 • Booke gjester og artister
 • Bidra med relevant kunnskap om høytiden inn i ulike designprosesser
 • Jobbe intern og eksternt med programpromotering

Naturlig nok skal gjester og artister være muslimer, men ivrige kjendiser, politikere og kongehuset har tidligere fått gjeste det «innovative» islam-programmet.

Et samfunnsoppdrag

Sett i lys av NRKs tidligere sendinger, kan vi med sikkerhet vite at programmet skal være en salig blanding av festtaler, mat, noen såre opplevelser der religionen har blitt møtt med «rasisme og hat», og ikke minst ydmykt takkende gjester. Dette er jo underholdning, så pytt sann, det skal jo være trivelig.

Ikke helt ulikt TV-aksjonen, der dansende, spøkefulle programledere fniser seg gjennom timer med innsamling til barn som giftes bort til eldre menn (ofte dobbelt overgrep, da de samme barnebrudene ofte er kjønnslemlestet). Patriarkatet finnes ikke i NRK, det er noe som ikke har med islam å gjøre, men noe langt, langt borte, synes å være budskapet.

Så er da også et vesentlig punkt på NRKs stillingsutlysning at vedkommende som ansettes som prosjektleder vil «bidra til at NRKs samfunnsoppdrag og strategiske mål oppfylles.»

NRK skal styrke demokratiet, samle og engasjere alle som bor i Norge.  Våre grunnleggende verdier er åpen, modig og troverdig. For å lykkes med det omfattende allmennkringkasteroppdraget vi har fått, trenger vi medarbeidere med forskjellig erfaring og bakgrunn.

Hvordan massiv profilering av en religion som påstått bare 4 prosent av befolkningen tilhører skal «styrke demokratiet» og «samle og engasjere alle som bor i Norge», vites ikke.

Selektiv fest

Enhver NRK-seer bør gjøre følgende test: Foreta google-søk NRK+program+islam. Deretter foretar du tilsvarende søk, men bytter ut islam med kristendom, jødedom, hinduisme eller katolisisme.

Antallet treff er påfallende ulikt. NRKs fokus på islam er enormt. Det hadde forsåvidt vært greit dersom de andre religionene fikk tilsvarende mye plass i folkeopplysningskanalen, men det er nettopp mangelen på fokus på de andre religionene som gjør islamfokuset påfallende.

Som påpekt i saken Kronprinsparet bryter fasten – jeg bryter med monarkiet:

Når kan du huske å ha sett NRKs hovedstudio fylt opp av polakker og litauere som markerer katolske helligdager med kronprinsparet på slep? Når har hinduene overtatt alle sendeflater, akkompagnert av de kongelige, fordi de krever at hele Norge anser Shivanatten som en viktig høytid?

Får norske jøder et arsenal av programmer med «nedtelling» til Jom Kippur, der selve høytiden dekkes av statskanalens jødiske ansatte og monarkiet stiller opp for å feire med jødene?

Svaret aldri er så åpenbart at det ikke er behov for å poengtere det.

Kringkastingssjefen har selv uttalt at id er «årets viktigste høytid for mange nordmenn».

NRK er den fremste aktøren i Norge til å spre islam. Og ikke tro at så veldig mange nordmenn synes dette er kjekt: 59 prosent mener at det er en fundamental kollisjon mellom verdiene i samfunnet vårt og islam. Kun 13 prosent er uenig. 

Mens NRK promoterer et islam der det er akseptert å være homofil, der hunder er trivelige dyr og hijab signaliserer frihet, er kvalifikasjonsønskene til en ny prosjektleder følgende:

 • Ivrer etter å lage innhold som når ut til et bredt publikum
 • Har god kunnskap om muslimske tradisjoner
 • Har stort nettverk blant folk med mangfoldsbakgrunn innen kultur- og samfunnsliv
 • Har noe kunnskap om TV-produksjon, men ønsker å lære mer
 • Kan produsere til sosiale medier

Ingen kan påstå det ikke hadde vært gøy å skremme vannet av NRK med en søknad fra en som kan krysse av på alle punktene over; Hege Storhaug. Det får bli med tanken, hos NRK er det verken realisme eller solidaritet med moskeislams ofre som er i fokus. Det er en fest for de spesielt utvalgte.