Innvandring

70 prosent ser på muslimsk innvandring som en trussel

En stor majoritet i EU anser muslimsk innvandring som en trussel, viser ny meningsmålingen.

En undersøkelse utført av Százasvég Foundation viser at en stor majoritet av Europas befolkning ser muslimsk innvandring som en alvorlig trussel. Likeledes oppfatter en stor majoritet masseinnvandringen fra den tredje verden som en stor byrde og en alvorlig trussel mot Europa.

Százasvég Foundation er en uavhenging ungarsk tenketank, som er medlem av European Network of Political Foundations (ENoP) som er delfinansiert av Europakommisjonen.

Undersøkelsen Project 28 er gjennomført i de 28 EU-landene, og hvert land har tusen tilfeldig valgte respondenter. Det er således 28 ooo som har svart på undersøkelsen.

I Sverige svarer 55 prosent av respondentene at det økende antallet muslimer i samfunnet er en alvorlig trussel. I Danmark svarer 72 prosent det samme.

67 prosent uttrykker sterk uro over at innvandringen fra Afrika til Europa vil øke det neste tiåret og hva dette i så fall vil medføre. 78 prosent anser ulovlig innvandring som et stort eller ganske stort problem.

I tillegg mener 54 prosent at de fleste innvandrere kommer til EU av økonomiske årsaker og på grunn av offentlige velferdsgoder. En stor majoritet (82 prosent) ser det som sannsynlig at et terrorangrep vil finne sted i deres hjemland.

57 prosent mener at innvandringen vil forandre landets kultur.

Százasvég Foundations resultater bekrefter således en rekke undersøkelser hva gjelder innvandring og islam de siste årene.

I september 2016 publiserte Department of Methodology ved London School of Economics en omfattende undersøkelse som tok for seg 18 000 respondenter i 15 forskjellige lands holdninger til innvandring og villighet til å akseptere asylsøkere. Studien konkluderer med at flertallet er innstilt på å ta i mot flyktninger som kan bidra til samfunnet og er personlig forfulgt på religiøst eller etnisk grunnlag, men helst ikke hvis de er muslimer. Økonomiske migranter er heller ikke omfattet av velvilligheten. Det er også lavere vilje til å motta mannlige asylsøkere enn kvinner.

I februar 2017 publiserte likeledes The Royal Institute of International Affairs, avdeling Chatham House, en omfattende undersøkelse av europeeres holdninger til muslimsk innvandring. Undersøkelsen omfattet 10.000 respondenter i ti ulike land (Belgia, Frankrike, Hellas, Italia, Polen, Spania, Storbritannia, Tyskland, Ungarn og Østerrike) og viste at nærmere 56 prosent av Europas befolkning ønsker full stans av muslimsk innvandring. Kun 20 prosent er positive til fortsatt innvandring fra muslimske land.

Chatham House har i tillegg tatt for seg elitens og befolkningens holdninger til innvandring og islam i de samme ti landene, og mens 57 prosent av eliten mener at innvandringen er og har vært bra for landet de bor i, mener små 25 prosent av befolkningen det samme. Til Høyres orientering er det den siste gruppen som er størst. Majoriteten av disse (51 prosent) mener ellers at innvandringen har ført til verre kriminalitet, og 55 prosent mener at den er en belastning på velferdssystemet. 54 prosent av befolkningen synes da også at landet deres var et bedre sted å leve for 20 år siden.

Når det kommer til islam er imidlertid også eliten skeptisk; en betydelig del av selv denne privilegerte gruppen mener faktisk at all videre innvandring fra muslimske land bør stanses, og at europeisk og islamsk livsstil er uforenelige størrelser (hhv. 32 og 35 prosent mot befolkningens 56 og 55 prosent). En stor majoritet – 61 av prosent av eliten og 73 prosent av befolkningen – støtter forbud mot bruk av ansiktsdekkende, islamske plagg i det offentlige rom.

I juni 2017 foretok det anerkjente analyseinstituttet YouGov en måling i åtte forskjellige land, blant dem Norge, om innvandring og islam. Målingen viste at et stort mindretall – 35 prosent – mener at vår nasjonale identitet er truet. 59 prosent mener at det foreligger en fundamental konflikt mellom islam og det øvrige samfunnet. Små 13 prosent mener at islam generelt er kompatibel med det norske samfunnets verdier.