Lov og rett

Dette er pinlig, Støre!

Det kan ikke sies å ha vært en god dag for Arbeiderpartiet. Parallelt med at kun en av tre er fornøyde med jobben Jonas Gahr Støre gjør som statsminister, har avsløringen av partiets stortingspresidents misbruk av pendlerboligordningen utviklet seg til et uhyre pinlig skue. Jo flere ganger stortingspresident Eva Kristin Hansen åpner munnen, jo pinligere blir det.

VG-målingen som viser at bare en av tre velgere er fornøyd med jobben Støre gjør som statsminister kommer i skyggen av stortingspresidentens bortforklaringer om egen svindelvirksomhet. Det som så ille ut i morgentimene onsdag har utviklet seg til å se helt hårreisende ut i løpet av dagen, og årsaken er Eva Kristin Hansens egne uttalelser. Det er fullt mulig at det hadde vært bedre om hun fulgte statsministerens eksempel og lukket munnen hver gang noen stakk en mikrofon foran den.

Svindel med pendlerboliger er oppskriften på politikerforakt, kommenterte vi tidligere i dag, men det var før fru president Hansen hadde uttalt seg i særlig grad. Forakten har trolig gått over i vantro for folkets velgere i løpet av dagen.

Æppelsain

Det er kanskje noen som har hørt historien om læreren som fikk jernteppe i engelsktimen. I stedet for å innrømme at han hadde glemt at appelsin heter orange på engelsk, sa han applesine. Æppelsain. Åpenbart var responsen et latterbrøl fra elevene, som påpekte at det heter orange. Her kunne jo læreren gitt seg, men i stedet bega han seg neste undervisningstime ut i en forklaring om at man faktisk kan si applesine i enkelte små landsbyer i Irland, og at dette henger igjen fra vikingtiden. Selvsagt var det et glupt hode som påpekte at appelsinene ikke kom til Storbritannia før flere hundre år senere. Læreren ble kalt Æppelsain i årevis.

Eva Kristin Hansens uttalelser har stor æppelsain-faktor.

– Flere representanter har denne høsten blitt klar over at de har misforstått regelverket knyttet til pendlerboliger. Jeg er dessverre blant dem. Jeg kan ikke annet enn å beklage at jeg ikke sørget for å sjekke dette grundig, skrev Eva Kristin Hansen i en e-post til Adresseavisen via sin rådgiver tirsdag ettermiddag.

Men hun ga seg ikke med ansvarsfraskrivende vissvass, hun gikk videre da saken ble flombelyst onsdag.

Pinlig og pinligere

– Regelbruddene skjedde fordi jeg ikke visste at det var en tolkning av regelverket fra 2009 som ble lagt til grunn, og som jeg ikke kjente til. Det har heller aldri blitt etterspurt, men jeg burde etterspurt det selv, sa Hansen til NRK.

En «tolkning»? Regelen har vært like krystallklar hele tiden, den har bare blitt misbrukt i så stor grad at det ser ut til å ha gått sport i det fra de folkevalgtes side. Det er ingen «tolkning» eller «feiltolkning», det er å enten følge regelen eller la det være – med svært stor økonomisk gevinst dersom man velger å la være.

Hun sier hun har leid i Trondheim, betalt husleie og vært folkeregistrert der, og trodde derfor at hun oppfylte kriteriene.

– Så sier man nå at når du eier innenfor firemilsgrensen, så burde du ikke hatt pendlerbolig. Det kunne også blitt vurdert at du skulle hatt det, men mest sannsynligvis ikke, sier Hansen.

Arbeiderparti-Hansen har det tilsynelatende greit med å framstille seg selv som svært lite kognitivt begavet. Det er rimelig åpenbart at det ikke ville blitt vurdert at Hansen hadde krav på pendlerbolig.

Ekstra pinlig ble det onsdag da Hans Fredrik Marthiniussen, professor i formuesrett ved Universitetet i Bergen, uttalte til Adresseavisen at Hansen stiller i en egen klasse sammenliknet med andre politikere som er tatt i juks med reglene.  Til avisen sier Marthiniussen at stortingspresidenten bevisst holdt tilbake opplysninger om at hun kjøpte seg bolig i 2014, mens de andre i pendlerboligsakene har fortalt hvor de bor.

– Vi snakker ganske bevisst tilbakeholdelse av opplysninger som man må forstå er relevante. Det er det groveste jeg har sett i sakene rundt pendlerbolig, sier Marthiniussen til avisen.

Pinligst ble det likevel da stortingspresidenten syntes Adresseavisen ikke gikk langt nok i å verdsette henne:

 – Sylvi Listhaug ber deg vurdere din stilling etter denne saken. Hva sier du til det?

– At enkeltrepresentanter mener ting når det stormer, må man bare ta. Jeg har lyst til å rydde opp. Jeg har ikke vurdert å trekke meg. Hvis Adresseavisen med denne saken skulle sørge for å hive den andre trønderske presidenten i historien, ville jo det vært synd.

Med å vedta

Retningslinjer for tildeling av Stortingets pendlerboliger, som ikke kan kalles «veldig kompliserte» (se faksimile fra Dagsrevyen til høyre), ble vedtatt av Stortingets presidentskap 14.12.2017.

NRK opplyse oss om at i det presidentskapet satt Eva Kristin Hansen, da som 1.visepresident.

– Hun har altså selv vedtatt retningslinjer hun ikke har forstått, fastslår Dagsrevyens anker.

Et tips

Dersom vår nye Arbeiderparti-statsminister trenger et tips til hvordan han kan oppnå høyere anseelse blant landets velgere enn skarve 34 prosent, skal han få et gratis tips. Ta partifelle Hansen inn på bakrommet – «Giskes hybel» om du vil – og be henne trekke seg. Deretter tar du mikrofonene pressen har løpt etter deg med hele dagen.

– Jeg har blitt valgt som stortingspresident med tillit i Stortinget, og har ingen planer om å gjøre noe annet, sa Hansen til NRK i ettermiddag da hun ble spurt om hvorfor hun ikke ville trekke seg.

Tåkeprat, unnskyldninger av typen «hvis jeg har gjort noe galt…» og henvisning til «tolkninger» er ikke annet enn en gedigen æppelsain, det vil hefte ved stortingspresidenten ved all framtid.

Det hun skulle gjort, men som er alt for sent, er å legge seg langflat og innrømme det hun har gjort. En ting er at hun med dette antakelig har langt mer tynnslitt tillit i Stortinget, en annen og viktigere grunn til å gå er at folkets tillit er borte som dugg for solen.

Oppsummert er det hele bare fullstendig pinlig.