Fundamentalisme

Oslos ordfører i åpent samrøre med fundamentalistisk imam

1. oktober går Marianne Borgen (SV) inn døren til den ekstreme Oslo-moskeen, Jamaat Ehle-Sunnat, som ledes av en imam som åpent har tilkjenngitt sin fulle støtte til drap av dem som vil avvikle dødsstraff for blasfemi i Pakistan. Hvordan er det mulig at en ordfører ikke har fått med seg informasjon som ligger to tastetrykk unna? Eller bryr hun seg ikke?

Det er ingen andre imamer i Norge som har et så langt og stygt offentlig rulleblad som Nehmat Ali Shah i Jamaat Ehle-Sunnat-moskeen i Mozfeldtsgate i Oslo.

Den mest makabre hendelsen i full offentlighet fant sted i 2016. Foranledningen var at guvernør Salman Taseer ble drept i Pakistan i 2011 fordi Taseer hadde uttrykt ønske om at blasfemilovverket med dødstraff som øvre strafferamme, skulle avvikles. Drapsmannen, Mumtaz Qadri, ble henrettet som straff i 2016, og Ali Shah dro til Pakistan og deltok på en massemønstring til støtte for morderen Qadri, det samme gjorde han utenfor Pakistans ambassade i Oslo samme år.

Myndighetene skal halshogge

Man skulle da tro at imamen siden tidlig 90-tallet da ville bli tvunget til å abdisere. Men nei, han er fremdeles hovedimam i moskeen.

I 1998 giftet Ali Shah bort datteren (19) til en fetter i Pakistan, som innvandret hit. Også han er bevandret i islams tekster. På et videopptak som HRS snappet opp på urdu og ga videre til NRK i 2011, kom det frem at denne svigersønnen til Ali Shah, som også er hans onkel, ser ut til å ha samme ekstreme holdninger som sin onkel. På opptaket kom følgende frem:

Hvis en person spiser eller drikker offentlig under ramadan, latterliggjør han islam. Og befinner vedkommende seg i et muslimsk samfunn/stat, så skal myndighetene halshogge ham.

Vider sa han dette:

– En person som ikke ber sine daglige obligatoriske bønner, som er myndig og tilregnelig, for vedkommende er den minste straffen i et muslimsk samfunn fengsling. Til han angrer, ber om tilgivelse og opptar daglig bønn. I visse lovskoler tas det til orde for å drepe dem. Så stor synd er det å la være å be, sier imamen.

Jeg anser det ikke som tilfeldig at Ali Shah fant denne arrangerte ektemannen til datteren sin. Man velger tross alt også ut etter verdiene vedkommende besitter.

Er ordfører Borgen uvitende?

Tilbake til imam Ali Shah: Sammen med styreleder i moskeen, Ghulam Sarwar, fremmet han grov antisemittisme i 2013. Hitler drepte jødene fordi «de er urolige folk i verden», og islam bakvaskes i mediene «fordi mediene har jødisk bakgrunn», het det fra de to herrene, begge født i pakistanske Punjab.

Da norskpakistanske Jeanette tidlig på 2000-tallet oppsøkte han med skjult lydopptak på mitt oppdrag som frilansjournalist, ble det «full uttelling»: ikke-muslimer inngår ikke ekteskap, men lever kun i synd. Giftet hun seg med en ikke-muslim ender hun i helvetet, og himmelen er kun for muslimer. Kristne/ikke-muslimer lever som dyr. «Hvis man gifter seg med en ikke-muslim, ødelegger man meningen med livet. Det er som om en sau treffer en annen sau og tilbringer litt tid sammen, uten tro eller verdier å leve opp til…»

Det er mer å ta av, blant annet knivstikking og bruk av balltre under fredagsbønn.

Alt dette har altså vært omtalt også i hovedstrømsmediene, men Marianne Borgen finner det like fullt opportunt å stille seg sammen med denne imamen i hans moské 1. oktober kan vi lese ut av en invitasjon vi har fått på e-post fra Internasjonal helse- og sosialgruppe (IHSG). Den 1. oktober markerer IHSG verdensdagen for eldre i denne moskeen, sammen med Familieklubbene i Norge og Pasient- og brukerombudet i Oslo og Akershus, og Sosial- og eldreombudet.

IHSG sier at de i 26 år har «arbeidet for å fremme dialog og trygghet mellom innvandrerorganisasjoner og offentlige tjenester/myndigheter, slik at innvandrere blir en ressurs i, og en naturlig del av norsk samfunnsutvikling. Overordnet fokus er på innvandreres helse og sosiale utfordringer».

Den konferansen åpner med resitering fra koranen av imam Ali Shah. Deretter er det Marianne Borgens tur til å få mikrofonen. «Hvordan ser framtidens eldreomsorg ut?» skal hun snakke om.

Også OXLO (Oslo Extra Large) har gitt sin logo til arrangementet. Det samme har Rådet for psykisk helse og Pasient- og brukerombudet.

Det store spørsmålet når det gjelder Nehmaet Ali Shah er hvorfor han får fortsette som imam. I Drammen ble som kjent nylig Noor Ahamd Noor, imam hos Minhaj-moskeen, sparket. 

Det neste store, ubesvarte spørsmålet er hvorfor ordføreren stiller seg skulder ved skulder med mørkemannen Ali Shah.