Den kulturelle revolusjonen

12 prosent av svenske menn på 21 år er født i Afghanistan

Resultatet av Sveriges grenseløse asylpolitikk viser seg i ferske tall. Omtrent hver åttende svenske 21-åring er født i Afghanistan. Det betyr at “svenske tilstander” bare så vidt har begynt. 

Sverige har flere problemer i vente, skal vi tro tallene. Ikke bare har de i stor grad importert menn fra klan- og voldskultur, de har i tillegg gitt asyl til så mange at de får et stort mannsoverskudd i den yngre generasjonen.

Påfallende tall

Tallene Fria Tider har funnet fram er direkte påfallende. Hele 12 prosent av 21-åringene av menn i Sverige ved utgangen av 2020 var født i Afghanistan. Samtidig utgjør finsk- og danskfødte 21-åringer til sammenlikning mindre enn 1 prosent.

I følge SSB var det totalt 64 915 menn på 21 år i slutten av 2020.

Av disse ble 44 208 (68 prosent) født i Sverige og 7 657 (12 prosent) ble født i Afghanistan, ifølge SSB.

Andre store grupper var Syria (2.187), Somalia (1.518) og Irak (1.074).

Blant 21-åringene var det relativt sett bare 143 menn født i Danmark og 120 menn født i Finland på den tiden.

Ved utgangen av 2020 var andelen innbyggere med utenlandsk bakgrunn 25,5 prosent av befolkningen.

Mannsoverskuddet

Viktigere enn totaltallene for menn med opprinnelse fra Afghanistan, er totaltallene for asyl gitt menn fra klankultur. I saken En villet utskiftning av eget folk belyste vi effekten.

Et land som får et betydelig mannsoverskudd risikerer destabilisering, sosial uro, økt kriminalitet og forverrede voldelige forhold for kvinner, i henhold til forskeren Valerie Hudson. I 2016 kom det frem at for hver mindreårige enslig asylsøker som var jente, kom det 11,3 gutter til Sverige i samme kategori. Kalkuleringer basert på den svenske regjeringens tall viste at 18.615 gutter/menn som hevdet de var i alderen 16 og 17 år ankom Sverige i 2015, mot 2.555 jenter/kvinner i samme alder.

Men mannsoverskuddet gir seg større utslag etterhvert som de unge mennene skal etablere seg. Så langt har vi derfor bare sett begynnelsen i Sverige.

Konsekvensene av siste års innvandring har ennå ikke blitt merkbar i forbrytelsene der de med utenlandsk bakgrunn er involvert. Den reelle effekten innvandringen har på forekomsten av gjengkriminalitet og vold, tar mellom ti og tjue år, sier også offiser og ekspert på islamisme, Johan Westerholm.

Ønsker fler

Sverige har vært et av de ivrigste landene til å etterspørre ytterligere innvandring fra Afghanistan. Den svenske regjeringen ga beskjed på pressekonferanse 15. august om at landet åpner portene for en ny bølge afghanere. Regjeringen fjerner også taket på antall årlige kvoteflyktninger. I tillegg skal ingen afghanere uten asylbehov bli sendt ut av Sverige.

Effektene av å importere så mange menn fra klankultur viser seg daglig i Sverige. Effektene er faktisk så store at vi sjeldent lenger rapporterer om bomber, skuddvekslinger, voldtekter og drap i nabolandet. Det har blitt en normaltilstand. Den nedslående nyheten er at det er all grunn til å tro at tilstandene forverres etterhvert som de unge blir voksne.