Frihetsverdier

Åpner for Afghanistan. Hva gjør Norge, Erna?

Den svenske regjeringen ga beskjed på pressekonferanse i går om at landet åpner portene for en ny bølge afghanere. Regjeringen fjerner også taket på antall årlige kvoteflyktninger. I tillegg skal ingen afghanere uten asylbehov bli sendt ut av Sverige. Erna Solberg sier på sin side at Norge er forberedt på en ny bølge som i 2015. Signalet er sendt ut til Afghanistan.

Vi meldte tidligere i dag at grunnen til at mange afghanske tolker for norsk militærpersonell i Afghanistan ikke har fått opphold i Norge, er ekstreme og ytterliggående holdninger blant dem. I en hemmelig forsvarsrapport fra 2013 ble tolkene karakterisert som en sikkerhetsrisiko. Dette var årsaken til at de aldri fikk opphold eller asyl i Norge.

SVs Karin Andersen er nå på hugget. Hun er helt svensk i sin tankegang: Hun peker på Canada som sier at de de vil ta imot 20.00 afghanere.

– Nå sier Canada at de skal ta imot 20 000. Vi bør finne et antall som vi skal ta imot, sier hun.

Andersen vil ikke si noe om hvor mange flyktninger hun mener Norge bør ta imot, men fastholder at «det bør bli flere».

Andersen – og SV – vil også at Norge skal hente tilbake til Norge utviste afghanske asylsøkere. Hun presser Ap til å gi etter for sitt krav. Har hun vurdert hvordan Canada skal velge ut 20.000 afghanere som kan bli bidragsytere på alle måter?

Fjerner taket på antall kvoteflyktninger

Aps søsterparti i Sverige, Socialdemokraterna anført av Stefan Löfven, har også tatt helt av. På pressekonferanse i går ble følgende formidlet til det svenske samfunnet:

  • Bistanden til Afghanistan skal fortsette som før, og «ikke en krone» skal havne i hendene på Taliban.
  • Alle som har arbeidet for de svenske styrkene i Afghanistan, rundt 300 personer, skal flys inn til Sverige, samt deres familier og slektninger.
  • Endringer i reglene for politikk knyttet til kvoteflyktninger skal raskt endres. En øvre grense for antall kvoteflyktninger skrotes.
  • Kravet om at en kvoteflyktning skal tilhøre de aller mest utsatte og befinne seg på flukt i et tredje land, fjernes.
  • Afghanske asylsøkere uten beskyttelsesbehov, skal få bli i Sverige.
  • Hvor mange nye afghanere Sverige nå vil ta imot, ga ikke Regjeringen Löfven svar på. Men det ble mer enn antydet at dørene for afghanere nå settes på vid gap.

Det ligger i sakens natur at dette kan få konsekvenser for Norges sikkerhetssituasjon. Veien videre fra Sverige til Norge er kort etter at man har fått permanent opphold, og den norske velstandskrukken er betydelig sterkere hos oss enn i nabolandet Sverige.

Den svenske regjeringen har ingenting lært av de siste to tiårenes feilslåtte politikk. Å la førmoderne mennesker fra islamsk æreskultur innvandre, er å be om nær sagt uoverkommelige økonomiske og verdimessige problem.

Signalet sendt

Vi kan gi et ferskt eksempel: Sverige har nå hele 250.000 syrere. Som sammenlikning passerte Trondheim 200.000 innbyggere i 2020. I en ny rapport gjort av stiftelsen The global village, som bygger på tall fra Statistiska centralbyrån, viser det seg at kun en tredjedel av syrerne i landet er selvforsørgende, mot 74 prosent for hele befolkningen. Under halvparten av syrerne i Sverige har en jobb å gå til. Barna til syrerne gjør det også betydelig dårligere på skolen enn landssnittet, hvilket gir ytterligere en dyster fremtidsutsikt.

Tilbake til afghanerne: I 2013 kom denne sjokkmålingen fra PEW research: 99 prosent afghanere ønsker at landet styres etter sharia-lovene.

Den  svenske fremtiden ser mer og mer islamsk ut. Det anslås i dag at landet allerede huser en million muslimer. Hvor stor andel av dem som er lojale til den sekulære svenske rettsstaten og vil at den skal videreføres, er et åpent spørsmål.

Samtidig går Erna Solberg i dag ut og sier at hun og Norge er forberedt på å ta imot en ny bølge flyktninger/migranter som i 2015:

«Vi er forberedt på økt flyktningestrøm. Vi har jobbet mye med beredskapen på de områdene. Vi tok ikke ned de beredskapstiltakene fullt ut som vi hadde etter flyktningstrømmen i 2015 og 2016.»

Solberg fortsetter slik:

«Men jeg tror det aller viktigste å være klar over er at først og fremst kommer flyktningstrømmen til å være til nabolandene rundt Afghanistan. Og da er det viktig at vi jobber med å hjelpe Høykommissæren for flyktninger gjennom vårt humanitære arbeid og gi et godt tilbud til de mange flyktningene, ikke bare til de få som måtte komme hit.»

Ifølge VG avviser hun å ta imot returnerte asylsøkere til Afghanistan.

Uansett forbehold: Signalet er sendt ut. Norge er klar til å ta imot nye afghanere.

NRK ser også ut til å varme opp for et slik scenario på våre grenser. Fra studio heter det at «svært mange» av flyktningene som er internt fordrevet siste årene er «kvinner og barn», forteller NRKs nyhetsanker på radio kl 16 i dag. Igjen skal det appelleres til våre hjerter om å åpne døren på vid gap, akkurat som under migrantkrisen i 2015 da vi ble oversvømmet med bilder av kvinner og barn på vei inn i Europa. Realiteten var at den store majoriteten som kom var menn i sin beste alder.

Dersom afghanere nå tar seg i hundretusentalls til nabolandene bør vi nok ikke bli overrasket om ferden videre fra land som Uzbekistan, Pakistan og Tajikistan går til Vest-Europa. Og der står politisk lederskap klar til å ta dem imot. Om det innfødte folket er enig i denne politikken, se det er et helt annet spørsmål.

Nyheter i dag

Samnytt