Mediekritikk

Demonisering av høyresiden

Visste du at du er medlem i et nasjonalistisk, islamkritisk og konspirasjonsteoretisk nettverk? Nå vet du det - for det har "faktasjekkerne" i Faktisk.no bestemt.

Anders Behring Breivik leser VG! Det sier alt om VG. Avisen er et potensielt terrorbol. Leser du VG? Da gjelder det deg også!

Omtrent slik kan det nye krakilske sprellet fra Faktisk.no AS oppsummeres. Like useriøst og meningsløst.

Og vinneren er!

Alternative medier er virale vinnere.

Alternative medier i Norge topper ofte listene over hvem som har de mest virale sakene på sosiale medier.

De skryter selv jevnlig av at de slår de etablerte mediene, og de har helt rett.

Nettsteder som Rights, Document og Resett gjør det bedre i sosiale medier enn mange av Norges største medier. Men hvorfor er det sånn?

Da vi ville se nærmere på hvorfor noen omstridte saker og temaer går viralt på sosiale medier, fant vi nettverk og mønstre vi ikke kjente til fra før. Det har blitt til artikkelserien «Det norske ekkokammeret».

Dette er første del.

Det er nesten utrolig. Bittesmå redaksjoner som bryter Arbeidsmiljøloven etter alle kunstens regler med jobb natt og dag skal søren klype meg ikke få noe honnør, nei! Vi er et problem. Vi slår store redaksjoner med millionlønn til alle lederne, seksjonssjefene, mellomlederne og gud vet hva, redaksjoner med tusenvis av journalister som slett ikke jobber for knapper og glansbilder, og så kommer noen små tusseladder og slår dem hele gjengen!

Hvordan er det mulig?

Fordi vi tar opp temaer og problematikk som de etablerte mediene ikke vil ta i med en ildtang? Problematikk som stadig flere opplever kommer nærmere og noen får føle på kroppen? Å nei, du, det slår dem ikke engang. Medieforbrukerne, du altså, er også et problem. Du er et problem fordi du leser og kanskje deler i sosiale medier, fy seg!, saker fra feil sted.

Når Document og Resett i fjor var større enn Aftenposten (for øvrig også ABC Nyheter og Dagsavisen) på sosiale medier sier det alt  – om deg! Det er nemlig ditt engasjement som er feil.

Det er heller ikke bra at Rights.no gjør det bra:

Rights.no er et tredje alternativt nettsted med stor suksess i sosiale medier. Nettstedet måtte se seg slått av Aftenposten på samlet engasjement i 2020, men ingen skribent i Norge engasjerte nordmenn like mye som Hege Storhaug, viser en oversikt fra Nyhetsåret.no.

Storhaug er informasjonsleder i Human Rights Service (HRS), den omstridte, statsstøttede organisasjonen bak Rights.no. Nettstedet publiserer ikke så mange artikler sammenlignet med de store redaktørstyrte mediene, men hver artikkel Rights.no publiserer, skaper et enormt engasjement.

I 2020 fikk artiklene til Rights.no i gjennomsnitt over 4500 interaksjoner på artiklene de publiserte. NRK, som var det klart største nettstedet i sosiale medier i fjor, fikk til sammenligning drøyt 200 interaksjoner i snitt på sine artikler.

Skjønner du? Slutt med det! Ikke vær engasjert i feile saker fra feile aktører. Det er hva Faktisk.no AS faktisk sier.

Ekkokammeret

Ikke bare er du en feil medieforbruker, skjønner du, men du og dine likesinnede, er med i et enormt nettverk. Nå er det nå alltids et lite problem at dette nettverket består av en rekke grupper og FB-sider som egentlig ikke har noe med hverandre å gjøre, de vet kanskje ikke om alle engang, men det har ingen betydning. For dette er «ett ekkokammer» – selv om det altså ikke er én avgrenset gruppe – ja, det er til og med «det norske ekkokammeret» (så ingen konkurranse her heller!).

Undersøkelsen viser at det er et nettverk av Facebook-grupper og -sider som er årsaken til at alternative medier går viralt.

De sentrale gruppene i nettverket har et verdensbilde der Norge og norsk kultur er truet av innvandring, moralsk korrumperte politikere og anonyme, internasjonale maktkonstellasjoner.

Under korona-pandemien har flere grupper i nettverket stått i spissen for å spre feilinformasjon og konspirasjonsteorier om viruset og vaksiner.

Det er lite rom for uenighet i gruppene i nettverket. Derfor kaller vi dem for ekkokammer, og nettverket de er en del av for det norske ekkokammeret.

Nettverket er knyttet sammen ved å dele artikler fra de samme nettstedene. At grupper og sider er med i nettverket betyr altså ikke at de samarbeider eller lignende (min uthev.).

Nå skal en vel ikke rippe for mye opp i hvem som konspirerte om koronaviruset og hvor det eventuelt kom fra, men Faktisk.no AS har lite å skryte av. De er kanskje med i et ekkokammer de også, bare ett de ikke snakker så høyt om? Men de samarbeider nok, i motsetning til det ekkokammeret de konstruerer opp som verken samarbeider eller ligner?

Dette er følelsen av å være på vei til Mars.

Demonisering

Det sentrale for Faktisk.no AS er å skitne til det nettverket de selv har konstruert.

  • Gruppene og sidene i nettverket er i hovedsak islamfiendtlige, nasjonalistiske og sterkt kritiske til offentlige myndigheter, politikere og presse.

Det er samme gamle smørbrødlista; islamkritisk=islamfiendtlige, glad i landet ditt=nasjonalistiske, kritikk av offentlige myndigheter, politikere og presse=demokratisk motstander. Hold kjeft, med andre ord.

  • Flere av gruppene er koblet til den høyreradikale og islamfiendtlige organisasjonen Stopp islamiseringen av Norge (SIAN), som den siste tiden har stått bak en rekke kontroversielle markeringer rundt om i Norge.

Hvor store tror Faktisk.no AS at Sian er?

Faktisk.no AS’ prosjekt er som varm bæsj i kram snø: «klart ytre høyre», som Øyvind Bugge Solheim, postdoktor ved Senter for ekstremismeforskning (C-REX), ved UiO, forfekter. Han viser til at disse «ytre høyre»-gruppene har «et ‘oppheng’ i innvandring og islam, i tillegg til nasjonalisme og en populistisk kritikk av ‘eliten'».

Kanskje de bare «glemte» hva som virkelig er et «oppheng» i dagens Norge: rasisme og identitetspolitikk.

Hvordan er det mulig at Faktisk.no AS iverksetter et slikt prosjekt? Dertil med støtte av Fritt Ord! Det er åpenbart en demonisering av høyresiden – men tror de i tillegg at de skal redde MSM fra konkurranse?

Uansett er det de driver med farlig, faktisk livsfarlig.

Livsfarlig

I går kom det en ny trusselvurdering fra PST, der det heter at trusselen fra ekstrem islam ikke lenger er skjerpet og settes således ned til moderat.

Men les nøye hva PST begrunner dette med (mine uthev.):

Trusselen er imidlertid noe endret sammenlignet med den skjerpede situasjonen vi har vært i siden sist høst. Dette skyldes både at det er mindre fokus på krenkelser av islam i Europa og at islamkritikere i Norge opptrer mindre provoserende enn de en stund hadde intensjon om. I tillegg er det for tiden lite aktivitet i ekstreme islamistiske miljøer i Norge.

PST vurderer imidlertid det fortsatt dit at handlinger som oppleves som krenkelser av islam vil være en sentral drivkraft i trusselbildet her i landet. Dette betyr at dagens situasjon kan endres raskt. I tillegg ser vi at spørsmål knyttet til vestlig innblanding i muslimske land fremdeles gir grobunn for radikalisering i Norge.

Et eventuelt ekstremt islamistisk terrorangrep i Norge vil mest sannsynlig ramme et folkerikt sivilt mål med lavt sikringsnivå eller et symbolmål. De mest aktuelle symbolmålene omfatter islamkritikere og personer som assosieres med hån av islam, samt uniformert politi- og forsvarspersonell i det offentlige rom. Kirker, synagoger og relaterte forsamlingssteder er også aktuelle symbolmål.

Kan det hende at Faktisk.no AS, Fritt Ord, en rekke politikere og MSM faktisk bidrar til å svekke sikkerheten til islamkritikere med sitt livsfarlige «eksperiment»? Den som lever får vel med seg del 2, det blir neppe særligere penere. Da skal Behring Breivik på dagsordenen knyttet til «ekkokammeret».

Fy, så stygt og skammelig dette er.

Faktisk.no AS: Her er ekkokammeret som gjør alternative medier til virale vinnere