Korona

Nekter hotellkarantene etter utenlandsreiser

Myndighetene anbefaler å holde seg hjemme og har innført tvungen hotellkarantene etter unødvendige utenlandsreiser. Likevel nekter mange å følge karantenereglene. Nå vil Fremskrittspartiet ha svar på hvem som har fortsatt å reise siste 6 måneder, hvor de reiste og hvorvidt de har blitt pålagt karantene.

30 anmeldt for hotellnekt, melder Dagbladet tirsdag. Avisen har intervjuet en norsk pensjonist som nektet å dra til karantenehotell etter det hun selv beskriver som en nødvendig reise for å sjekke ulike forhold i leiligheten sin på Gran Canaria. Hvem de øvrige 29 som ble anmeldt for brudd på karantenereglene er, vites ikke.

Krever svar

Fremskrittspartiets Jon Engen-Helgheim krever svar på hvem de reisende siste seks måneder har vært. Frp-politikeren har vært tydelig i sin kritikk av regjeringens tilnærming til den voldsomme overrepresentasjonen i smitte og sykehusopphold blant innvandrere.

Tirsdag sendte Engen-Helgheim skriftlig spørsmål til justis- og beredskapsministeren for å få oversikt over tall som kan forklare importsmitte fra innvandrermiljøene.

«Hvor mange reiser de siste 6 måneder, fordelt etter landbakgrunn på de reisende og deres reisedestinasjon, har henholdsvis blitt pålagt hotellkarantene og hjemmekarantene?»

Later som ingenting

At innvandrere fra Pakistan og Somalia har vært overrepresentert på koronastatistikkene siden pandemien brøt løs for over et år siden, stopper ikke innvandrerne fra å reise til hjemlandene. Hele 12 prosent av alle som har vært på reise til Pakistan, har testet positivt på korona ved tilbakekomst. Fram til nå har karantenehotell ikke vært obligatorisk.

Flere tusen innvandrere ignorerte myndighetenes råd om å holde seg i Norge i påskeferien, og tok turen til hjemlandene likevel.

Hvor stor andel av de så langt 30 personene som er anmeldt for å unnlate å dra til karantenehotell som har innvandrerbakgrunn, er det ingen som opplyser om. Men det vi kan vite er at innvandrermiljøene har unnlatt å følge alle smittevernråd fra myndighetene så langt.

Polakker blitt syndebukker

Mens det er polakkene som har fått hovedskylden for importsmitte, er det lite som tyder på at feriereiser til Pakistan har vært mindre utslagsgivende på importsmittetallene enn tilsvarende tall for reiser til Norge fra Polen. Dagbladet løfter igjen polakkene som smittevernsyndere.

«Sør-Øst politidistrikt kom med en prøveballong mandag på brudd på hotellreglene. Fire polakker i Sandefjord fikk 13 000 kroner hver i forelegg for ikke å oppholde seg på egne rom, men være sammen.»

Vi registrerer at polakkene befant seg på karantenehotellet da de ble bøtelagt. Hvor de som dropper det obligatoriske hotelloppholdet befinner seg, vites derimot ikke, men at de utgjør risiko for å videreføre importsmitte er det ingen tvil om.