Innvandring

Ignorerer smittevern og dugnad – velger påskeferie i opprinnelseslandene

Daglig kommer det koronasmittede passasjerer med fly til Norge. Nå viser Oslo kommunes interne rapport at mange innvandrere i Oslo planlegger å reise til hjemlandet i påskeperioden til tross for strengere reglement for karantene ved tilbakekomst.

Dugnadsånden er ikke akkurat til å ta og føle på i innvandrermiljøene. Nå planlegger mange å bruke påsken på feriereiser til Pakistan, Tyrkia og Midtøsten.

– De er blitt informert godt om de nye restriksjonene, sier daglig leder i Internasjonal Helse- og Sosialgruppe (IHSG) Tayyab Choudri til Aftenposten.

Avisen opplyser at den politiske ledelsen i Oslo sammen med Helseetaten og FHI hadde dialogmøter med innvandrerorganisasjonene forrige uke. Der var smittesituasjonen i Oslo og forestående høytider temaet. Informasjonen fra innvandrermiljøene var lite oppløftende. Til tross for innskjerpede karantenekrav for alle som kommer tilbake fra «unødvendige reiser» utenlands, vil innvandrerne pakke koffertene og dra en tur til «hjemlandet».

Restriksjoner utløst av innvandrersmitte

Innvandrersmitte er et omfattende problem, og daglig kommer det feriereisende tilbake med fly fra muslimske land. Hele 12 prosent av alle som har vært på reise til Pakistan, har testet positivt på korona ved tilbakekomst. Og fram til nå har karantenehotell ikke vært obligatorisk. Aftenposten gjengir FHIs bekymring for innvandrernes reiselyst og manglende dugnadsånd.

Tirsdag innførte myndighetene obligatorisk opphold på karantenehotell for alle som kommer tilbake fra «unødvendige reiser» utenlands.

Bakgrunnen for innstrammingen er Folkehelseinstituttets (FHI) bekymrer for importmitte gjennom fritidsreiser til utlandet.

Og analysere viser høy forekomst av smitte blant personer som kommer hjem fra utenlandsreise. 12 prosent av alle som lander på Gardermoen fra Pakistan har avgitt positiv koronaprøve, viser Helsedirektoratets vurdering av forsterkede nasjonale tiltak.

FHI peker på at mange planlegger utenlandsreiser fordi det nå er svært billige flybilletter og fordi mange ikke har sett slektninger på lang tid. FHIs oversikt over smitte på offentlig transport viser at det daglig lander fly i Norge med koronasmittede passasjerer.

Vil forberede ramadan

Det er innvandrere med bakgrunn fra flere land som planlegger å reise utenlands, opplyser Choudri til Aftenposten. Han understreker at målgruppen er «blitt informert godt om de nye restriksjonene».

– Veldig mange fra vår målgruppe hadde bestilt billetter for å reise til forskjellige destinasjoner, for eksempel Tyrkia, Pakistan og Midtøsten i påsken, før igangsettingen av de strenge tiltakene i Oslo. Mange av dem som nødvendig å reise, mener at samfunnet i Norge er isolert og lukket, mens i hjemlandet er det ikke like strenge tiltak og mer åpent, forteller Choudri.

Det er muligheten til å være sammen med familie i hjemlandet under planlegging av og oppstart av den muslimske fastemåneden ramadan som gjør at muslimene velger å ignorere myndighetenes råd om å ikke dra.

Mange innvandrere vil reise for å treffe slektninger de ikke har sett på utfordringen på grunn av pandemien.

– Familie er en essensiell årsak til reise tross smittefare og strenge restriksjoner. Det er ofte arrangementer som bryllup og begravelser folk ønsker å delta i, og en del opplever press fra familien i hjemlandet om å komme.

Tradisjonelt har mange norskpakistanere benyttet tiden rundt påske til å besøke Pakistan. I år starter muslimenes fastemåned en uke etter den kristne påsken.

Choudri forteller videre at norske Usman Mushtaq, som det siste året har vært rådgiver for Pakistans helseminister, fraråder norskpakistanere å reise grunnet kraftig økning i koronasmitte i Pakistan.

– Han frarådet norskpakistanere å reise til Pakistan nå, grunnet høyt smitte visse steder. Regionen Punjab, som de fleste norskpakistanere kommer fra, har økende smitte, og han mente at vi ikke burde reise dit, sier Choudri til Aftenposten.

Overrepresentasjon og ignorerte tiltak

Gjennom hele pandemien og den påfølgende nedstengingen har innvandrermiljøene utpekt seg med enorm overrepresentasjon både på smittetall og antall sykehusinnleggelser. HRS har tidligere belyst at pakistanere og somaliere er de gruppene der overrepresentasjonen er aller størst.

Også FHI har bekymret seg for innvandrernes ignorering av smittevern- og reiseråd fra myndighetene, og har understreket at smittetallene ikke kan forklares av verken trangboddhet eller utsatte yrker.

Det er stor variasjon mellom ulike fødelandsgrupper både i bekreftet smitte, innleggelser, andel testet og andel av de testede som er positive. Personer med fødeland Pakistan, Somalia, Irak, Tyrkia og Afghanistan ligger høyt både for andel som er innlagt, og andel av de testede som er positive. Forskjellene vi observerer i bekreftet smitte forklares i liten grad av forskjeller i alder, kjønn, bostedskommune og yrke.

Slik ser det fremdeles ut. Oslo kommunes statistikk over smitte i de ulike bydelene viser at Stovner er spesielt hardt rammet av koronasmitte. Bydelen er også en av områdene i Oslo med høyeste andel innbyggere med innvandrerbakgrunn. Mens bydelene i øst ligger langt over 1.000 smittede per 100.000 innbyggere, holder smittetallene seg relativt lave i bydeler med lavere innvandrerpopulasjon.

Det er ikke til å unngå å konkludere at dugnadsånden virker umulig å vekke. Nå er det bare å stålsette seg for den runden med importsmitte som kommer etter «nødvendige» feriereiser til hjemlandene.