Kriminalitet

Antisemittisme – ikke straffbart

Er det greit å skjelle ut Israel og uttrykke håp om at covid-19-vaksinen ikke virker på jøder, men ikke hvis målgruppen er somaliere eller samer? Kanskje på tide å revurdere straffelovens § 185?

Det er nok ingen av våre lesere som har glemt Shaun Henrik Mathesons tirade mot Israel og jødene i NRK P13 den 2. februar i år. Den var så ille at NRK straks «avpubliserte» innslaget og deretter la seg langflat i Kringkastingsrådet, der NRKs underholdningssjef Charlo Halvorsen til og med måtte erkjenne at deler av innslaget var antisemittisk. Vi har tidligere omtalt saken her og her.

Det var heller ikke uventet at Shaun Henrik Matheson ble politianmeldt for brudd på straffelovens §185 som setter en strafferamme på 3 års fengsel for å fremsette diskriminerende og hatefulle ytringer.

Intet straffbart forhold

§185 lyder som følger:

Med bot eller fengsel inntil 3 år straffes den som forsettligeller grovt uaktsomt offentligsetter frem en diskriminerende eller hatefull ytring. Som ytring regnes også bruk av symboler. Den som i andres nærvær forsettlig eller grovt uaktsomt fremsetter en slik ytring overfor en som rammes av denne, jf. annet ledd, straffes med bot eller fengsel inntil 1 år.

Med diskriminerende eller hatefull ytring menes det å true eller forhåne noen, eller fremme hat, forfølgelse eller ringeakt overfor noen på grunn av deres

    1. Hudfarge eller nasjonale eller etniske opprinnelse,
    2. Religion eller livssyn,
    3.  …….

Foreningen Med Israel For Fred (MIFF), som var en av de som anmeldte Matheson og NRK for brudd på §185 – forøvrig med tilslutning av HRS – opplyser nå på sin egen hjemmeside at politiet har henlagt saken som «intet straffbart forhold». 

Like saker må behandles likt

Avgjørelsen er overraskende. På den ene side har vi en grunnlovsfestet ytringsfrihet her i landet og det var derfor prinsipielt helt feil at en bestemmelse som §185 ble innført. Men når Stortinget først har bestemt at slik skal det være, da må det være en klar forutsetning at like saker behandles likt.

I de årene §185 har vært i kraft har vi fått en del rettspraksis både fra lagmannsrettene og Høyesterett som skulle ha gitt et annet resultat. Da tenker jeg ikke i første rekke på hun som ble straffet for å ha kalt Sumaya Jirde Ali for en «korrupt kakerlakk» , eller noen som har oppført seg ubehøvlet på T-banen. For det finnes det også noen dommer på.

Det som er av interesse er dommer der §185 er brukt mot nedverdigende omtale av nasjonaliteter eller folkegrupper.

For hva skal man kalle det når en programleder i NRK uttaler følgende:

Israel er en okkupasjonsmakt, det er et apartheidregime, der noen mennesker er mer verdt enn andre mennesker, og der disse andre blir utsatt for systematisk undertrykkelse, deres land blir stjålet fra dem, der de mister strøm og vann hvis de ikke oppfører seg ordentlig. Og skulle en hjemmesnekret rakett lande et eller annet sted hos Guds utvalgte folk, så gjennomføres det grusomme hevnaksjoner hvor tusenvis av mennesker blir drept, gjerne barn.

Og for å toppe det hele avslutter med:

Visstnok så viser tall fra Israel da, at av mer enn 1 million fullvaksinerte mennesker så ble under tusen personer smittet. Det er gode nyheter, samme hvordan du vrir og vender på det. Skulle bare nesten ønske at det kom fra et annet sted, hvis du skjønner. Det er nesten som jeg skulle ønske at vaksinen ikke virket. Det går ikke an å si. Beklager, jeg skjønner det. Pokker også.

Bare å kjøre på reinean…

I mai 2019 dømte Hålogaland lagmannsrett en person for brudd på §185 for å ha lagt ut følgende tirade mot samer på facebooksiden til Avisa Nordland (ordrett sitert fra dommen):

Bare å kjøre på reinean, rein skal forsjåvidt ikke være på veian, men på viddah, klarer ikke sami ednan å holde styr på reinsdyran sine må det no bare vær, når e kommer kjørende, prøver jeg bevist å treffe reinan, klarer som regel å treffe med døra.. Trur det er bevist at vår alles kjære same ante, jager reinsdyran ut på veien med vilje, første ordet dem lærte var erstattning før dem lærte å si mamma og pappa.. Kem som stoler på samerne? Spik.. Nei ingen, ikke en ærlig same.. Dem veit nok ka dem jør, sett dem rundt laavoen med hasjpipa og funderer på kor dem skal jage ut dyran sinde for å tappe den norske stat for kronasje som e og du har jobbet hardt for, våre egne skattekroner? Synds e hører samen, skattekroner hva er det? Jatta jatta jatta. Hallo dem hører heime på viddah.. Ikke her med den latterlige klovne drakten dem fær å vasa i. Kjenner du lokta av tennveske, er det en same ikke langt unna på 1,30 og lokter bål. No gidd e ikke skriv meir, bi så fette provosert på disse sam jævlan.. Burde ha bedt dem reise til h….. Sagt det på en såpass hyggelig måte at dem faktisk hadde gleda seg til turen

Lagmannsretten syntes ikke spesielt mye om dette og uttalte:

Etter lagmannsrettens vurdering er utsagnene med på å nøre opp om fordommer som samene har blitt møtt med gjennom årtier. Ytringene er samlet sett kvalifisert krenkende og innebærer en grov nedvurdering av samer som etnisk minoritet. ( … )

Saken gjelder ytringer mot samer som etnisk gruppe, og de allmennpreventive hensyn veier tungt. Lovens formål er å bekjempe fordommer ved å beskytte sårbare grupper mot hat og diskriminering. Lagmannsretten finner at straffen passende kan settes til fengsel i 18 dager som gjøres betinget med en prøvetid på to år, jf. straffelovens §34. I tillegg dømmes tiltalte til å betale en bot på 15 000 kroner, subsidiært fengsel i 30 dager.

Hva blir konklusjonen?

Vi kommer ikke helt unna «kakerlakksaken», for i dommen fra Gulating lagmannsrett som ble anket til Høyesterett, uttaler lagmannsretten følgende:

71 år gammel dame ble funnet skyldig i og dømt for overtredelse av straffeloven (2005) § 185 til fengsel i 14 dager. Hun hadde postet en kommentar på facebook som var kvalifisert krenkende overfor en kvinne av somalisk opprinnelse. Ytringen lest i sammenheng med andre kommentarer under samme profil fremstår som diskriminerende og hatefulle, og som et angrep på somaliere som gruppe og folkeslag. (Min uthev.)

Høyesterett hadde ingen innvendinger mot lagmannsrettens dom, annet enn at de satte straffen ned fra 14 dagers ubetinget fengsel til 18 dager betinget, pluss en bot på 25.000 kroner.

Så hva kan vi slutte av dette? At ubehøvlet utskjelling av samer og somaliere er straffbart, men gjør du det på en «litt mer elegant måte» mot israelere og jøder så kan det passere? Selv om Shaun Henrik Mathesons arbeidsgiver i Kringkastingsrådet erkjente at uttalelsene var antisemittiske?

Slik kan vi ikke ha det, like saker skal behandles likt. Hvis det som ble prestert i NRK ikke rammes av §185 så må konklusjonen bli at hatefulle uttalelser mot jøder er greit, men ikke mot samer og somaliere.

Kanskje like greit å oppheve §185 med det samme?