Forskjellsbehandling og diskriminering

Han kommer fra en flokk – derfor er NRK-Matheson viktig

NRK har beklaget Shaun Henrik Mathesons tirade om "ræva Israel", men får han oppmuntrende klapp på skuldra i NRK-kantina?

NRK fjernet og beklaget innslaget der journalist Shaun Henrik Matheson bedrev en type «Israel-kritikk» langt over grensen til anti-semittisme.

Israel er en okkupasjonsmakt, det er et apartheidregime, der noen mennesker er mer verdt enn andre mennesker, og der disse andre blir utsatt for systematisk undertrykkelse, deres land blir stjålet fra dem, der de mister strøm og vann hvis de ikke oppfører seg ordentlig. Og skulle en hjemmesnekret rakett lande et eller annet sted hos Guds utvalgte folk, så gjennomføres det grusomme hevnaksjoner hvor tusenvis av mennesker blir drept, gjerne barn.

Innslaget kan i sin helhet leses her.

Beklaget

NRK har avpublisert det direktesendte innslaget, og beklaget at det ble sendt. Beklagelsen underspiller alvoret. Charlo Halvorsen, Mathesons sjef, omtalte innslaget som «et sleivspark»:

– Dette var et sleivspark som gikk over grensen for hva som er greit, og vi har avpublisert innslaget. Vi beklager, og vi er lei oss for at folk av åpenbare grunner ble sinte, sier Charlo Halvorsen, underholdningsdirektør i NRK, til VG.

Det som få har poengtert, er at i dette tilfellet er uttrykket «han kom fra en flokk» veldig relevant. Det er derfor saken er så alvorlig, også.

Flokken

Israel er ekvivalenten på statsnivå til hvite, heterofile gamle gubber på gruppenivå: Det er «politisk korrekt» å dundre løs på dem.

Hvorfor vokser antisemittismen i Norge til tross for at den offentlige innsatsen er økt med nye handlingsplaner og bevilgninger?

Stor innvandring fra muslimske land med rotfestet antisemittisme er opplagt ett svar. Medienes hysteriske Israel-kritikk et annet. Nordmenns i og for seg sjarmerende hang til å støtte den svakeste part, en tredje. At mange forventer langt mer av Israel enn av noe annet land, et fjerde. De skal knapt kunne forsvare seg mot tusenvis av raketter.

Det fører til resignasjon hos mange israelere, de tror omverden tenker: «Bare en død jøde er en god jøde».

Moderne hjemland

Jødene som ble massakrert under krigen, har man dyp respekt for, men ikke jødene som har bygd og forsvart et moderne jødisk hjemland, basert på demokrati, ytringsfrihet og rettsstatlige prinsipper.

Antisemittismen får også næring av slike ting som statsministerens egen insinuering i januar om at Israel holder vaksinen borte fra palestinske områder. Til NTB uttalte hun: «Jeg syns Israel burde hatt kontakt med den palestinske selvstyremyndigheten og blitt enige om en fordeling som også ga palestinere vaksine.» En rekke aviser publiserte NTB-saken. Poenget er at selvstyremyndighetene har ansvaret for helsesektoren, og det var godt kjent at de ikke ønsket israelsk hjelp.

Israel er jødenes historiske hjemland. Det har vært jødisk bosetting på dette lille landområdet i flere tusen år, og Israel i dag er et under av en multikulturell og moderne stat i en region som ellers er preget av stagnasjon, overbefolkning, utvandring, undertrykking, rettsløshet, blodfeider, tortur, klan- og æreskultur, kriger og konflikter.

Palestinerne kunne for lengst dannet sin egen stat. Men statsbygging krever hardt arbeid, kompromissvilje, offervilje og nasjonalt samhold. Ingen får en stat servert på et fat av andre, verken fra et nabofolk eller fra verdenssamfunnet. Og om man får det, vil ikke staten fungere til innbyggernes beste og til glede for verdenssamfunnet.

De som vil lese en detaljert tilbakevisning av Shaun Henrik Mathesons tirade, kan sjekke denne lenken: Jan Benjamin Rødner har funnet femten feil i den lille teksten.