Islam

Vil imamer oppfordre muslimer til å ta vaksine under ramadan?

Politiet sitter på informasjon om at imamer neppe vil rådgi sine medlemmer om å ta vaksine under den islamske fastemåneden ramadan. Dermed kan vi stå overfor en ny utfordring, spesielt hvis det sammenfaller med økt importsmitte grunnet reiser til opprinnelselandet.

I perioden 13. april til og med 12. mai avholdes årets ramadan. Under ramadan skal muslimer ikke innta mat eller drikke, inkludert vann, fra daggry til solnedgang. Det er heller ikke tillatt å røyke, og det kreves seksuell avholdenhet.

All den tid det ikke er lov å ta noe inn i kroppen under det som skal være en indre renselse, i alle fall de timene solen er oppe, oppstår spørsmålet om hvordan muslimer vil forholde seg til sin tilmålte vaksinedose under ramadan. 

Nettopp denne utfordringen er fremlagt for Vest politidistrikt.

Politiet usikker

Ifølge politiet i Bergen samarbeider de, sammen med kommunen, godt med det muslimske miljøet, kanskje spesielt med Bergen moské. Men det samme politiet er ikke like glad for tipset som HRS har mottatt om bekymringen for at imamene i moskeen kanskje ikke ønsker å pålegge eller rådgi sine medlemmer om å ta covid-vaksine, da det kan bryte fasten. Politiet frykter at HRS ved å rette fokuset på dette, kan skape polarisering. Det ønsker vi bestemt ikke å bidra til, men dette er viktig og vesentlig problematikk som kan få betydelige følger – og som dermed alle kommuner bør være oppmerksomme på.

Bergen moské tilhører sunni-retningen og samler ifølge dem selv de fire største lovskolene under ett tak. Den ble dannet i 2001 som en sammenslåing av Bergen Islamske Kultursenter og Bergen Islamske Forening, og er den største muslimske gruppen i Hordaland.

Politiet er usikker på hvordan det vil slå ut, da både i det de kaller «et vaksineløp- og omdømmeperspektiv», hvis muslimer ikke vil møte opp og motta sin vaksine i en pandemisituasjon. I tillegg er politiet generelt usikker på hvordan det muslimske miljøet vil håndtere den økende smittetrenden opp mot anbefalinger om å begrense antallet kontakter under ramadan. For i Vest politidistrikt, som i en rekke andre politidistrikt, har det vært avdekket at religiøse samlinger har vært utgangspunkt for flere større smitteklynger.

Derfor har Felles enhet for forebygging (FF) ved sin såkalte radikaliseringskoordinator, Geografisk driftsenhet Bergen, Sotra, Askøy og Øygarden (GDE BASØ) ved sin radikaliseringskoordinator og Bergen kommune gått i dialog med Bergen moské for å vurdere hva som kan være en formålstjenlig håndtering av det som kan vise seg å være et problem.

Vil formidle reglene

Bergen moské mottok i fjor «Årets frivillighetspris» fra Bergen kommune. I sin takketale på Facebook heter det følgende:

Det er heilt fantastisk, stort og ærefullt å få en slik anerkjennelse for vår frivillige innsats, så tusen takk til alle dere som har nominert Bergen Moske til denne prisen i år! Vi har jobba hardt og tett og brukt mye av fritiden vår for å øke integreringen til våre medlemmer og for å danne en bedre forståelse mellom ulike kulturer i det samfunnet vi lever i. Bergen moske har vært og er en viktig bro-bygger og det skal vi fortsatte med.

Det lover jo godt i disse pandemitider, men når HRS tar kontakt med styreleder Badreddine Maizi fremkommer det at vaksineproblematikken under ramadan ikke er løst enda. Ifølge Maizi har Islams Råd Norge (IRN) satt ned en imam-komité som skal komme med mer detaljert vaksineinformasjon.

På spørsmål om denne strategien betyr at moskeene vil anbefale sine medlemmer å ta vaksine og at dette ikke innebærer å bryte fasten, forteller Maizi at det Bergen moské vil gjøre er å formidle reglene for vaksinering under ramadan.

For det handler igjen om hva vaksinen eventuelt inneholder. Maizi skal sende oss en mer detaljert oversikt over dette, så det kan vi eventuelt komme tilbake til. Men dette betyr altså igjen at vi kan stå overfor en utfordring som ikke tjener landet i et perspektiv av vaksineløpet og som kan bli et omdømmeproblem for muslimer. Særlig hvis det kommer til en situasjon der importsmitten øker betydelig.

Ramadan og økt importsmitte

Vi vet at innvandrertette miljøer har problemer med å forholde seg til koronatiltakene og at smitten i disse miljøene er skyhøye i forhold til resten av landet. Fra før har det har florert rykter om at vaksine kan føre til sterilitet og homofili og nå er det kommet frem at mange innvandrere velger å dra på påskeferie til hjemlandet, der smittespredningen kan være under enda mindre kontroll enn i miljøet de drar fra.

Ønsket om å dra til opprinnelseslandet handler ikke minst om nettopp ramadan, da dette er en tid storfamilier gjerne samles etter solnedgang for å ta igjen det tapte inntaket i løpet av dagen.

Men det vi også skjønner er at hvis muslimer opptrer som de pleier under årets ramadan, vil etter all sannsynlighet smittespredning øke betraktelig. Hvis de nå også bidrar med økt importsmitte og av religiøse grunner ikke følger vaksineløpet, kan det være at folk blir enda mer irriterte. For det har neppe gått så mange hus forbi at den høye smitten blant innvandrere er hovedårsaken til de strenge tiltakene i Norge.

Det kan være at ikke alle tenker så mye over at det kan være et problem med vaksine og ramadan, slik som mange ikke tenkte på at det kunne være et problem med muslimer og håndsprit. Men med sistnevnte var det klare budskapet at håndsprit er halal (tillatt). Så får vi håpe det samme budskapet gjelder for covid-vaksinen.

Samtidig er det stadig flere som reagerer på importsmitten. I Dagbladet i dag går FrPs Christian Tybring-Gjedde og Jon Helgheim ut med knallhard kritikk av regjeringens håndtering av disse «unødvendige reisene til hjemlandet».

– Det er faktisk ikke innvandrernes skyld som gjør det de har lov til. Dette er politikernes skyld som har latt det være fritt fram for utenlandsreiser hele veien. Jeg snakker utelukkende om myndighetene, det er et faktum at smitten rammer fryktelig skjevt og har enorme konsekvenser for innvandrerbefolkningen. De kan få varige virkninger av å ha desidert høyest smitte og innleggelser, man kunne gjort veldig mye for å redde dem fra dette, hvis man hadde turt å ta tak i det, sier Helgheim.

Tybring-Gjedde tror regjeringen lider av kulturell sensitivitet:

– Regjeringens manglende vilje til å gjøre noe med importsmitten som sprer seg i innvandringsbefolkningen kan skyldes kulturell sensitivitet. Jeg frykter at de rett og slett ikke tør å utfordre kulturell praksis, sier Tybring-Gjedde.

Utvilsomt er kulturell praksis en utfordring, så om regjeringen svikter bør muslimene vise samfunnsansvar.

(Illustrasjonsfoto: HRS)