Islam

Til full kamp mot politisk islam og terrorisme

Østerrike går til full kamp mot politisk islam og de ideologiske bakmennene. Terrorister skal dessuten kunne interneres på livstid. Østerrike håper å få med seg resten av Europa på slike tiltak.

For noen dager siden rapporterte vi om storaksjonen som etter lang tids planlegging ble gjennomført i Østerrike i kampen mot politisk islam.

Aksjonen forteller oss først og fremst at myndighetene i Østerrike har forstått at det er noe som er «politisk islam» og at dette er en ideologi som ikke i seg selv benytter vold, men som indirekte bidrar til terrorisme.

Politisk islam er springbrettet til terrorisme.

Det farlige med politisk islam er at tilhengerne fremstår som demokrater som forholder seg til det aktuelle landets lovgivning, men målet deres er håndhevelse av sharia (islamsk lovgivning) og et Europa under islams fane.

Skal ta ideologene som skaper terror

Østerrikes aksjon hadde i seg selv ingenting med terrorangrepet i hovedstaden Wien den 2. november, der IS-supporter Kujtim Fejzullai (20) drepte fire og såret 23 andre, men denne hendelsen har gjort myndighetene enda sikrere at de er på rett spor når de ønsker å kriminalisere politisk islam. Kampen mot Brorskapet og støttespillere av Hamas startet for et år siden.

Forbundskansler Sebastian Kurz, som også har hatt møte med Frankrikes statsminister Emmanuel Macron, har fremmet forslag til en rekke nye tiltak for å forhindre spredning av politisk islam i landet, melder Gript News. For i det hele tatt å kunne iverksette politiske tiltak, må «politisk islam» i seg selv kriminaliseres. På Twitter har Kurz kunngjort at i kampen mot politisk islam skal politisk islam kriminaliseres slik at man kan «ta affære overfor dem som ikke selv er terrorister, men som skaper grobunn for slike».

Kurz forteller at det blant annet vurderes å stenge moskeer, innføre imamregister, innstramme foreningsloven og forhindre økonomiske overføringer for terrorfinansiering. I tillegg vurderes det lovendringer som gjør at terrorister kan fengsles på livstid og elektronisk overvåkning av personer som er løslatt for terrorrelaterte forbrytelser. Dette fremstår som nær internering.

Det samme som Listhaug foreslo

Den østerrikske regjeringen har også foreslått å gi seg selv retten til å frata domfelte terrorister statsborgerskap, altså uten rettergang. Dette er det samme som ble frontet av Sylvi Listhaug mens FrP var i regjering – som raskt ble skutt ned av Stortinget, med Arbeiderpartiet i front. – Vi stoler mer på en domstolsbeslutning enn på Sylvi Listhaugs dømmekraft, sa Ap den gang.

I Østerrike er det å håpe at det politiske spillet for egen vinning nå er over. Tiltaksforslagene og endret lovgivning skal diskuteres og stemmes over allerede tidlig neste måned.

Kurz inviterer også det øvrige Europa med på laget:

 – Jeg forventer en slutt på denne misforståtte toleransen og at alle nasjonene i Europa endelig skal innse hvor farlig ideologien til politisk islam er for vår frihet og den europeiske livsstilen, sier Kurz.