Islam

Østerrike til storaksjon mot politisk islam i dag

I dag morges aksjonerte myndighetene mot over 60 leiligheter, forretnings- og klubblokaler flere steder i landet. Dette er ledd i en lenge planlagt kamp mot politisk islam, der det totalitære Brorskapet er i sentrum.

I Norge er Det muslimske brorskapet fredet, det til tross for at dette er verdens største totalitære organisasjon som jobber for å innføre et verdensomspennende kalifat. Våre naive og tafatte politikere lar dem holde på åpenlyst i Norge. Derfor kan Amanastiftelsen til Brorskapsfolk her kjøpe opp eiendommer og tomter fritt til moskeer i Norge, foreløpig totalt seks moskeer, der den største er å finne i Oslo, Rabitamoskeen til Det islamske forbundet.

Østerrike sover derimot ikke i timen. I dag morges foregikk en lengre tids planlagt aksjon. I over et år har det pågått etterforskning av rundt 70 tiltalte og flere foreninger. Hundrevis av innsatsgrupper gjennomsøkte mer enn 60 leiligheter, forretnings- og foreningslokaler i Wien, samt Steiermark, Kärnten og Niederösterreich, et forbundsland nordøst i landet, mandag morgen. 30 personer skal foreløpig avhøres. De mistenkes for forbindelser til terrorgrupper, terrorfinansiering og hvitvasking av penger.

Til kamp mot politisk islam

Men det er ikke først og fremst terror som aksjonen handler om. Innenriksminister Karl Nehammer, omtaler aksjonen som en del av kampen mot «ideologien til politisk islam», samt de som ideologisk står bak radikalisering – og derav også medvirker indirekte til terrorisme. Målet er Det muslimske brorskapet. I motsetning til jihadistgrupper, sies det, agiterer ikke Brorskapet åpent for vold, men har som mål å håndheve islamsk lov, sharia, skriver Die Welt. Det er det samme HRS har formidlet med all tydelighet gjennom årene.

I Europa er Brorskapets mål å knyttet til seg så mange tilhengere som mulig. I en studie for tre år siden i Østerrike, ble det påvist at Brorskapet har infiltratører i en rekke muslimske grupperinger. De opererer altså ikke åpent, slik også avhopperimamen i Danmark, Ahmed Akkari, har beskrevet Brorskapets virksomhet.

Brorskapet støtter voldelige Hamas, som er klassifisert som en terrorgruppe av EU: – Det muslimske brorskapet er en organisasjon som vet perfekt hvordan man undergraver sivilsamfunnets strukturer. Det vises ikke i den klassiske brutale retorikken som er kjent fra radikaliserte mennesker, men man undergraver samfunnet på andre måte, noe som gjør dem så farlige, sier Nehammer.

Hamas er forbudt i Østerrike. – Det er derfor vi kunne gjennomføre denne intense aksjonen, sier Nehammer.

Aksjonen i dag har ingen relasjon til det nylige terrorangrepet i Wien. Østerrikes politiske ledelse har like fullt gått ut i kjølvannet av det siste terroranslaget og sagt at de skal intensivere kampen mot politisk islam.