Terrorisme og ekstremisme

Ny lov fratar IS-krigerne statsborgerskapet

En hastelov ble i går vedtatt i Danmark som fratar fremmedkrigere statsborgerskapet uten rettergang. Krigerne vil få beskjed via epost der de befinner seg i Midtøsten. Samme lov ønsket justisminister Sylvi Listhaug og FrP seg i fjor. Det hele endte med at Listhaug måtte gå.

Et flertall i det danske Folketinget vedtok i går at danske myndigheter kan frata IS-krigere med dobbelt statsborgerskap det danske passet. Utlendinge- og integreringsminister Mattias Tesfaye (S) kan nå beordre statsborgerskapet anullert uten å gå rettens vei.

Loven er først og fremst myntet på IS-krigere, og vedkommende gis fire ukers klagefrist. Hvis vedkommende ikke har mulighet til å klage innen tidsfristen, kan han/hun få dispensasjon fra klagefristen, sier Tesfaye. En dommer skal da avgjøre om krigeren reellt ikke hadde mulighet til å klage innen tidsfristen.

Loven utløper i 2021. Det betyr at loven må vedtas på ny innen sommeren det året for fortsatt å ha virke.  Tesfaye sier at en ny behandling av loven da vil kunne gi indikasjoner på om den har fungert etter intensjonene, og om loven også bør justeres for å ha best mulig effekt.

– Og der vil vi også være i en situation, hvor vi kan vurdere, hvordan loven har fungeret. Måske vil der være behov for at justere lidt, sagde Tesfaye.

Listhaug måtte gå

Sylvi Listhaug som justisminister og FrP og Høyre ville noe av det samme som danskene nå har vedtatt: frata fremmedkrigere statsborgerskapet uten rettergang hvis vedkommende har dobbelt statsborgerskap. Opposisjonen anført av Ap, mente forslaget ikke var en rettsstat verdig. – Vi stoler mer på en domstolsbeslutning enn på Sylvi Listhaugs dømmekraft, sa Ap i fjor. Det var da Listhaug og FrP slo tilbake med at Ap var mer opptatt av fremmedkrigeres rettsvern enn nordmenns behov for å bli beskyttet mot dem, og Listhaug måtte gå som statsråd på justisfeltet. Ikke minst ønsket FrP og Høyre å forebygge terror begått ved retur.

– Regjeringen ønsker en hjemmel for å kunne frata personer som kan utgjøre en trussel mot vitale nasjonale interesser, statsborgerskapet, sier Jon Helgheim, innvandringspolitisk talsperson i Frp og medlem av Kommunalkomiteen på Stortinget.

– Det er fremmedkrigere og potensielle terrorister vi snakker om, som vi ønsker å reagere hurtig mot hvis man mener at de planlegger å utføre terror mot Norge.

(…)

Regjeringen har også ønsket å gjøre det mulig å frata statsborgerskapet til personer både på grunn av straffbare forhold, og dersom politiet mener personer utgjør en trussel mot nasjonale interesser.

Regjeringen ble nedstemt. Flertallet anført av Ap ville verne krigernes rettssikkerhet. – De synes åpenbart at terroristenes interesser er viktigere enn nasjonens sikkerhet, kommenterte Helgheim.

I Danmark er det altså motsatt: politikerne setter danskenes sikkerhet i førersetet.

TV2 i Danmark

NRK