Integrering og integreringspolitikk

Nesten 1.000 barn på koranskole i ekstrem moské i Oslo

Barna undervises av til sammen rundt 30 koranlærere. En av lærerne skal ha bidratt til at to Bærumsøstre dro til Den islamske staten.

Det er Norges største enkeltstående moské, Tawfiiq Islamske Senter, dette handler om, opprettet av somaliere og som også i dag drives av somaliere.

Moskeen har fått tilbakeholdt offentlige tilskudd for 2019 grunnet uklarheter og hvem som utgjør styret. Nå får likevel moskeen utbetalt 4,8 millioner kroner fra staten og nesten tilsvarende beløp fra kommunen. Altså rundt 9 millioner kroner i støtte som trossamfunn for 2019.

Ekstremisme i bøtter og spann

Det interessante som nå kommer frem, er at moskeens koranskole huser 800-900 barn. Disse barna undervises av rundt 30 koranlærere.

Da må vi minne om følgende: Tawfiiq er moskeen som i flere år huset jihadistene i Profetens Ummah, anført av Ubaydullah Hussain, som befinner seg i fengsel grunnet koblinger til Den islamske staten. Hussain ble konkret dømt for å ha rekruttert to konvertitter til IS, den ene drept, den andre stoppet av myndighetene på vei til IS fra Gøteborg.

Det er i denne moskeen en norsk kvinnelig konvertitt ble giftet bort av Profetens Ummah til den landsforviste terroristen Omar Cheblal i 2015. Bak vielsen stod Profetens Ummah, inkludert Arfan Bhatti og hans hustru i nikab den gang.

Dette er moskeen som Islam Net også fremmer som anbefalelsesverdig, ikke minst for norske konvertitter.

Terrordømte og hatpredikanter

Beviset for at Choudary ble benyttet i norsk moské for å spre kalifat-tankegangen.

I tillegg har det blitt avslørt at Storbritannias kanskje meste kjente islamske ekstremist, terrordømte Anjem Choudary, har jevnlig holdt videoforedrag for de unge i moskeen (paltalk, der sender og mottaker kan samtale direkte). Som Ubaydullah Hussain har fortalt:

– Vi har veldig god kontakt med blant andre Anjem Choudary fra Storbritannia. Vi har omtrent daglige samtaler. Vi har god kontakt med de brødrene der og vi utveksler erfaringer.

Det har også vært avdekket at andre hatpredikanter har blitt invitert til å holde foredrag i moskeen, som den amerikanske konvertitten Abu Usamah at-Thahabi. Han ble invitert for å holde kurs i islam. At-Thahabi har vært imam i en sentral moské i Birmingham. I mange år har han hatt britiske myndigheters søkelys på seg. I 2007 ble han filmet med skjult kamera i en dokumentar der han uttrykker støtte til Osama Bin Laden, sprer hat mot ikke-muslimer, taler for hellig krig i islamske stater og for dødsstraff for frafall fra islam og dødsstraff for homofili. Derfor nektes han adgang til talerstoler ved britiske universitet.

Vi kunne fortsatt med eksempler, som helt tilbake til år 2000, da TV2 gikk inn i moskeen med skjult kamera og avdekket imamstøtte til kjønnslemlestelse av jenter.

Moskeens forstander, Hakim Ismail, sier i dag at «i Norge står Norges lover over alle lover», når han blir spurt om ekstremisme i moskeen. Ja, dette sier jo sharia: at man skal følge lovene i det landet man bor i. Samtidig skal man jobbe for at sharia skal innføres på sikt. Samme forstander forteller at han er sterkt imot publisering av karikaturer av Muhammed.

Skal noen sjekke?

Tilbake til barna: Det er et uttalt krav fra Stortinget at offentlig økonomisk støtte til moskeen skal følges av åpenhet rundt moskeenes koranskoler.

Stortinget ber regjeringen om å:

1. gjøre tilsyn med og åpenhet om opplegget i koranskoler og andre trossamfunns skoler til en del av betingelsene for å få statsstøtte. Viktige faktorer her bør være bruk av norsk språk og at man ikke fremmer ekstreme holdninger og kjønnssegregering fra barnsben av.

Med tanke på terroren siste tiden i Frankrike og Østerrike, og den generelle alarmberedskapen i Vest-Europa knyttet til islamsk terrorisme, og dette sett opp mot trylleformularen integrering, føler ett eneste segment blant myndighetshold seg kallet til å sjekke forholdene på koranskolen til Tawfiiq? Rundt 30 koranlærere og nesten 1.000 barn. Ser man konturene av en harmonisk fremtid om få år i Norge? For dette er bare én koranskole. Disse skolene er over hele Norge nå, for moskeer er det godt over 200 av i vårt langstrakte land, bare i eksempelvis Drammen er det minimum 18 stykker.

Hovedillustrasjon: HRS

Aftenposten