Terrorisme og ekstremisme

Terrordømt brite propaganderte fritt i norsk moské

Den notoriske hatpredikanten Anjem Choudary har under dekke av ytringsfrihet i årevis unnsluppet å bli straffeforfulgt for sine ekstreme uttalelser. Men nå gikk han over en grense ved blant annet å sverge troskap til Den islamske staten. Choudary har også over tid predikert sitt antidemokratiske hat- og shariabudskap overfor unge muslimer i Oslo-moskeen Tawfiiq Islamsk Senter via såkalt Paltalk. Den nå terrortiltalte Ubaydullah Hussein var en hjerne bak denne ideologiske propagandaen. Mon tro om PST har hatt dette under oppsyn?

Den britiskfødte firebarnsfaren og advokaten Anjem Choudary, er endelig dømt for sin støtte til Den islamske staten og rekruttering til samme stat. Choudary og en “kollega” ved navn Mohammed Rahman ble begge dømt til fem og et halvt års fengsel.

I går ble det kjent at varetektsfengslede Ubaydullah Hussein i Profetens Ummah, nå tiltales for å ha rekruttert to norske konvertitter og muslimer til Den islamske staten. Dette er første tiltale i sitt slag i norsk historie.

Etter årevis med ideologisk propaganda og skadeverk, ble han til slutt satt bak lås og slå.

Etter årevis med ideologisk propaganda og skadeverk, ble han til slutt satt bak lås og slå.

Tilbake til Husseins venn, britiske Choudary. Han var leder av en ekstrem gruppe ved navn al-Muhajiroun, som ble forbudt i 2010. Siden da har Choudary opprettet samme ideologiske gruppe under andre navn: Islam4UK, Call to Submission, Islamic Path, Islamic Dawa Association, London School of Sharia, Muslims Against Crusades og Need4Khalifah, som alle er gjort forbudt av britiske myndigheter.

En studie viser at en av fem terrordømte i Storbritannia i mer enn det siste tiåret har hatt bånd til  al-Muhajiroun. En rapport sier at al-Muhajiroun er den største døren til terrorisme i senere tid på de britiske øyene.

Choudary, a lawyer by training, had for years managed to avoid prison by treading the fine legal line between the inflammatory rhetoric of Islamic supremacism and the right to free speech. Up until now, he had never been convicted of any offense. The judge said he crossed the line by pledging an «oath of allegiance» to the Islamic State, which has been proscribed as a terrorist organization. Evidence presented in court linked Choudary to 15 terror plots since 2000 and more than 500 British jihadists fighting with IS.

Choudary og Profetens Ummah

I 2014 kom det frem gjennom Twitter at Choudary hver søndag fra kl. 12.45 – 16.00 predikerte i Tawfiiq Islamsk Senter i Oslo via Paltalk, en tjeneste som likner på Skype. Twitterens avsender var den nå terrortiltalte Ubaydullah Hussein.

Beviset for at Choudary ble benyttet i norsk moské for å spre kalifat-tankegangen.

Beviset for at Choudary ble benyttet i norsk moské for å spre kalifat-tankegangen.

– Jeg har kontakt med Ubaydullah Hussain, skrev Anjem i en epost til NRK etter spørsmål om han har hatt kontakt med noen nordmenn på vei til Syria eller om han har opplysninger i forbindelse med terrortrusselen mot Norge.

Til venstre Ubaydullah Hussein, i begravelse til terroristen Omar som i København i fjor gjennomførte to terrorangrep, et på Krudttønden og et på synagogen. Omar feires som helt og martyr.

Til venstre Ubaydullah Hussein, i begravelse til terroristen Omar som i København i fjor gjennomførte to terrorangrep, et på Krudttønden og et på synagogen. Omar feires som helt og martyr.

Choudary har også oppfordret muslimer i Norge til å gå fysisk til verks for å befri mullah Krekar:

I et NRK-intervju oppfordret Choudary i 2012 «gode muslimer» til å gå fysisk til verks for å få mulla Krekar ut av fengsel. Choudary sa han «hadde hatt forståelse» for kidnappinger begått for å kunne forhandle om Krekars løslatelse.

Her er et knippe uttalelser fra Choudary på Twitter,  som vel sier nok om hvilken ideologi han har spredd direkte til unge norske muslimer:

«Eventually the whole world will be governed by Shari’ah & Muslims will have authority over China Russia USA etc. This is the promise of Allah.»

«Under the Shari’ah, the false Gods that people worship instead of Allah will be removed, like democracy, freedom, liberalism, secularism etc.»

«A Muslim always prefers: Shari’ah over Democracy, Submission over Freedom, Khilafah over Secularism, Jihad over oppression, Allah over [Prime Minister David] Cameron!»

«Cameron needs to accept that Islam is the fastest growing religion/way of life in Britain today & that one day Shari’ah will be implemented!»

«The Khalifah [Caliphate] must ensure that no non-Muslim criticizes Islam or tries to convert Muslims to their own false belief, only Islam is propagated.»

«When the Shari’ah comes to UK/France/US/Russia/China we’ll ban Alcohol, Gambling, Fornication, Pornography, Usury, Democracy, Freedom, The UN etc.»

Da gjenstår det å se om de åpne båndene mellom terrordømte Choudary og den nå terrortiltalte norskpakistanske Hussein blir en del av mappen til påtalemakten når Hussein står i tiltaleboksen.