Islam

Stortinget til «angrep» på moské-islam

Det skjedde en historisk sensasjon på Stortinget på årets frigjøringsdag, 8. mai. Stortingets flertall definerer nå moské-islam som en idologisk fare. Dette fikk ikke norske medier med seg?

Ap og SV fremmet følgende forslag tirsdag 8. mai 2018, og fikk støtte fra FrP:

Stortinget ber regjeringen om å:

1. gjøre tilsyn med og åpenhet om opplegget i koranskoler og andre trossamfunns skoler til en del av betingelsene for å få statsstøtte. Viktige faktorer her bør være bruk av norsk språk og at man ikke fremmer ekstreme holdninger og kjønnssegregering fra barnsben av.

Merk dere at kun islam presiseres som et problem ved å peke på koranskoler. Det pekes ikke på andre spesifikke trosretningers eventuelle skoler.

Hva har skjedd?

Hvorfor går Stortinget «til angrep» på koranskoler spesielt? Dette er jo en åpen fortelling om at Stortingets flertall faktisak mener at islam er en ideologisk fare for barn. Hvor har politikerne dette fra? Hvilken dokumentasjon, bakgrunnsliggende historikk ligger til grunn for dette oppsiktsvekkende vedtaket? Har de forstått at sharia har topplassering på moskeers meny?

Hvilke «ekstreme holdninger» er det Ap og SV mener fremmes i moskeer i Norge? Er det noen spesielle moskeer Stortingets flertall tenker på?

Er ikke dette vedtaket «snacks» for norske hovedstrømsmedier? Hva med å få Støre og Lysbakken til å utdype hvorfor de mener det er nødvendig med offentlig tilsyn med religionsundervisning overfor barn i Norge i 2018?

Er det slik nå at politikere på Stortinget endelig tør å pirke bort i elefanten i det norske rommet, mens journalister flest fremdeles opptrer som livredde kyllinger?

Jeg ser levende for meg følgende panel intervjuet, eller satt sammen til debatt for åpen mirkofon for oss innbyggere av dette landet: Jonas Gahr Støre (han som har ment at vi trenger straff for «kvalifiserte angrep på religion og livssyn»), Audun Lysbakken (som mener at «islamister er like marginale som de høyreekstreme i det kristne miljøet«), Trine Skei Grande (som stemte mot, og som mener islam ikke er et problem, men det er islamofobi, visstnok), eks justisminister Per-Willy Amundsen (som skrev denne glitrende kronikken for noen år tilbake), mangeårig leder av Islamsk Råd, Mehtab Afsar, og religionshistoriker Lena Larsen, konvertitt og gift med Brorskapets fremste figur i Norge, Basim Ghozlan, og preses Helga haugland Byfuglien, som ikke kan få nok bønnerop i verden, Norge inkludert

Det kunne blitt en ren festforestilling – som dertil kunne beveget debatten i en fruktbar retning.

Men for å helle litt malurt i begeret. Aps Jan Bøhler passer på å holde garden oppe når han skal forklare tilsynet med koranskoler. Det handler om kampen mot sosial kontroll, forklarer han:

– Vi inviterer de andre partiene på Stortinget og regjeringen til et generaloppgjør med sosial kontroll i innvandrermiljøene. Derfor fremmer vi forslag om felles svømmeundervisning, tilsyn med koranskoler, samt forbud mot ærbarhetsattester og søskenbarnekteskap, sier Jan Bøhler.

Kanskje Bøhler kunne utdypet hva han mener det er med islam som fører til sosial kontroll? Er det kvinnesynet i islam han tenker på? Er det synet på «vantro», oss ikke-muslimer, som jo også er en del av den sosiale kontrollen (forbud mot å bli venn med oss «vantro»)?

La oss håpe en eller annen journalist våkent løfter mikrofonen.