Den kulturelle revolusjonen

Ekstremistene i Oslo-moské får likevel beholde titalls millioner kroner

Moskeen som i flerfoldige år har huset jihadister og salafister, får likevel beholde flere titalls millioner skattekroner som er satt inn på en konto til en stiftelse.

For fem år siden overførte Tawfiiq Islamsk Senter i Åkerbergveien i Oslo tre millioner kroner til en stiftelse de selv opprettet: Tawfiiq kulturhus. Dette satte Fylkesmannen foten ned for, da man mente overføringen var brudd på regler for statstilskudd til trossamfunn. I tillegg reagerte Fylkesmannen på at moskeen og kulturhuset hadde ulike sett regler.

Overført over 40 millioner kroner

Aftenposten har gått gjennom de to enhetenes regnskap og årsrapporter i perioden 2006 – 2019. Til sammen er det overført 40 millioner kroner.

Overføringene stoppet da Fylkesmannen tok saken, men i august 2019 utfordret moskeens advokat Fylkesmannen: Trossamfunnet og stiftelsen har samme målsetning, nemlig å ivareta interessene til den somaliske befolkningen i Norge. Dessuten har moskeen også andre inntekter blant annet fra kommunen og innsamlede midler fra medlemmer.

Nå har Fylkesmannen gjort helomvending. Årsak: Så lenge midlene går til religiøse forhold strider ikke dette mot reglene for statstilskudd likevel, sies det.

Høyest barnefattigdom og pengetransport ut av Norge

Somaliere i Oslo vokser raskt i antall. Den nye moskeen på 1.600 kvadrat til 31 millioner kroner som stod ferdig i 2011, er således nå for liten. Derfor kjøpte moskeen og kulturhuset i fellesskap en eiendom på Tøyen for to år siden; 700 kvadratmeter til 15 millioner kroner. Her planleges leksehjelp og aktiviteter for barn og unge (for å holde dem i den islamske folden og borte fra det norske fellesksapet, formoder vi).

Trossamfunnet har siden 2005 mottatt vel 30 millioner kroner i statsstøtte, og omtrent tilsvarende beløp i kommunal støtte.

I tillegg til inntekter fra statsstøtte har moskeens medlemmer (og noen ikke-medlemmer) selv fra 2005 til 2019 donert 36 millioner kroner til trossamfunnet, viser Aftenpostens gjennomgang av årsregnskapene for de siste 15 årene.

  • 4 millioner kroner er gitt til moskeen Tawfiiq Islamsk Senter i årene 2005–2019.
  • 32,5 millioner kroner er gitt til stiftelsen Tawfiiq Kulturhus i årene 2008–2018.

Som kjent er somaliere den gruppen i Norge med størst såkalt barnefattigdom, og det er også somaliere som sender mest penger «hjem», i fjor over 550 millioner kroner og som var ny rekord, har HRS tidligere avslørt.

Tawfiiq-moskeen i Åkebergveien, HRS.

Moskeen som av oss anses som ytterliggående, ikke minst fordi de «hellige» krigerne i Proftenes Ummah trivdes så godt der, og at det også er en moské som anbefales varmt av salafistene i Islam Net, har også siste tiden blitt kjent for slåsskamper, blant annet mellom to kvinner, der den ene bet fingeren av den andre. Det har vært mye uro også om hvem som utgjør det reelle styret i moskeen, som fremdeles ikke er oppklart, og om pengebruken. Derfor holder Fylkesmannen fremdeles tilbake statstilskudd for 2019 og 2020.

Den som skulle mener at vi ikke vitner en kulturell revolusjon, har for lengst passert grensen for det totale tapet av fornuftsbaserte argument.

Illustrasjon: HRS