Innvandring

Sverige og hele Vest-Europa trenger ny folketelling

Man har lenge undret seg: Hvor mange bor egentlig i Sverige nå? Det samme kan sies om Norge. Kan vi vennligst få en ny folketelling?

Det er Moderaterna (M), søsterpartiet til vårt Høyre, som ønsker at det skal bli avholdt en ny folketelling i Sverige. De begrunner forslaget blant annet med at det skal være rundt 200.000 personer i Sverige som man ikke kjenner adressen til eller som er registrert på feil adresse. 200.000 personer er fire større byer i Norge.

I tillegg argumenterte M med at folketellingen skal gi staten bedre muligheter for å bekjempe kriminalitet. En ny folketelling skal også være et verktøy for å forhindre fremveksten av utenforskap og parallellsamfunn.

Moderaterna har anslått i sitt budsjettforslag at en ny folketelling i landet vil koste om lag 500 millioner SEK.

Forslaget fikk imidlertid bare støtte fra Sverigedemokraterna (SD) og Kristendemokraterna (KD), melder TT.  Altså ble det nedstemt. Men da er i alle fall debatten igang.

Omfattende juks

Når de andre partiene vender ryggen til et slikt forslag, er ikke veien lang til å mistenke dem for å ønske å holde noe skjult. For antakelig trenger hele Europa en ny folketelling. Samtlige land, i alle fall i Vest-Europa, har innsett at det finnes et betydelig antall mennesker som har gått under jorden. Men vi ikke vet hvor mange, anslagene varierer betydelig, men vi kan slå fast at det dreier som om flere hundre tusen.

Samtidig har vi problematikken med at mange, ukjent antall her også, opererer med flere identiteter. Det gjør det mulig for de samme å drive med omfattende juks i flere land – samtidig. For eksempel kan de motta økonomiske ytelser og ha en kommunal bolig i Oslo, som de leier ut, mens de bor i Stockholm – hvor de også mottar økonomiske ytelser av ulik karakter. Det finnes egentlig ingen grense for jukset, bare fantasien begrenser, ikke minst fordi våre velferdssamfunn baserer seg i stor grad på tillit.

Vi har tidligere avdekket hvordan en somalisk mor i Norge, med varig opphold for seg og sine barn, sendte to av barna til Sentrum politistasjon med instruks om å opptre som enslig mindreårige asylsøkere. Politiet sendte dem på egnet mottak, der barna viste frem en lapp med telefonnummeret til «en tante» i Oslo. «Tanten» ble informert og hun kom på mottaket med den strålende nyheten om at hun kunne ta seg av disse to barna. No problem.

Siden det ikke blir tatt identitetstest (DNA eller fingeravtrykk) ved familiegjenforening, og i dette tilfellet ville det uansett blitt treff på slektskap, var nå moren også blitt adoptivmor. Noen som skjønner hvor mye penger dette utløser? Så måtte jo de to «tantebarna» få norsk pass, ergo satt hun også med to norske pass – til salgs.

Folketelling

Da politiet forfulgte denne saken, som for øvrig også utløste et nordisk politisamarbeid, uttalte en følgende til oss:

 – Den eneste måten å få kontroll med den somaliske befolkningen i Norge, er en ny folketelling.

Dette var i 2008, så problemet er nok blitt adskillig mer omfattende etter det. Og det gjelder nok langt fra bare den somaliske befolkningen. Så vet vi egentlig hvem som bor i våre land?

Eksemplene på juks er mange. I 2015 rapporterte vi for eksempel om et omfattende prosjekt der politiet utlendingsenhet (PU) hadde avdekket at om lag 400 påståtte statsløse palestinere er borgere av Jordan. UDI hadde gitt dem permanent opphold og norsk statsborgerskap.

I 2017 undersøkte den danske Utlændingstyrelsen identiteten til over 700 asylsøkere som hevdet at de var forfulgte og undertrykte statsløse fra Kuwait, at nesten alle jukset. Rundt 300 av dem tilhørte dessuten samme familie.

Med den hodeløse innvandringen som har vært til Sverige de siste tiår, er det vel det landet som aller mest burde foreta en ny folketelling. Men det som er et problem i Sverige, kan like raskt ende i Norge.

Så kan vi jo riste på hodet av at Riksdagen stemte ned et slikt forslag, men i Norge har ikke engang et forslag om ny folketelling nådd Stortinget. Burde ikke også folketelling stå på listen over tiltak som FrP nå stykkevis legger frem i offentligheten?