Innvandring

Rekordavsløring av ID-juks

I flere måneder har den danske Utlændingstyrelsen undersøkt identiteten til over 700 asylsøkere som hevder at de er forfulgte og undertrykte statsløse fra Kuwait. Nesten alle jukset. Rundt 300 av dem skal dessuten tilhøre samme familie.

Resultatet av undersøkelsen til et spesialteam i Utlændingstyrelsen, tilsvarende vårt UDI, avdekker at 634 av disse slett ikke er fra Kuwait. Det tilsier av rundt ni av ti har prøvd seg på asyljuks.

Aldri avdekket større omfang

Udlændingestyrelsens Anders Dorph, med ansvar for asylområdet, sier at dette er til den hittil største i avdekket asyljuks i Danmark. »Vi har før sett saker om juks, hvor man forsøker å lyve seg til en annen nasjonalitet for å oppnå en fordel, men slett ikke i dette omfang,« sier Dorph ifølge jp.dk.

Ved omfattende kartlegginger av familiemønstre samt spor på sosiale medier, mobildata og internasjonalt samarbeid, mener styrelsen å ha påvist at de mange asylsøkerne har opprinnelse fra Irak.

Over 300 av disse er personer skal endog tilhøre samme familie.

Avslag

Hos to av asylsøkerne fant styrelsen manualer med detaljert informasjon om hva man skal i og gjøre i asylintervjuet for å fremstå som troverdige statsløse, såkalte biduner (fra bidoon som betyr «uten nasjonalitet») fra Kuwait.

Thomas Gammeltoft-Hansen, professor på Raoul Wallenberg-instituttet i Sverige og forsker på flyktningproblematikk, mener at manualene og omfanget i saken tilsier at det er snakk om et organisert nettverk. At irakere har valgt å fremstå som biduner fra Kuwait finner han forståelig, da stadig færre fra Irak får innvilget opphold i Europa. Det skal ikke finnes tall for bidunere, men av andre statsløse, inkludert palestinerne, fikk hele 82 prosent av dem opphold i 2016, sier Gammeltoft-Hansen.

Han påpeker at det er en «kjempeforretning» å forfalske dokumenter og hjelpe folk til «nye identiteter» slik at man kan være noenlunde sikker på å få asyl. Hvis en iraker kan øke asylsjansen med 80-90 prosent, så er det klart at det virker attraktivt.

Flygtningenævnet, tilsvarende vårt klageorgan UNE, har nettopp avgjort de 16 første klagesakene av styrelsens avdekte asyljukssaker. Alle fikk stadfestet avslag.

Også i Norge

Det har vært avdekket en rekke asyljukssaker også i Norge, men det har stort sett foregått uten oppmerksomhet fra mediene, og uten oppfølging.

I februar 2015 avdekket HRS at i et omfattende prosjekt, pågått i det stille i rundt to år, hadde Utlendingspolitiet oppdaget at om lag 400 påståtte statsløse palestinere egentlig var borgere av Jordan. Samtlige av disse hadde oppnådd permanent opphold i Norge og mange også norsk statsborgerskap.

Da vi skrev om saken var undersøkelsen ikke avsluttet. Politiet hadde ytterligere 400 «statsløse palestinere» på lista, og kilder påsto overfor oss at det var snakk om langt flere enn disse 800 personene.

HRS har prøvd, ved flere anledninger, å finne ut hvor prosjektet står og hva som eventuelt skjedde med disse som var avdekket som asyljuksere, uten å lykkes.

Men det vi antakelig kan slå fast er at (også) når det gjelder asyljuks, ser vi bare «toppen av isfjellet». Det kan vi ikke minst skylde mediene for, da de er svært så ivrige å beskytte skjebner som har fått avslag – og det uten å sette seg inn i saken.