Innvandring

FrP slår knallhardt til: Kriminaliserer arrangert ekteskap

FrP-utvalg slår til med tiltak for å begrense innvandringen og for å beskytte unge mot å bli brukt som levende visum for slekt og personer i 3.verden.

Tiltakene som utvalget ledet av Sylvi Listhaug og Jon Helgheim foreslår, er høyst nødvendige. Det merkelige er at ikke dette har vært gjort for lengst, men ettersom både akademia, mediene og organisasjonslivet ikke har brydd seg om knapt annet enn å holde grensene mest mulig åpne – uansett konsekvenser helt ned på individnivå her i Norge – har vi ført en innvandringspolitikk som har vært høyst uansvarlig og ødeleggende.

En motorvei til Norge

Vi ignorerte totalt egen historie, eksempelvis. Allerede i 1854 reiste en norsk kvinne seg, Camilla Collett, og ga beskjed om alle overgrepene i praksisen med arrangerte ekteskap, den gang typisk blant de velstående der jentene ble oppdratt til nikkedukker som uproblamtisk kunne giftes bort til eldre menn. Slik inngikk man forretningsforbindelser og man kunne knytte politiske bånd. De arrangerte ekteskapene ble tema for våre største forfattere den gang, som eksempelvis Ibsen og Bjørnson.

At norske politikere tillot at slike ufrivillige ekteskap, som dertil har som forutsetning at man oppdrar de unge til å underkaste seg familiens autoriteter og «frivillig» bli ført til sengen av en fremmed, er et mørkt kapittel i vår nyere tid. Tusener av barn og unge har fått ødelagt livet sitt.

Denne praksisen var en hovedgrunn til at HRS ble opprettet i 2000. Men du verden, det har ikke vært noen som helst drahjelp å få fra «de gode» – de som sviktet de sårbare – enten vi snakker om antiraasistiske eller feministiske organisasjoner.

At FrP nå sidestiller tvangsekteskap med arrangert ekteskap, er således gledelig. Selv om det er lovlig sent.

Arrangert ekteskap, dertil transkontinentalt, var hovedveien til Norge fra 70- til 2000-tallet. Dette torpederte muligheten for å få til en reell integrering. Barna oppdras med den klare forventningen om at de aldri vil finne på å tro at de selv kan velge ektefelle. Særlig jentene legges det sterke bånd på. De skal forbli rene i omgivelsenes bedømming av dem. Å miste ære, er å miste verdi på ekteskapsmarkedet der foreldre handler med dem. De unge vet at kjærlighetsekteskap – det frie valget – er uoppnåelig, dersom man ikke selv legger ut på flukt med nær og fjern slekt på jakt etter dem.

Rasisme i et nøtteskall

På dette markedet er det sterkt begrenset hvem som kan delta. Man giftes nemlig bort innen samme kaste, innen samme religion, innen samme region, innen samme etnisitet, og optimalt giftes men til en slekntning som slik får visum til Vesten.

Dette er altså en sterkt rasistisk tradisjon også. Og den blokkerer muligheten for å inngå ekteskap med nordmenn eller annen nasjonalitet enn egen. Altså en ren segregerende praksis.

FrP har lagt frem en smørbrødliste med tiltak i dag. Når partiet vil sidestille arrangert ekteskap med tvangsekteskap, betyr dette en kriminalisering av arrangert ekteskap. Dette vil ingen av de andre partiene akseptere, for «de» skal jo få lov til å ta vare på kulturen sin. Dersom vi har journalister som kan temaet – og de kan man kanskje telle på en hånd? – så skal de andre partiene ha uoverkommelige problemer med å forklare sitt standpunkt sett fra et humanistisk ståsted. 

En annen knapt til å tro-praksis i norsk politikk har vært å gi enslige mindreårige asylsøkere rett til familiegjenforening (sic). Altså de kommer hit som «barn» og påberoper seg å være enslige. Så har de altså familie i opprinnelseslandet – som politisk ledelse gir dem rett til å hente hit. Fornuften tilhører altså en annen planet der oksygen er fraværende.

At partiet også foreslår identitetssikring av dem som vandrer inn som familiemedlem, er også på høy tid. Vi har tusener i Norge som vi ikke vet hvem er, og svært mange av dem har kommet på familiegjeforening. For politiet er dette en mare: De finner ikke ut hvem den etterforskede faktisk er. Og vedkommende kan også ha multiple identiteter.

Sikre DNA

Tiltakene som er lekket ut i dag handler om familieinnvandring og er disse:

 • Stanse all familiegjenforening til enslige mindreårige asylsøkere.
 • Stanse all familiegjenforening til personer som har midlertidig opphold.
 • Innføre underholdskrav uten unntaksordninger for flyktninger ved all familiegjenforening.
 • At familiegjenforening skal begrenses til ektefelle og egne barn under 18. år.
 • At det innføres obligatorisk DNA-test ved alle familieinnvandringssaker.
 • Innføre en karanteneordning ved gjentatte henteekteskap.
 • Vurdere å sette et tak på antall henteekteskap en person kan gjennomføre.
 • Sidestille arrangerte ekteskap med tvangsekteskap.
 • Stille krav om at ekteskap er inngått i Norge eller ved et norsk konsulat, hvor samtaler gjennomføres med begge parter for å avdekke arrangerte eller tvangsmessige ekteskap.
 • Frata retten til nytt henteekteskap dersom man er dømt for mishandling av tidligere ektefelle.
 • Stille krav om plettfri vandel fra både søker og referanseperson i alle familieinnvandringssaker.

Hvem kan med hånden på hjertet være uenig i dette? Jo, det kan Høyre, KrF, Venstre, Sp, SV, MDG og Rødt. De vil verken Norge eller unge med innvandrerbakgrunn i ukultur i 3. verden godt. Tenk over det neste gang du skal stemme ved nasjonalvalget – altså om 11 måneder.

Dagbladet