Innvandring

400 ”statsløse palestinere” avslørt i asyljuks – bare en begynnelse

I et omfattende prosjekt som har pågått i det stille i rundt to år har utlendingspolitiet foreløpig avdekket at om lag 400 påståtte statsløse palestinere er borgere av Jordan. UDI har gitt dem permanent opphold og norsk statsborgerskap. Den politiske bomben er en arv fra den rødgrønne regjeringen, kan rights.no avsløre i dag.

Politiets utlendingsenhet (PU) mistenker så langt at rundt 800 såkalte ”statsløse palestinere” med opphold i Norge, har fått opphold på falskt grunnlag. Politiet kan så langt dokumentere at 400 av disse er statsborgere fra Jordan, som altså har løyet seg til permanent opphold og/eller norsk statsborgerskap.

I det pågående prosjektet internt i politiet står ytterligere rundt 400 ”statsløse palestinere” med opphold på etterforskningslista. Sentrale kilder bekrefter overfor HRS at det er ”mange flere (personer) på lista” enn de rundt 800 som allerede er innrullet i prosjektet.

Nå vurderes mulighetene for å trekke tilbake både oppholdstillatelser og statsborgerskap.

Ukjent for politisk ledelse?

Det kan se ut som politisk ledelse i Justisdepartementet ikke er oppmerksom på det omfattende asyljukset de har arvet fra den rødgrønne regjeringen. Statssekretær i Justisdepartementet, Jøran Kallmyr, vil ikke uttale seg om saken overfor oss etter to henvendelser på SMS.

HRS har fått bekreftet fra kilder i utlendingsforvaltningen at både Riksadvokaten og Politidirektoratet er på saken.

”Voldsom operasjon”

Kilder forteller HRS at PU er ”midt i en analysefase” av det omfattende asyljukset, hvor det interne prosjektet betegnes som en ”voldsom operasjon”. De fleste av de 800 sakene som prosjektet omfatter, kom på sakslisten til politiet i fjor. Det heter at ”omfanget bare øker”.

Leder av Politiets utlendingsenhet, Kristin Kvigne, vil ikke uttale seg om saken.

HRS er kjent med hovedmetoden som politiet har benyttet for å spore identiteten til de aktuelle, men vil av hensyn til den pågående og videre etterforskning ikke avdekke hva denne metoden innebærer.

Asylpolitikk ute av kontroll

Denne avsløringen føyer seg inn i rekken på eksempler som vitner om en asylpolitikk ute av kontroll, slik som Tormod Strands avsløring i NRK nylig bevitnet. Minst 100 somaliere bosatt i land rundt Somalia, har løyet seg til opphold i Norge som flyktninger fra Somalia.  Antakelig er dette bare toppen av isfjellet.

Må utvises, sier Sandberg

Tidligere leder av Justiskomiteen på Stortinget, nestleder i Frp Per Sandberg, sier at politiets avdekking av asyljukset er et resultat av tverrpolitisk enighet når det gjelder ønsket om å bekjempe identitetsjuks.

-Politiet har derfor fått ekstra ressurser for å avdekke identitetsjuks, sier Sandberg til HRS.

Sandberg mener avsløringen må føre til at de som urettmessig har fått opphold og norsk statsborgerskap må fratas innvilgede rettigheter.

-Dette betyr at vi må inn med enda mer ressurser til politimyndighetene for å få gjennomført dette.

Sandberg er klar: ”De som har jukset skal utvises.”

– Dette vil ikke minst forhåpentligvis ha en forebyggende effekt.

Sandberg sier at både nåværende og forrige regjering har gitt føringer til politiet om å prioritere identitetsjuks.

-Derfor ble ID-senteret, NID (Nasjonalt identitets- og dokumentasjonssenter) opprettet i 2010 av et samstemt Storting, sier Sandberg.