Innsparket

Alle ungdomsranene i Stavanger er oppklart, sier politiet

Dagens glad-sak er at samtlige anmeldte ungdomsran i Stavanger så langt i år, er oppklart. Ikke minst takker politiet publikum for god hjelp.

Ved flere anledninger har HRS rapportert om ungdomsran i Stavanger. I 2016 ble det for eksempel på under en uke utført seks ran. Da gikk politiet først ut med at de jaktet på en gruppe menn i 20-30 årsalderen av utenlandsk opprinnelse. Men da pågripelsene fant sted viste det seg at det var gutter i 16-17 årsalderen. Flesteparten av disse hadde «ikke nordisk» opphav og på grunn av sin unge alder var det lite aktuelt med fengselsstraff.

 – Ny trend

Siden har ran, gruppevoldtekter, slåssing og fornedring av offeret ikke vært ukjent for Stavanger-politiet.

I løpet av dette året har det også vært en rekke hendelser i Stavanger. For eksempel da en gjeng angrep en 15-åring og skulle kaste han på sjøen. Gjengen filmet volden og delte den på sosiale medier. Guttens mor mente at folk flest ikke har innsett alvoret. Hun så ikke annet råd enn at familien måtte flytte fra Stavanger.

Mange av disse sakene har gått for retten, men ikke uten uoverstemmelser om straffeutmålingen. Da to 16-åringer sto tiltalt for ran av en 15-åring, mente Stavanger tingrett at ranerne måtte frikjennes – til tross for at de innrømmet de faktiske forhold. Rogaland statsadvokatembete reagerte på avgjørelsen og anket dommen til lagmannsretten. I Gulating lagmannsrett ble de dømt, blant annet under henvisning til at ran er en alvorlig straffbar handling og at ran i ungdomsmiljø skaper utrygghet for barn og unge.

Det fikk kommunaldirektøren for oppvekst i Stavanger, Helene Ohm, å hevde at økende ungdomskriminalitet i Stavanger er en «ny trend». Men vi fikk ikke hva denne trenden skyldes.

God hjelp fra publikum

I dag kan Stavanger Aftenblad fortelle at de 20 ungdomsranene som er anmeldt i Stavanger i år er oppklart. Det er en positiv nyhet, som kanskje også forteller oss at det nytter å anmelde.

Det er også beskjeden fra politiet i Stavanger. De oppfordrer alle til å anmelde, selv om de mistenkte er under 15 år, ifølge Aftenbladet. Det heter at da kan politiet koble på barnevernet, uteseksjonen og konfliktrådet, slik at både offer og gjerningsperson kan få den hjelpen de trenger. Hvis gjerningsperson er over 15 år vil saken også gå videre i straffesporet.

Ifølge politiet kan oppklaringen av samtlige av ungdomsranene i Stavanger så langt dette året i stor grad tilskrives tips og god hjelp fra publikum. Kathrine Sæland Rotseth, leder av forebyggende avsnitt i Stavanger, takker alle som kom med tips og opplysninger i sakene.

Godt jobba, Stavanger! Her kan vi andre lære.