Kriminalitet

Ran skal straffes, fastslo lagmannsretten

To 16-åringer ble frifunnet i tingretten for ran av en 15-åring i Stavanger. Det fant lagmannsretten forkastelig, og dømte guttene til betinget fengsel med ungdomsoppfølging.

Ungdoms- og gjengkriminalitet er for tiden et hett politisk tema, ikke minst fordi denne form for kriminalitet øker. For Norges del særlig i Oslo, men også i andre byer. Det problematiske med at barn og unge utfører kriminalitet er at vi mangler gode nok verktøy til å beskytte disse mot seg selv og omverden, og bryte deres kriminelle løpebane.

Så har vi debatten om hvilken type straff, om straff i det hele tatt, unge kriminelle under 18 år (og særlig de under den kriminelle lavalder, 15 år) skal møtes med. Noen mener fengsling ikke hjelper, kanskje tvert om, mens andre mener at fengsel, betinget eller ubetinget, er det som best får de unge på rett spor og som sikrer tryggheten for andre.

Rogaland statsadvokatembete og Gulating lagmannsrett synes å tilhøre sistnevnte gruppe, ifølge en sak fra Stavanger Aftenblad (bak betalingsmur).

Frifunnet

Det var i juni i fjor at to 16-åringer ranet en 15-åring på Tasta i Stavanger. De tre guttene gikk også på samme ungdomsskole.

16-åringene truet 15-åringen til å bli med dem, hvorpå de truet med juling hvis han ikke ga dem sin dyre jakke og genser. 15-åringen kom i en slags sjokktilstand og opplevde han ikke hadde noe annet valg enn å bli med guttene. Jakken og genseren ble senere funnet hos ranerne.

Men kort tid etter ranet skal 16-åringene ha sendt en Snapchat til 15-åringen og beklaget.

Sistnevnte var kanskje grunnen til at 16-åringene ble frifunnet av Stavanger tingrett, selv om guttene langt på vei hadde erkjent de faktiske forhold. Tingrettsdommer Are Trøan Nilsen mente imidlertid at de to tiltalte var skyldige i ran, men de to meddommerne mente at ungdommene måtte frifinnes.

Rogaland statsadvokatembete reagerte på avgjørelsen fra tingretten og anket dommen til lagmannsretten. Anken gjaldt bevisbedømmelsen under skyldspørsmålet, saksbehandlingsfeil og erstatningsavgjørelsen.

Alvorlig

Gulating lagmannsrett vurderte saken helt annerledes enn tingretten. Guttene ble dømt til 5 måneders fengsel, der fullbyrding av straffen utsettes med særvilkår om at begge gjennomfører ungdomsoppfølging i konfliktrådet. Gjennomføringstiden ble satt til ti måneder.

At 16-åringene hadde beklaget fikk betydning for straffeutmålingen, og det til tross for at guttene ikker har erkjent straffskyld. Lagmannsretten bemerket at ranet fremsto som en impulshandling og at trusselelementet i saken var i «nedre sjikt». Likevel påpekte de følgende:

« (…) ran er en alvorlig straffbar handling som av allmennpreventive grunner normalt kvalifiserer for ubetinget fengsel av ikke ubetydelig lengde. Dette gjelder selv om ransutbyttet var begrenset. Ran i ungdomsmiljø er egnet til å skape utrygghet for barn og unge».

Retten vurderte om samfunnsstraff kunne benyttes, men kom til at de må reageres med betinget fengsel med ungdomsoppfølging. I tillegg må guttene betale 15.000 kroner i oppreisningserstatning til 15-åringen.

Det er også foretatt personundersøkelser av de tiltalte, der det heter at begge skal være «i en sårbar situasjon med behov for særskilt oppfølging for å motvirke ny kriminalitet og for å fremme god utvikling».

Gulating lagmannsrett gjør med dette, etter min mening, det eneste rette: Man avfeier ikke denne form for kriminalitet som «guttestreker», men setter en grense som også kan ha preventiv effekt for andre potensielle unge kriminelle. I tillegg er det god grunn til å tro at å ta ungdomskriminalitet alvorlig styrker den allmenne rettsfølelsen.