Islam

Norge: Brorskapet får penger fra despoter i Midtøsten

Nå bekrefter øverste leder for det fascistiske Brorskapet i Norge at de mottar penger fra stater og rike menn i Midtøsten. Vil Erna og co stanse denne islamiseringen av Norge?

Basim Ghozlan, forstander i Rabitamoskeen, som er Norges fremste Brorskapsmoské, har havnet i debatt med salafistene i Islam Net. Utgangspunktet er at Islam Net i fjor lanserte en propagandafilm for å samle inn penger for å reise en megamoské i Norge med fokus på misjonsvirksomhet (dawah).

I den meget profesjonelle filmen er fokuset å «redde» unge norske muslimer fra vårt visstnok fordervede samfunn. Filmen er utspekulert, og den viser igjen til fulle ekstremismen til denne organisasjonen som retter seg mot både muslimsk og annen ungdom.

Filmen ser du her, Iman is dying! Save Iman. 

– Vi har gjort et så godt arbeid

Filmen er på engelsk. Det sies i filmen at Islam Net allerede i fjor hadde samlet inn 1 million dollar til prosjektet sitt, og at de med filmen håper å nå ut til 1,8 milliarder muslimer (et antall som antakelig er alt for høyt, da eksempelvis mange i den islamdominerte verden er frafalne). Altså samler Islam Net, eller i alle fall prøver, penger inn internasjonalt.

Basim Ghozlan har figurert i norske medier som en julenisse-muslim i alle år. Han brukes som kilde som en helt ordinær muslim. At han nå går ut mot Islam Net, kan jeg ikke se som annet enn ren taktikk. Han sier:

– Dette er veldig stygt gjort mot det norske samfunnet og norske muslimer, sier Ghozlan.

Han mener at Islam Net forsøker å gi et inntrykk av at Norge er et «farlig land for muslimer og at bare Islam Net «jobber for løsningen».

– Det er å svartmale virkeligheten, og bagatellisere det gode arbeidet som andre muslimer har gjort i flere tiår, sier han.

Det gode arbeidet han har gjort for å villede norsk offentlighet om at han, moskeer og bevegelser er troskyldige, og ikke en fare for Norges sekulære base? Og veldig stygt gjort mot det norske samfunnet? Islam Net er tross alt helt åpne på hva de vil med Norge. De vil ha et Norgistan. Det samme vil Ghozlan og Brorskapet. Forskjellen er at Brorskapet er smarte og skjuler sin agenda og smyger seg inn i ulike organisasjoner og moskeer. Og denne kamuflasje og taqiyya-metoden er langt mer stygg enn Islam Nets agitering mot Norge.

Nå tar Islam Net til motmæle gjennom et medlem som er en norsk konvertitt, Vegar Jørgenstuen.  Først hevder han at Islam Net ikke svartmaler det norske samfunnet. Vel, han må gjerne prøve seg, men hvis ikke filmen nevnt over her er skremselspropaganda om alt svineriet (bokstavelig talt også) i Norge som muslimsk ungdom utsettes for, hva er da budskapet i filmen?

Oppkjøp på oppkjøp

Men det interessante er følgende: Jørgenstuen sier han har utfordret Ghozlan:

Når jeg ber Ghozlan om å bekrefte eller avkrefte pengegavene fra Midtøsten, svarer han «Stort sett har Rabita fått økonomisk støtte fra ikke statlige aktører i Midtøsten til flere prosjekter i andre byer i Norge».

Hvor dette sitatet er hentet fra, kommer ikke frem av artikkelen. Men hadde dette ikke stemt, er det god grunn til å anta at Ghozlan hadde vært på banen og avkreftet uttalelsen.

Dette bekrefter således hva som kom frem i Larvik for noen år siden. Der har det i lang tid vært jobbet for å reise en gigantmoské. Ledelsen der benektet at de var på økonomisk frierferd i Midtøsten for å få realisert prosjektet på rundt 40 millioner kroner. Så innrømmet de løgnen.

Løgnen blottlagt.

Mohammed Zaidan er Larvik-moskeens ansikt utad, og han sitter også som styremedlem i Amanastiftelsen sammen med Basim Ghozlan og andre medlemmer av hans Det islamske forbundet som driver Rabitamoskeen.

I 2016 kunne vi fortelle dette:

Det islamske forbundet, som vi mener er Brorskapets fremste moské i Norge anført av lederen Basim Ghozlan, har gjort tre oppkjøp og investeringer uten pant: 20 millioner i moskébygningen i Calmeyer gate i Oslo, 3,8 millioner i bygning i Tønsberg og nesten en million på Nes. Det er ikke tatt pant i noen av eiendommene.

Ghozlan ville den gang ikke uttale seg om kjøp og investeringer til magasinet Kapital. Det forstår vi godt, all den tid at da kunne endog gammelmediene fatte interesse for båndene til Midtøsten-diktatur og oljesjeiker, og at Rabitamoskeen faktisk er Brorskapets bastion i Norge.

I tillegg har Ghozlan og Amanastiftelsen gjort oppkjøp i Sandefjord, Alta og Drammen. Brorskapet har slått dype røtter i Norge.

Midtøstens oljepenger har altså funnet veien til Norge, og vi undrer oss: Er dette interessant for Erna og hennes kolleger i regjeringen? Eller skal islamiseringen av Norge bare få lov til å fortsette uforstyrret?