Den kulturelle revolusjonen

Vil Erna og co stoppe ekstremisters plan om ny stormoské og misjonssenter for unge?

Salafistene i Islam Net henter penger internasjonalt for å bygge en ny stormoské med tilhørende misjonssenter rettet mot unge i Norge. Islam Net sier de allerede har samlet inn 1 million dollar. I en video på engelsk, går Islam Net til fullt angrep på vår kultur og vårt syn på jenter og kvinners frihet. Kan vi forvente at Regjeringen stopper dette?

Islam Net promoterer en meget profesjonell video nå der fokuset er å «redde» unge norske muslimer fra vårt visstnok fordervede samfunn. Filmen er utspekulert, og den viser igjen til fulle ekstremismen til denne organisasjonen som retter seg mot både muslimsk og annen ungdom.

Filmen ser du her, Iman is dying! Save Iman.

Skjermdump fra filmen.

Det går raskere å lese hva filmen handler om, derfor presenterer vi innholdet skriftelig. Propagandafilmen åpner slik:

Dette er Iman. Hun er 14 år gammel. En norsk muslim som bor sammen med sine foreldre. De neste 20 sekundene kommer hun til å sende usømmelige bilder av seg selv til sin hemmelige kjæreste.

– Hun forstår ikke islam

Vi får vite at den muslimske befolkningen i Norge øker, men «troen» (den religiøse, altså iman på arabisk, som jenta smart nok også kalles), «dør i hjertet til vår ungdom». Den «store majoriteten» av de unge ber ikke og forlater sitt islamske opphav og tar til seg vestlig livsstil (vi får bilder av drikkende og røykende ungdom). «Hvorfor skjer dette? Hvorfor forlater de unge den islamske livsstilen.» Dette forklares med at moskeer som er etablert i Norge er sentrert rundt kulturen fra muslimers opprinnelsesland. Derfor assimilerte den neste generasjonen seg til den vestlige livsstilen. Fredagsbønnen fremføres altså på urdu, farsi, tyrkisk, etc. som ikke appellerer til unge muslimer i Norge, heter det.

Iman er ikke lykkelig hjemme. Hennes foreldre forteller henne ofte at hun må begynne å be og holde seg unna gutter. Det fører til at Iman føler seg kvalt og deprimert, fordi ingen forteller henne hvorfor islam lærer muslimer at de må be, eller hvorfor islam setter grenser for relasjoner med det motsatte kjønn. Iman vet ikke hva hun skal gjøre. På den ene siden elsker hun familien sin, og hun elsker Allah. På den andre siden forstår hun ikke islam, og dens restriksjoner og retningslinjer gir henne ikke mening. Så hun lever et dobbelt liv. Muslim hjemme, og en annen ute.

Iman er ikke bare et individ, hun symboliserer troen (the iman) til majoriteten av unge norske muslimer. De kjemper for å beholde sin islamske identitet og de driver bort fra islam. Vi må redde Iman. Vi må starte på grasrota (bilder fra Islam Nets misjonering i Oslos gater). Problemet handler om mangel på kunnskap om islam som resulterer i at iman (troen, vår merknad) forvitrer. Så vi vil bygge landets første dawah-senter (dawah betyr misjonering, vår merknad), kombinert med en moské som vil dele islams budskap på en måte som de unge kan forholde seg til (bilder av seansen fra 2013 der unge muslimer under Islam Net-konferanse støtter barbariske straffer som steining etc). Det (senteret) skal ha en ungdomsavdeling der de unge kan komme i stedet for å henge rundt i gatene eller på vestlige klubber. Det vil ha islamske program og aktiviteter der de unge kan lære om religonen sin.

I tillegg skal senteret inneholde et studio for å produsere dawah-materiell til sosiale medier. De islamske samfunnene i Norge skal læres opp i hvordan barn skal oppdras (bilder av kjønnsdelte unge som leser i arabiske religiøse tekster). «Vi har allerede samlet inn rundt 1 million dollar lokalt.» Det bes om hjelp til samle inn resten av beløpet som trengs.

Er du en av de veldig spesielle personene som vil hjelpe til med å redde Iman?

Seerne bes om å dele videoen i sosiale medier så den kan spres ut til «verdens 1,8 milliarder muslimer», som det heter. For, «vi alene kan ikke redde Iman, but together we can».

Hva nå, kjære Regjering?

Vår regjering og alle andre i toppolitikken er som godt kjent meget opptatt av å finne oppskriften på å få til en reell verdimessig integrering av ikke minst muslimer i Norge. Dette nye Islam Net-prosjektet skal man vanskelig kunne argumentere for vil være et gode for muslimer eller Norge som sådan.

Så hva sier Erna og co? Vil de stoppe Islam Nets planer? Stoppe at de får bygge, stoppe at de eventuelt får kjøpe allerede eksisterende bygninger som gjøre som til moské og propagandasenter overfor ungdom?

Hva tror du?

Vårt svar på hva vi anser kommer til å skje, kommer i morgen.

Hovedillustrasjon: HRS