Islam

Norske islamske trossamfunn investert en halv milliard

De siste åtte årene har 10 islamske grupper kjøpt eiendommer for over 160 millioner kroner. I tillegg har flere av eiendommene gjennomgått betydelige oppgraderinger. Pengene kommer fra både inn- og utland. Små forsamlinger klarer å stable millioner av kroner på beina. Totalt har 15 grupper investert nesten en halv milliard kroner tilbake til 2001. Islamsk Råd Norge nekter å uttale seg om saken.

Det er ikke småbeløp vi snakker om som små forsamlinger klarer å reise. Magasinet Kapital (ikke på nettet, nr. 12, 25.juni 2015) har blant annet tatt for seg 10 moskeer og såkalte kulturforeninger i den siste åtteårsperioden. Det islamske kultursenteret i Drammen med 1 400 medlemmer kjøpte bygg til 25 millioner kroner i 2013. Det islamske kultursenteret i Nedre Eiker, kun 400 medlemmer, lånte 13 millioner kroner i 2011 til moské i Strandveien i Nedre Eiker. Tawfiiq Islamsk Senter i Oslo, der Profetens Ummah (PU) holder til, og som Islam Net anbefaler konvertitter, har fått reist ny moské i Åkebergveien bak Oslo fengsel. Prislapp 6,5 millioner og ingen pant i eiendommen, altså er den fullfinansiert av moskeen selv. Det var i denne moskeen vi tidligere i år så at en narkoman norsk kvinne ble giftet bort til den ettersøkte og landsforviste Omar Cheblal, tidligere talsmann for PU.

Totalt ser vi en investering på 160 millioner kroner i 10 moskeer siste åtte årene.

De tre største investeringene gjennom alle årene med islam  Norge, finner vi i Oslo-moskeene Islamic Cultural Center (75 millioner kroner, ingen pant), Central Jamaat-e-Ahl-e Sunnat (93 millioner kroner, 55 millioner i pant), og Ahmadiyya Muslim Jamaat (100 millioner kroner, ingen pant).

Det islamske forbundet, som vi mener er Brorskapets fremste moské i Norge anført av lederen Basim Ghozlan, har gjort tre oppkjøp og investeringer uten pant: 20 millioner i moskébygningen i Carlmeyer gate i Oslo, 3,8 millioner i bygning i Tønsberg og nesten en million på Nes. Det er ikke tatt pant i noen av eiendommene.

Kapitals gjennomgang av 15 moskeer/bevegelser tilbake til 2001 viser en total investering på 460 millioner kroner, altså nesten en halv milliard kroner.

Tidligere i år så vi at et nytt fenomen dukket opp: Stiftelse som investerer i tomtekjøp og moskébygg, Amanastiftelsen. Stiftelsen er tungt dominert av medlemmer i Det islamske forbundet (Dif), og kjøpte tomt i Larvik i år til 17 millioner kroner – uten pant.

De samme som sitter i styre og stell i Dif er å finne i styret til denne stiftelsen. Brahim Ben Mhamed Belkilani er styreleder og administrerende direktør. Det er han også i Dif.  Styremedlemmer i stiftelsen er Basim Ghozlan, Mohamed Melioui og Kamal Amara, alle knyttet til Dif, der sistnevnte er imam. I tillegg sitter Islamsk kulturforening Larvik sin representant i stiftelsens styre, Mohammed Zaidan.

Ghozlan vil ikke uttrale seg om kjøp og investeringer til Kapital. Det vil derimot Zaidan, som sier at ”han jakter på penger fra hele Europa, også fra arabiske land”. Men først og fremst kommer pengene fra de 900 medlemmene, hevder Zaidan: ”Jeg har tidligere sagt at alle som ber hos oss skal betale 10 000 kroner i løpet av et år – og kanskje 20 000 kroner et annet år. … I tillegg kan alle legge ti kroner hver dag i en sparebøsse. Det blir 3 650 kroner. Hvis man bruker hodet, får vi dette til. Jeg er en forretningsmann.”

Nå er det slik at samme Zaidan fortalte om arabere på tomtebefaring i Larvik i fjor sommer.

Religionshistoriker Kari Vogt er ikke bekymret for at oppkjøpene kan handle om penger fra ”regimer man ikke sympatiserer med”. Vogt sier: ”Man har vært veldig observant på dette, og trossamfunnene selv er veldig observante på det. Det virker ikke som dette er et stort problem.”

Vel, jeg uttrykker min skepsis i samme artikkel. Jeg peker på fakta, nemlig at sysselsettingen er lav og trygdeforbruket høyt i sentrale grupper fra den islamdominerte verden. ”Det er ikke lett å forstå hvordan innvandrergrupper med så svak økonomi greier å finansiere disse store eiendommene. Jeg er bekymret.”

Som i andre vesteuropeiske land vokser islam raskt, og penger til tomter og stormoskeer kommer gjerne fra Saudi-Arabia, Qatar, Iran og Kuwait. Man kjøper seg ideologiske rom på vårt kontinent.

La oss ta en sjekk på kun ett av styremedlemmene i Dif og Amanastiftelsen, Mohamed Melioui. Han fant jeg på Facebook, avbildet sammen med Brorskapets åndelige leder og sunniislams fremste ideolog i verden, Yusuf al-Qaradawi (til høyre).

Melioui_Qaradawi

Jeg tror vi kan konstatere at det skjer en del rundt islam i Norge som det ikke ser ut til at politikerne helt får med seg. Mon tro hvor vi er om fem til ti år.

Kapital prøvde iherdig å få en uttalelse fra Islamsk Råd ved Mehtab Afsar om eiendomskjøpene og finansieringen. Afsar ringte aldri tilbake ”som lovet”, og sluttet også å ta mobilen. I tillegg svarte han heller ikke på henvendelser på e-post. Journalist Ingun Stray Schmidt kommenterer avvisningen slik:

”Dette til tross for at rådet hvert år mottar rundt 800 000 i statlig støtte for rådets arbeid, som blant annet går ut på å ’være brobygger og dialogpartner som skaper gjensidig forståelse og respekt mellom muslimer og ikke-muslimer i Norge, med hensyn til religion, kultur og moralske verdier’.”

Nå er det slik at trossamfunn mottar økonomisk støtte fra staten via fylkeskommunen, og lokalt fra kommunen.

Jeg har bedt om innsyn i utbetalingene for 2014. Støtte utbetalt til de fem største moskeene er slik:

Det Islamske Fellesskapet Bosnia-Herzegovina med 9 296 medlemmer, fikk 12,3 millioner fra fylkeskommunen, og 800 000 kroner fra Oslo kommune, totalt 13,1 millioner kroner.

Tawfiiq Islamsk Senter med 6 057 medlemmer, fikk 2,7 millioner kroner fra fylkeskommunen og 2,4 millioner fra Oslo kommune, til sammen 5,1 millioner kroner.

Central Jamaat-E Ahl-E Sunnat med 6 011 medlemmer, 2,7 millioner kroner fra fylkeskommunen og 2,6 fra Oslo kommune, totalt 5,3 millioner kroner.

World Islamic Mission med 4 750 medlemmer, 2,1 millioner kroner fra fylkeskommunen og 1,8 millioner fra Oslo kommune, totalt 3,9 millioner kroner.

Albanske Islamsk Kultursenter med 4 182 medlemmer, 1,8 millioner fra fylkeskommunen og 1,1 millioner fra Oslo kommune, totalt 2,9 millioner kroner.

Samlet fikk disse fem moskeene utbetalt 30,3 millioner kroner. Dette forklarer også de omfattende investeringene.