Islam

Det islamske forbundet kjøper skole

Det har utløst strid på Nes i Ringsaker etter at det ble kjent at Det islamske forbundet har kjøpt Dæhli skole. Ordføreren er imidlertid sikker i sin sak: ”De aller fleste mennesker her i verden har gode hensikter, og jeg er sikker på at det også gjelder kjøperne av Dæhli skole. Det Islamske Forbundet er en seriøs aktør som driver med mye bra.”

Seriøsiteten til Basim Ghozlan og Det islamske forbundet, vet jeg ikke hvordan ordføreren har sjekket. Anita Ihle Steen (Ap) synes dog å ha en god porsjon norsk godvilje. Andre ville kalle det naivitet.

Skolebygningen er kjøpt for i underkant av en million kroner. Bygningen er underlagt reguleringer, og kan brukes som skole, leirskole eller forsamlingslokale. Kjøperen er en privatperson, Ihab Zacout Timraz, som ikke vil fortelle hva som er planene med oppkjøpet. Det vi nok kan fastslå er at det ikke skal drives søndagsskole.

HA har fått flere tips om hets og rasisme på Facebook og i andre sosiale medier etter at det ble kjent av Dæhli skole på Nes er overtatt av Det Islamske Forbundet i Oslo.

Også Ringsaker-ordfører Anita Ihle Steen (Ap) har sett flere ytringer som er i grenseland av hva hun kan akseptere.

– Det skrives ting som ikke er heldige for noen parter. Jeg har sett ting som er helt på grensen av hva som er greit. Folk må tenke seg om to ganger før de skriver slike ting på nettet, sier hun.

– Man må huske på at man kan bli straffet av lovverket dersom man ytrer hat eller grov rasisme i offentlighet, fortsetter hun.

– Gode hensikter Steen tror mye av misnøyen skyldes mangel på kunnskap og informasjon om hva bygget skal brukes til. Hun er trygg på at stemningen vil bli mer harmonisk med tiden.

– De aller fleste mennesker her i verden har gode hensikter, og jeg er sikker på at det også gjelder kjøperne av Dæhli skole. Det Islamske Forbundet er en seriøs aktør som driver med mye bra, sier hun.

Muslimsk leirskole? Mange har lurt på hva Dæhli skole skal brukes til nå som bygningen er overtatt av en muslimsk forening. Ordfører Steen opplyser at området er strengt regulert, og at bygningen kun kan brukes som skole, leirskole eller forsamlingslokale.

– I alle andre tilfeller må eieren søke om en eventuell omregulering. I slike tilfeller vil søknaden bli behandlet på lik linje med alle andre, sier hun.

Mannen som står som kjøper av skolen, Ihab Zacout Timraz, sier til Ringsaker Blad at forbundet har planer om å pusse opp skolen, men at de ikke foreløpig ikke har noen ytterligere kommentarer rundt overtakelsen.

Overtar 1. juli Det Islamske Forbundet i Oslo har betalt 985.000 kroner til Ringsaker kommune for den nedlagte skolebygningen i Kisevegen på Nes.

Selv om partene ble enige om salget og endelig salgssum i slutten av februar, vil ikke Det Islamske Forbundet overta eiendommen før 1. juli i år

Dæhli skole ble nedlagt da nye Nes barneskole ble tatt i bruk i 2010.