Innvandring

NRKs islampropaganda og Aftenpostens løgner

Enhver som har øyne og ører har fått med seg NRKs degging for islam. Aftenposten burde har skjerpet de samme sansene.

Denne påstanden stod nylig på trykk i Aftenposten, signert sosiolog Kjetil Rolness, og det handler blant annet om de forferdelige reportasjene NRK kunne vise oss om ungdom fra Norge som utsettes for vold på koranskoler i Somalia:

Disse avsløringene forbigås i stillhet av Document.no, Resett og Rights.no, medier som ellers elsker å viderebringe nyheter om innvandring – bare de er dårlige.

Vi forstod umiddelbart at dette måtte være løgn, og vi sjekket her på rights.no. Under en time etter at Dagsrevyen var slått av den aktuelle dagen i november 2017, publiserte vi denne kommentaren: «Den store politiske skammen: Ekstremvold på koranskole.»

Dagen etter publiserte vi denne kommentaren: «Hvorfor norske Samira forsvant, mens danske Samira fikk et liv.»

Samme dag publiserte vi ytterligere en kommentar knyttet til NRKs oppslag: «Barneombudet tidde om dumping av ungdom på koranskoler.»

Tre dager senere la vi ut denne artikkelen, knyttet til NRKs sak om vold på koranskoler: «Abid Raja: Krevde norsk skole i Pakistan, sponset av den norske stat.»

Hvorfor Aftenposten lar Rolness fremme rene løgner, vites ikke. Men jeg vet at når jeg sender kronikk eller innlegg til samme avis, kryssjekkes mine påstander.

I det hele tatt har vi siden 2002 jobbet, ikke hundrevis av timer, men tusenvis av timer med dette temaet: Hjemsendelse/dumping av barn og unge i foreldrenes opprinnelsesland (rapporter, bøker, og artikler, pluss feltarbeid). Men Rolness har altså behov for å fremme rene løgner for å fremme sin sak.

1.700 mot 2

Og saken hans er å forsøke å renvaske NRK: Vi må ikke kritisere NRKs ensidige og propagandistiske islamdekning, og så pekes det indirekte på én journalist i NRK, Tormod Strand, sin dekning av negative tema knyttet til innvandringen. Én av 1.700 journalister, og vips så er NRK virkelig på ballen.

Man blir mentalt svimmel av mindre.

Og se på denne: «Men trolig har NRK de senere årene laget flere grundige saker om frihetsberøvelse i minoritetsmiljøer enn HRS.» Ja, det får vi da håpe! To ansatte mot 1.700 journalister og en enorm administrasjon i deres rygg. Hjelpe og trøste.

Og denne fra samme mann: «Bildet av et islam-elskende NRK er ikke bare unyansert og konspiratorisk.» Det er altså en konspirasjon at NRK promoterer hijab, og ikke nyanserer hvilke muslimer de fremmer som kilder og intervjuobjekt, som når det å være ledende for Brorskapet i Norge presenteres som en vanlig muslim.

Dette mens vi venter på neste mislykkede forsøk på dolking fra både det ene og andre holdet. Bare et lite avsluttende og vennlig ment tips: Neste gang, sjekk rights.no før slike påstander gjentas.