Islam

Et oppgjør med islam eller et endret Norge for alltid

Tør Regjeringen ta et nødvendig oppgjør med islam, eller vil den fortsette å bøye av? Klokken tikker, og den tikker ikke til fordel for vår sivilisasjon.

Islamdebatten går høyt i Danmark disse dager: Et forslag om nasjonalt forbud mot bønnerop fra moskeer ble skutt ned før helgen av Socialdemokratiet – mot hele den borgerlige blokken. Samtidig er det blitt kjent at den tungt sponsede Qatar-moskeen i København nå er i hendene på menn bosatt i Qatar, altså statsborgere i oljelandet. Ett styremøte i fondet bak moskeen (som finansierte stormoskeen og som sørger for driften) skulle til for å omrokere styret til flertall av sjeiker. Det lyder nesten orwellsk, men det er et dystert faktum.

Den trojanske hesten

Disse to siste hendelsene er utgangspunktet for en kraftig advarsel fra Dansk Folkepartis Morten Messerschmidt, en advarsel som like godt kunne vært 100 prosent myntet på islamiseringen av Norge.

Messerschmidt går rett til gresk mytologi og Homers fortelling om de hardt pressede trojanerne som lot seg narre av Odysseus. Odysseus klarte å få trojanerne selv til å trekke inn den trojanske hesten, full av greske soldater, på eget territorium. Slik vant de listige grekerne slaget mot trojanerne.

Homers klassiske fortelling er altså historien om krigslist. Og herfra peker Messerschmidt nettopp på hvordan Qatar klarte å kuppe stormoskeen i København, og med ett ble Homers fortelling en fortelling fra vår tid.

Blot ét bestyrelsesmøde tog det at indskifte fem mænd fra Qatar. Ad den vej er kontrollen over moskeen overgået til det golde ørkenlands magthavere, som gennem årene har overført mindst 150 millioner kroner. En klog investering, lader det til.

Morten Messerschmidt (40)

– For det er selvsagt ikke bare en moské i Danmark som Qatars oljesjeiker har kjøpt. Det er en trojansk hest, kamuflert i fraser om religionsfrihet, som nå skal brukes som en spydspiss i fortsatt islamisering av Danmark. I Folketinget har vi de siste månedene debattert bønnerop fra moskeer. Integreringsministeren Mattias Tesfaye (S) vil ikke handle, fordi det er kun en «enslig korona-svale», i henhold til ham. En enslig svale?! Det er det dessverre ikke mye som tyder på.

For som vi også nettopp meldte har tre moskeer søkt om å kunne kalle inn til bønn fra høyttaleranlegg.

De islamiserende skrittene

Messerschmidt mener derfor at det er på tide at foten settes ned. – Vi har ikke tid til å vente, Hr. minister. Nyere dansk historie er spekket med nedslående eksempler på ministre som ikke sa ifra i tide.

Folketingsrepresentanten ramser opp eksemplene: kjønnsoppdelt svømming, halakjøtt i offentlige institusjoner, hijab bak offentlige skranker, minareter som dukker opp, «og alle de andre islamiserende skrittene som presser seg på».

Odysseus store sjakktrekk var at han fikk trojanerne selv til å trekke trehesten inn bak egne forskansninger. Og det ble deres undergang. Og i Danmark spiller De radikale, ledet av Marianne Jelved, den samme rollen, mener Messerschmidt, et parti som er søsterparti til norske Venstre, som for lengst har slukt det islamske åtet.

«Marianne Jelved sammenliknet forleden fra parlamentets talerstol det muslimske bønneropet med danske kirkeklokker. Som et ekko av innvandringsdebatten på 1990-tallet, minnet hun oss om at vi – det vil si det kristne Danmark – skulle vise frihet og storhet.»

Messerschmidt tror ikke mye på at mennene fra Qatar med kontroll over stormoskeen i København, ser det slik.

– Verken Qatar eller resten av den muslimske verden slår meg som bygd rundt noen av prinsippene Marianne Jelved drømmer om. Og det er indikasjoner på at migranter tar med seg de grunnleggende prinsippene i hjemlandet når de beveger seg opp til oss.

Nyttige idioter

Messerschmidt spør betimelig om De radikale allerede har glemt avsløringene til TV2, dokumentaren «Moskeerne bag sløret», om hvordan moskeene fungerer som arnested for sharia. – Har de glemt hvordan syriakrigerne ble radikalisert? Har de glemt hatet som predikeres mot jøder? Eller er de kanskje mer opptatt av at det kort tid før siste valg til Folketinget ble sendt ut beskjeder fra moskeene til tusener av muslimer om å stemme rødt?

«Det er på tide at danskere reiser seg og avviser den etterhånden ikke bare tiltakende, men intensive utbredelse av islam.»

Messerschmidt leverer en knusende dom:

«Marianne Jelved og hennes proselytter har allerede valgt side. Som nyttige idioter for islam, agerer de gladelig som trekkdyr for den trojanske hesten og regner med belønning i form av lojale velgere på valgdagen. Men regjeringen står ved en korsvei. Tør den ta det grunnleggende oppgjøret med islam, som er nødvendig hvis ikke Danmark skal bli forandret for alltid? Eller venter ministeren fremdeles på å se flere svaler?»

Den norske islamtilstanden

I Norge har SV valgt å bli islampartiet, med Venstre hakk i hæl. Rødt er på samme linja, det samme er MDG. Denne linjen trives godt også i Ap, endog helt inn i Høyre. Mang en lokalvalgt FrP-politiker har lagt seg på det samme åndsfattige nivået, det samme gjelder i FpU. Det er nesten kun blant de nasjonalkonservative i partiet man vil finne stemmer som minner om Messerschmidt.  Christian Tybring-Gjedde og Per-Willy Amundsen som de to fremste.

Det står altså mer stemoderlig til i Norge enn i Danmark. Det partiet – og det kan ikke bli annet enn FrP utfra dagens bilde – som tør å stå opp mot Odysseus og hans trojanske hest, vil kunne hente mange ekstra stemmer, for troverdigheten til alle de som sluker listen til Odysseus med både åte og søkke, får antakelig et stadig mindre publikum å spille søt musikk med, for islamiseringen av Norge kan kun fornektes ved å lukke både øyner og ører.

Kronikk i Berlingske 26. juni 2020