Islam

Qatar har overtatt stormoské i København sponset med en kvart milliard

Stormoskeen er sponset med over en kvart millirad kroner fra Qatar, og nå er styret bak finansieringen av moskeen også dominert av menn bosatt i Qatar. Som en politiker sier det: - Betaler man for et orkester, så bestemmer man typisk også hvilken musikk som skal spilles.

Det måtte komme for en dag: Midtøsten er kommet til Skandinavias moskeer. Lenge har dette pågått: Enorme pengedonasjoner til å reise stormoskeer. Som stormoskeen i Gøteborg, fullfinansiert av Saudi-Arabia. Qatar er en annen shariastyrt stat med brutale straffemetoder, som 100 piskeslag for å drikke alkohol.

Nå vekker det politisk oppsikt i Danmark at Qatar har klart å sette inn fem mann bosatt i Qatar i styret bak stormoskeen Hamad Bin Khalifa Civilisation Center, som er bedre kjent som moskéen i Rovsingsgade i København. Dermed har disse mennene flertall i styret på totalt ni personer.

Man skal være av det særdeles naive slaget om man tror at dette ikke påvirker hva som formidles til de troende tilhørende denne moskeen. Som sosialdemokraten som er talsmann på utlendigsfeltet, Rasmus Stoklund, sier det:

»Jeg synes mildest talt, at det lyder meget betænkeligt. Det er en moské, der har modtaget store summer fra udlandet, og når man betaler for et orkester, vælger man typisk også den musik, der skal spilles. Derfor kan jeg godt være bekymret for, at folk fra Qatar nu har det absolutte flertal i bestyrelsen,« siger han.

Qatar-kuppet kan handle om penger

Og summene vi snakker om er hele 277 millioner kroner, donert av rikinger, altså enkeltpersoner, i Qatar. Det er også slike donasjoner som holder driften i gang, men nettopp økonomi har vært et stridstema de siste årene internt i moskeen. Både Siviltilsynet (Civilstyrelsen) og Arbeidstilsynet (Erhvervsstyrelsen) har gått inn i saken med kritiske blikk. Donasjoner har skapt splid innad i styret. Men nå som styret for fondet bak finansieringen av moskeen er overtatt av Qatar, får Qatar kontroll under kuppelen i København.

Ved et bestyrelsesmøde, der blev afholdt for 31. maj, overtog fem personer fra Qatar således magten over fonden og moskeen, da de blev indsat i den ni mand store bestyrelse.

Den samme kontrollen har Erdogan i sine 31 moskeer i Danmark, og ni moskeer i Norge. 

Fondet bak Qatarmoskeen heter Københavns Store Fond, stiftet i 2008, og som åpnet stormoskeen i 2014 med innbudte sheiker fra Qatar.

Det er gennem denne fond, at der er blevet indsamlet mindst 227 millioner kroner til stormoskéen på Rovsingsgade i København.

Fonden har tidligere ydet støtte til køb af to yderligere moskeer: En moské i Skive, købt for cirka en million kroner i 2011/2012, og en moské i Skælskør, købt i 2015 for 1,2 millioner kroner.

Derudover ejer fonden en ejendom nær moskeen på Rovsingsgade, som i dag er udlejet til anden side.

Det er mistanke om at formannen i Fondet har brukt donasjoner fra Qatar til private formål. Og det er økonomi som utad er stridstemaet. Moskeen/Fondet er i store økonomiske problemer, og tidligere har anklagene om økonomisk bedrag haglet, som at Fondets medlemmer har kjøpt alt fra gull til babyklær for pengegaver til moskeen.

Dette må kunne anses som okupasjon av dansk jord, akkurat som Erdogans moskeer i Norge er okkupasjon av norsk territorium, både fysisk og ideologisk.

Her åpner Qatar-sjeiker y stormoské i Malmø.

Et evigvarende rødt kort?

Nå utfordres – igjen – dansk regjering om å rydde opp. For både talsmann Stoklund for Socialdemokratene og Venstres talsmann på utlendingsfeltet, Mads Fuglede,  vil ha en full oppklaring av hva som foregår:

– Det har længe været et problem, at pengemænd i Qatar forsøger at sprede en antivestlig politiseret udgave af islam i Europa. Det samme gør Saudi Arabien og Tyrkiet, og det skal vi komme til bunds i. Derfor regner jeg også med, at regeringen orienterer os om, hvad man vil have gjort ved det her,« siger Mads Fuglede.

Vel, temaet har vært til debatt i rundt 20 år – uten at politiske grep er tatt. I dagerns Danmark, med Socialdemokratene som den drivende motoren i regjeringen, samt Venstre, Nye Borgerlige og Dansk Folkeparti på utsiden og med tydelige politikere hva gjelder islamiseringen av landet, burde gode krefter klar endelig å gå sammen om en varig løsning som gir et varig rødt kort til fascister i Midtøsten. Hvis frihet betyr noe.

Berlingske